Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/09/2021 04:27

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022

19:24 | 27/07/2021
Chiều ngày 27/7, tại Quốc hội, 461/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 (chiếm tỷ lệ 92,38%).

Trước đó, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Cho đến nay Quốc hội đã nhận được 434 văn bản ý kiến của đại biểu Quốc hội; trong đó, 388 văn bản đồng ý hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết, 46 văn bản có ý kiến đóng góp cụ thể.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội

Theo đó, một số ý kiến đề nghị Nghị quyết nêu một số nội dung cơ bản về việc thành lập Đoàn giám sát; kế hoạch chi tiết, danh sách ủy viên và đại biểu mời tham gia nên giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn giám sát xem xét, quyết định cho phù hợp với thực tế.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề theo hướng quy định mang tính nguyên tắc về phạm vi, đối tượng, nội dung giám sát, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; nội dung cụ thể sẽ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thực hiện.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung theo dõi việc thực hiện các kiến nghị giám sát cùng các chế tài kèm theo làm căn cứ cho việc xử lý các tổ chức, cá nhân không hoặc chậm thực hiện các kiến nghị giám sát; công khai kết luận sau khi kết thúc giám sát tại từng cơ quan, đơn vị để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm tương tự có thể xảy ra tại đơn vị khác.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát, trong đó yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; cần thiết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý để bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề; qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát, kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc và có những điều chỉnh phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Quỳnh Nga - Đỗ Nga