Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 15:45

Quảng Trị: Sẽ cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trong tháng 9/2021

10:23 | 13/08/2021
Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Dự kiến hệ thống sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2021.

Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) cho biết, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì việc triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Quảng Trị: Sẽ cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trong tháng 9/2021
Việc cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Việc triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.

Bên cạnh đó, đây là thủ tục được đo lường, đánh giá bằng chỉ số tiếp cận điện năng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và quốc gia. Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc PC Quảng Trị - cho biết, việc cho phép đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị và của Tâp đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.

Theo đó, trên cơ sở thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp, thời gian qua PC Quảng Trị đã triển khai thực hiện và từng bước rút ngắn được thời gian tiếp cận điện năng. Cụ thể, thời gian tiếp cận điện năng năm 2020 là 2,88 ngày và trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2,34 ngày.

Tại hội thảo, các đơn vị tham dự đã thảo luận và đi đến thống nhất, sẽ tích cực phối hợp cùng chuẩn bị các điều kiện để có thể triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông điện tử lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh vào đầu tháng 9/2021. Qua đó nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nguyễn Tuấn-Văn Thỏa