Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 29/09/2020 01:48

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ ngành điện và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

07:56 | 12/08/2019
Đây là ý kiến của ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khi trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về việc triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện và chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2019.

Ông đánh giá như thế nào về tình trạng sử dụng năng lượng nói chung và điện nói riêng của tỉnh?

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2016- 2018 đạt 10,5%/năm; chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Thu nội địa đứng thứ 5 cả nước năm 2018 với mức đạt trên 30.500 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Nhờ định hướng, chiến lược đúng đắn; cơ chế chính sách ưu đãi cùng sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…đã tạo niềm tin cho các doah nghiệp, nhà nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh. Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 67,6 nghìn tỷ (tăng 11,6% so với cùng kỳ), trong đó: Vốn nhà nước 27,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 40,8%); vốn ngoài nhà nước 30,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 45,5%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 13,7%).

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, công tác sử dụng năng lượng trên địa bàn cũng tăng lên từng năm. Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh tăng qua các năm với 99 cơ sở năm 2016 và 123 cơ sở năm 2018 và là tỉnh đứng thứ 5 cả nước về số lượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Quyết định 1221/QĐ- TTg ngày 21/9/2018). Tổng nhu cầu sử dụng năng lượng toàn tỉnh năm 2018 ước đạt là 16.484.429 TOE, trong đó bao gồm: Điện: 668.299 TOE (đơn vị Tấn dầu quy đổi để so sánh mức độ sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng); Xăng, dầu: 816.130 TOE và Than ước 15.000.000 TOE. Đối với điện năng, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2018 là 16,2% (từ 3,7 tỷ kWh lên tới 4,3 tỷ kWh.

Thực tế cho thấy, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ngày một tăng cao, do một số nguyên nhân: Các đơn vị trong ngành than (ngành công nghiệp lớn của tỉnh) thay đổi công nghệ sản xuất, chuyển đổi công nghệ khai thác than từ lộ thiên sang khai thác hầm lò, vận chuyển than từ đường bộ sang vận chuyển bằng hệ thống băng tải để đảm bảo vệ sinh môi trường; Đời sống của người dân ngày một nâng cao, sử dụng nhiều thiết bị điện thay vì sử dụng khí gas.....

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai thực hiện việc tiết kiệm năng lượng của các đơn vị, qua đó ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng đã được nâng cao đáng kể thời gian qua. Về phía ngành điện đã tổ chức các chương trình: Giờ trái đất, Gia đình tiết kiệm điện; Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện qua đó đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng các giải pháp sau kiểm toán, sử dụng các thiết bị dán nhãn năng lượng... Kết quả năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt trên 64 triệu kWh.

Tuy nhiên, dư địa cho tiết kiệm năng lượng là rất lớn, thời gian tới tỉnh Quảng Ninh sẽ tích cực hơn nữa trong việc triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

quang ninh se ho tro nganh dien va doanh nghiep su dung dien tiet kiem hieu qua
Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh đã có kế hoạch hành động gì?

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, các Sở, ngành liên quan và UBND các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ; Một số kết quả nổi bật như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường; Kiểm toán năng lượng được 79/123 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; đào tạo được 175 người quản lý năng lượng của 82/123 cơ sở; Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý; Xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong doanh nghiệp; Thay thế hệ thống đèn Led trong chiếu sáng giao thông, đèn Led cho tàu đánh cá...

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2019 đến 2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kệm và hiệu quả, UBND tỉnh đã có văn bản 2948/UBND-XD3 ngày 04/5/2019 chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2018, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó điều chỉnh, bổ sung chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong doanh nghiệp là thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR), địa phương sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ ngành điện thực hiện?

Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện một số giải pháp như: Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gồm: Kiểm toán năng lượng, đào tạo người quản lý năng lượng; xây dựng, thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và năm năm; Rà soát danh sách cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng (điện, than...) báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước; Phê duyệt kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập với phương án tiết giảm 10% sản lượng điện so với nhu cầu sử dụng điện thực tế; Chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức ký cam kết việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải đối với 100% khách hàng có sản lượng từ 3 triệu kWh trở lên; đối với các khách hàng có mức sử dụng dưới 3 triệu và dưới 1 triệu kWh, hiện đang tiếp tục vận động để các đơn vị tham gia đầy đủ; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của các đơn vị thông qua các cuộc kiểm tra.

Để tiếp tục hỗ trợ ngành điện, thời gian tới Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai một số nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến đông đảo đối tượng sử dụng điện trên địa bàn như: doanh nghiệp, trường học, người dân...thông qua các hoạt động cụ thể; Tăng cường việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 về tăng cường tiết kiệm điện; Tiếp tục rà soát danh sách cơ sở sử dụng năng lượng lớn, báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng phê duyệt danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: kiểm toán năng lượng, đào tạo người quản lý năng lượng...; Phê duyệt kế hoạch sử dụng điện hàng năm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; Đưa mục tiêu chương trình DSM vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đảm bảo phù hợp với từng thời kỳ; xây dựng lồng ghép Chương trình quản lý nhu cầu điện, Chương trình điều chỉnh phụ tải vào Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2030, dự kiến ban hành cuối năm 2019; đồng thời bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị đã ký cam kết thực hiện chương trình DSM và DR

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ông có đề xuất gì với Nhà nước, nhất là mặt cơ chế chính sách để tỉnh, cũng như các doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện DSM/DR thành công?

Như tôi đã trao đổi ở trên, ý thức của doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đã được nâng lên tuy nhiên do nguồn lực có hạn, nên nhiều doanh nghiệp muốn mà chưa làm được. Do đó, chúng tôi đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ban hành định mức tiêu hao năng lượng của các ngành nghề còn lại để các đơn vị có trong ngành có cơ sở phấn đấu thực hiện giảm suất tiêu hao năng lượng (trừ 5 ngành đã được ban hành định mức: sản xuất Giấy, sản xuất Nhựa, sản xuất Thép, Rượu bia và nước giải khát, Chế biến thủy sản).

Chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: thực hiện kiểm toán năng lượng; Áp dụng mô hình quản lý năng lượng; thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, xây dựng mới, cải tạo, mở rộng sản xuất; Tích cực phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh trong việc triển khai Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đình Dũng