Quảng Ninh phấn đấu 100% người nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Thông qua việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số “thay da đổi thịt” nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Ngày 16/9, Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 20 năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã xây dựng và thực hiện được mô hình tổ chức hoạt động thực tiễn phù hợp và phát huy hiệu lực, hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách.

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong điều kiện phải tinh giản biên chế, tiết giảm chi phí quản lý, phương thức quản lý tín dụng chính sách được thực hiện thông qua Điểm giao dịch và Tổ giao dịch tại xã, phường, thị trấn; ủy thác một số nội dung công việc cho 04 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) và thiết lập mạng lưới tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các thôn, bản, khu phố.

Tính đến 31/8/2022, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt 3.704,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,9%/ tổng dư nợ, với 2.143 tổ TK&VV và 68.207 khách hàng còn dư nợ, bình quân 01 Tổ có 32 thành viên, dư nợ bình quân 01 hộ là 54,3 triệu đồng, nợ quá hạn là 1,029 tỷ đồng (chiếm 0,028% dư nợ ủy thác).

Qua 20 năm cho thấy phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn, là cách làm riêng biệt thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tới với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó sự vào cuộc của Trưởng thôn, bản, khu phố đã và đang tham gia tích cực vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, vai trò ngày càng được nâng lên, vừa góp phần giúp chuyển tải kịp thời các thông tin về chủ trương, tín dụng chính sách xã hội đến với nhân dân, vừa phát huy vai trò giám sát trong bình xét, lựa chọn đối tượng cho vay tại Tổ TK&VV, giám sát người vay sử dụng vốn vay và kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những trường hợp phát sinh dễ dẫn đến nguy cơ mất vốn trong quá trình sử dụng vốn của người vay. Cũng như phối hợp với Tổ, Hội, NHCSXH và các cơ quan liên quan trong việc đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn; đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tồn đọng trên địa bàn..

Gia đình chị Nguyễn Tố Nữ  Nữ ở xã Vạn Ninh, TP Móng Cái vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi gà đẻ, nuôi ngao gia đình có việc làm ổn định
Gia đình chị Nguyễn Tố Nữ Nữ ở xã Vạn Ninh, TP Móng Cái vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi gà đẻ, nuôi ngao

Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh hiện có 6 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đến 31/8/2022 là 660,9 tỷ đồng với 16.663 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 17,6% tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Trong 20 năm qua, thông qua nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho trên 23.645 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 19.000 lao động, hỗ trợ xây dựng trên 1.080 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, UBND tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tranh thủ nguồn vốn của trung ương; tập trung huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên thị trường và từ các thành viên Tổ TK&VV. Đồng thời, UBND các cấp đã trình HĐND cùng cấp quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo cơ bản nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác với phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”. Đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn đạt 3.890,8 tỷ đồng, tăng 3.721,2 tỷ đồng, gấp 23 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,6%.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ cho vay vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế nhận thức của người nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã có sự chuyển biến nhận thức theo hướng tích cực, xoá bỏ dần các hủ tục, thu nhập của người dân được nâng lên, nhiều hộ nghèo đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo như tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu...Nguồn vốn tín dụng chính sách góp một phần trong việc thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh.

Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn hàng năm

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2023, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Nguồn vốn để thực hiện tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 8-10%, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác hàng năm tăng tối thiểu 100 tỷ đồng. Cùng với đó, dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 8-10%, đến năm 2030 dư nợ đạt khoảng 7.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung cho vay các chính sách tín dụng mới, ưu tiên đầu tư vốn cho các địa phương còn nhiều khó khăn, vùng dân tộc thiểu số miền núi, các xã, huyện về đích xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức dưới 0,04%/tổng dư nợ; 100% các khoản nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định.

Quảng Ninh tổ chức Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Quảng Ninh tổ chức Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh.Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch, đồng thời tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH. Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho tỉnh Quảng Ninh để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc giaGiảm nghèo bền vững; Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: nguồn vốn tín dụng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại Quảng Ngãi

Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại Quảng Ngãi

Chiều 27/9, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Siêu thị tại thành phố Đà Nẵng mở cửa muộn nhất đến 19h ngày 27/9

Siêu thị tại thành phố Đà Nẵng mở cửa muộn nhất đến 19h ngày 27/9

Các siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ động thời gian đóng cửa để chống bão và sẽ mở cửa ngay khi bão số 4 đi qua.
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Noru

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Noru

Sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp do bão Noru, mưa lớn do hoàn lưu bão, ngành điện TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra lưới điện.
Tỉnh Kon Tum xảy ra động đất ngay trước thời điểm bão số 4 đổ bộ

Tỉnh Kon Tum xảy ra động đất ngay trước thời điểm bão số 4 đổ bộ

Trận động đất mạnh 3,2 độ richter vừa xảy ra ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong thời điểm bão số 4 đang áp sát đất liền.
Quảng Ngãi: Không để thiếu hụt, khan hàng trước và sau bão số 4

Quảng Ngãi: Không để thiếu hụt, khan hàng trước và sau bão số 4

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tăng cường kiểm soát thị trường, chống các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính trước và sau bão số 4

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam: Hàng chục nghìn người dân sơ tán tránh bão số 4 (bão Noru)

Quảng Nam: Hàng chục nghìn người dân sơ tán tránh bão số 4 (bão Noru)

Sáng 27/9, hàng chục nghìn người dân ven biển ở tỉnh Quảng Nam khăn gói sơ tán đến những nơi an toàn để tránh bão số 4 (bão Noru).
Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó với bão Noru

Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó với bão Noru

Trước nguy cơ bão Noru ảnh hưởng trực tiếp, UBND Thừa Thiên Huế lên phương án ứng phó; tạm ngừng mua bán tại các chợ sau 14 giờ, cấm đường lúc 21 giờ ngày 27/9…
Thành phố Đà Nẵng trước giờ bão số 4 đổ bộ

Thành phố Đà Nẵng trước giờ bão số 4 đổ bộ

Người dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương gia cố nhà cửa. Các cửa hàng bán vật liệu chằng chống đắt khách. Tiểu thương tranh thủ bán hàng để đóng sớm quầy sạp.
Đà Nẵng: Bão số 4, người dân không ra khỏi nhà từ 20h ngày 27/9

Đà Nẵng: Bão số 4, người dân không ra khỏi nhà từ 20h ngày 27/9

Người dân thành phố Đà Nẵng không ra khỏi nhà từ 20h tối nay (27/9). Tuyệt đối không để người ở lại tàu cá, lán trại tạm công trình từ 14h ngày 27/9.
Thừa Thiên Huế: Cứu hộ thành công 14 thuyền viên trước khi cơn bão Noru đổ bộ

Thừa Thiên Huế: Cứu hộ thành công 14 thuyền viên trước khi cơn bão Noru đổ bộ

Lực lượng chứng năng Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan cứu hộ 14 thuyền viên tàu China Board 1 lên bờ an toàn trước khi siêu bão Noru đổ bộ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam

Quảng Nam yêu cầu các thuỷ điện vận hành hồ đập an toàn, không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Quảng Bình đang tìm kiếm một ngư dân mất tích tại cửa biển Nhật Lệ

Quảng Bình đang tìm kiếm một ngư dân mất tích tại cửa biển Nhật Lệ

Lực lượng Biên phòng Quảng Bình vừa tiếp nhận tin báo về một ngư dân mất tích tại cửa biển Nhật Lệ, hiện ngư dân này vẫn đang được cơ quan chức năng tìm kiếm.
Thanh Hóa: Hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão số 4

Thanh Hóa: Hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu hoãn các cuộc họp không cấp bách, ứng phó với bão số 4.
TP. Đà Nẵng hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân phải sơ tán, hoặc bị chia cắt bởi bão số 4 như thế nào?

TP. Đà Nẵng hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân phải sơ tán, hoặc bị chia cắt bởi bão số 4 như thế nào?

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân sơ tán trong trường hợp bão rất mạnh (cấp 12 - 13), siêu bão (cấp 14 - 17).
Xây dựng tượng đài Bà Triệu trăm tỷ ở Thanh Hóa: Làm gì để dư luận đồng thuận cao?

Xây dựng tượng đài Bà Triệu trăm tỷ ở Thanh Hóa: Làm gì để dư luận đồng thuận cao?

Thanh Hóa vừa thống nhất về mẫu phác thảo bước hai xây dựng khu tượng đài Bà Triệu với số tiền cả trăm tỷ đồng, cần cân nhắc hợp lý, đừng để dư luận lại xôn xao
Bão Noru: Các tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn, chủ động ứng phó

Bão Noru: Các tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn, chủ động ứng phó

Các tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh đã có Công điện khẩn yêu cầu các ngành, địa phương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trước khi bão Noru vào đất liền.
Ngành điện Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân khai thác keo tràm, ứng phó bão Noru

Ngành điện Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân khai thác keo tràm, ứng phó bão Noru

Trước nguy cơ bão Noru ảnh hưởng trực tiếp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành điện hỗ trợ người dân khai thác keo tràm, lên phương án ứng phó trước khi bão đổ bộ.
Nghệ An: Thủy điện Châu Thắng, Bản Cốc và Hủa Na vận hành điều tiết hồ chứa

Nghệ An: Thủy điện Châu Thắng, Bản Cốc và Hủa Na vận hành điều tiết hồ chứa

Trên địa bàn Nghệ An mưa lớn liên tục xẩy ra, một số nhà máy thuỷ điện Nghệ An ở sẽ tiến hành vận hành điều tiết các hồ chứa phòng chống bão số 4 -bão Noru.
Thừa Thiên Huế: Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm ứng phó bão Noru

Thừa Thiên Huế: Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm ứng phó bão Noru

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công điện việc chủ động ứng phó bão Noru, trong đó chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm... trước nguy cơ bão đổ bộ trực tiếp.
Tỉnh Quảng Ninh đánh giá toàn diện về Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh đánh giá toàn diện về Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn

Ngày 24/9/2022, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn”.
Nhiều xe máy bị nước cuốn trôi giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 20

Nhiều xe máy bị nước cuốn trôi giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 20

Lực lượng chức năng Đồng Nai đang giúp đỡ người dân qua khu vực ngập sâu trên Quốc lộ 20, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân được cho là bị nước cuốn trôi.
Thừa Thiên Huế thành lập Ban phòng chống bạo lực học đường

Thừa Thiên Huế thành lập Ban phòng chống bạo lực học đường

Tuy mới bắt đầu năm học nhưng liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đánh nhau; ngành giáo dục Thừa Thiên Huế khẩn trương thành lập Ban phòng chống bạo lực học đường.
TS Đinh Thế Hiển: Phát triển TP Hồ Chí Minh thành một trung tâm tài chính khu vực

TS Đinh Thế Hiển: Phát triển TP Hồ Chí Minh thành một trung tâm tài chính khu vực

Để TP Hồ Chí Minh thực sự thành “thủ lĩnh” của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam cần có những chính sách thu hút quỹ đầu tư, tổ chức tài chính…
Quảng Ninh: Công ty FLC bị phạt 200 triệu đồng do khai thác nước ngầm trái phép

Quảng Ninh: Công ty FLC bị phạt 200 triệu đồng do khai thác nước ngầm trái phép

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với công ty FLC do khai thác nước ngầm trái phép để phục vụ tưới cỏ sân golf.
PGS.TS Ngô Trí Long: TP Hồ Chí Minh nên phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng nào?

PGS.TS Ngô Trí Long: TP Hồ Chí Minh nên phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng nào?

Theo PGS.TS Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế để TP Hồ Chí Minh thực sự là đầu tàu kinh tế của cả nước, không thể xem nhẹ lĩnh vực công nghiệp, thương mại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động