Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 25/11/2020 23:08

Quảng Ninh: Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính

10:02 | 28/06/2020
Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, đi đầu cả nước trong những lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) trong nhiều năm qua, Quảng Ninh đã mang lại cho mình hình ảnh của một địa phương năng động với môi trường đầu tư – kinh doanh, chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền tốt nhất cả nước.

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030.

quang ninh nhin lai 10 nam thuc hien cai cach hanh chinh

Với những nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong công tác CCHC, 10 năm qua, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung của CCHC và đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các nội dung: Từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt, tính đến thời điểm tháng 3/2020, khối chính quyền đã giảm được 119 cơ quan, tổ chức hành chính và 79 đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều đề án, sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh mang tính đột phá, sáng tạo đã được triển khai áp dụng thông quá đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo lòng tin hơn nữa của người dân, tổ chức đối với hệ thống chính quyền của tỉnh.

Hiệu quả từ những giải pháp về CCHC

Chính quyền đã mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo sự thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 Quảng Ninh giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 đứng đầu toàn quốc, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cũng tăng ngoạn mục, từ vị trí thứ 62 năm 2016 vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc năm 2019 càng khẳng định thương hiệu, hình ảnh, văn hóa “đồng hành,- cam kết,- thực thi” của tỉnh Quảng Ninh đối với doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Quảng Ninh tiếp tục đạt được những bước phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 10,9%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 6.135 USD, cao gấp đôi bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; năm 2019, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 45,88 điểm % công nghiệp chiếm 48,1 điểm % nông nghiệp chiếm 6,02 điểm %. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; giai đoạn 2016 - 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 163.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm hơn 72%.

quang ninh nhin lai 10 nam thuc hien cai cach hanh chinh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định trong giai đoạn tới, công tác CCHC vẫn sẽ được xác định là khâu then chốt, là một mũi đột phá chiến lược của Quảng Ninh

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Những năm qua, Quảng Ninh thực hiện rà soát, tinh giản hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ở tỷ lệ cao. Đồng thời, xây dựng bộ máy hành chính cho kết quả rất rõ nét, phù hợp với thực tiễn khách quan. Hiện đại hóa nền hành chính khi xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã và chính quyền điện tử, chuẩn bị tiến tới chính quyền số và thành phố thông minh.

Tiếp tục hoàn thiện công tác CCHC giai đoạn giai đoạn 2021-2030

Dựa trên những kết quả đạt được giai đoạn 2011-2020, xuất phát từ yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, Tỉnh Quảng Ninh đề ra các mục tiêu chính như tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác tự chủ tài chính, có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần…

Đồng thời, gắn kết công tác cải cách hành chính của tỉnh với các bộ, ngành, trung ương; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc; thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới cần tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Đặc biệt, lưu ý đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh.

quang ninh nhin lai 10 nam thuc hien cai cach hanh chinh
Các tập thể được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên dương, khen thưởng 23 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng vấn đề ngoại ngữ đang là một hạn chế của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh, hiện khó có thể cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Chính vì vậy, ngành Giáo dục cần xem lại đề án về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉn trong thời gian tới.

Tiến Dũng