Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 18:26

Quảng Ninh: Huyện Bình Liêu trên con đường đổi mới

20:20 | 10/06/2020
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì, quyết liệt, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn diện trên các lĩnh vực; đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của huyện Bình Liêu trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 9/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đại hội đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới sát tình hình thực tế.

Nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra

Trong 5 năm, huyện Bình Liêu có tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm, thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa tăng bình quân 10,06%/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 37,53 triệu đồng, tăng bình quân 9,76%/năm và 59,3% so nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.595 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm và 2,37 lần so nhiệm kỳ trước (trong đó, đầu tư từ ngân sách nhà nước 1.546 tỷ đồng).

quang ninh huyen binh lieu tren con duong doi moi

Đặc biệt, ngành nông nghiệp có bước phát triển mới gắn với Chương trình Nông thôn mới, giá trị sản xuất năm 2020 ước 402 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 38,97% so năm 2015; mức tăng bình quân 6,8%/năm. Huyện đã thành lập 56 hợp tác xã (trong đó, 25 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, môi trường). Tổng đàn gia súc năm 2020 ước 10.400 con, bằng 54% kế hoạch; đàn gia cầm 112.000 con, tăng 31,7% so năm 2015. Thử nghiệm thành công nuôi cá nước lạnh (cá tầm, hồi...), sản lượng 60 - 70 tấn/năm. Kinh tế rừng phát triển mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao.

Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" đạt kết quả. Đến hết năm 2019, có 27 sản phẩm của 09 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, 10 sản phẩm đạt 3 sao. Công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, giá trị sản xuất năm 2020 ước 339 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 109,5% so năm 2015; mức tăng bình quân 15,94%/năm.

Ngành dịch vụ phát triển, từng bước trở thành kinh tế mũi nhọn với giá trị sản xuất đến năm 2020 ước 885 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 115% so năm 2015, mức tăng bình quân 16,52%/năm. Trong 05 năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 303,4 triệu USD, tăng bình quân 10,28%/năm (Kim ngạch xuất khẩu 194,5 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 108,8 triệu USD). Tổng khách du lịch 05 năm ước 362.931 lượt (khách lưu trú 78.699 lượt), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước trên 99 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có chuyển biến mới. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được nâng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

quang ninh huyen binh lieu tren con duong doi moi
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá: Mặc dù là huyện miền núi cao, biên giới còn rất nhiều khó khăn, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất cả nước, song nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra với một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Đại hội trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, phân tích để làm rõ thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để Đại hội thống nhất đưa ra những chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ở cơ sở. xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể cho giai đoạn 2021 – 2026 có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc.

Theo đó, mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp từ 2,2 - 2,5 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 27 - 29%; công nghiệp và xây dựng 18 - 20%; dịch vụ 52 - 54%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 10%/năm. Thu ngân sách, phần thu nội địa tăng bình quân 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Ba đột phá chiến lược". Phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với chất lượng các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

quang ninh huyen binh lieu tren con duong doi moi

Trong ngày, Đại hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngày 10/6, ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,79%.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Lý Văn Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Hoàng Đức Thuận giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tiếp đó, Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trí Trung - Tiến Dũng