Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/08/2020 14:43

Quảng Ninh hoàn thành đưa các xã, thôn thuộc Chương trình 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn

21:06 | 19/07/2020
Tỉnh Quảng Ninh sau 4 năm thực hiện (giai đoạn 2016 – 2020), chương trình 135, đề án 196 và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135” đã đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, biên giới, các địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). 

Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 (dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTgngày 02/9/2016),Đề án 196 (về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135), Đề án 2085 (về thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi) và tổng kết Phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức vào ngày 18/7/2020 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

quang ninh hoan thanh dua cac xa thon thuoc chuong trinh 135 ra khoi dien dac biet kho khan
Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 của Quảng Ninh

Hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra

Cụ thể, tính đến hết năm 2019, 100% xã, thôn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được công nhận hoặc đạt tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hoàn thành mục tiêu đề án 196 (về đích trước 1 năm); 8/8 nhóm mục tiêu cụ thể của đề án đều hoàn thành và hoàn thành vượt. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình 135, Đề án 196 giai đoạn 2016-2020 là trên 1.770 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là trên 1.500 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch đặt ra), nguồn vốn xã hội hóa là gần 270 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn đến 31/5/2020 đạt 397 tỷ đồng, với 9.540 hộ còn dư nợ.

Giai đoạn 2016-2020, chương trình 135, đề án 196 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 696 công trình hạ tầng thiết yếu vùng ĐBKK, biên giới của tỉnh. Đến nay, 100% xã ĐBKK có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% số hộ dân ở các xã, thôn ĐBKK được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 97,82% số hộ dân tại xã, thôn ĐBKK được sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, đề án 196 đã thực hiện hỗ trợ 9.431 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với 283 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với Chương trình OCOP, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 61,99% năm 2015 xuống còn 13,38% cuối năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12.75 triệu đồng/người cuối năm 2015; năm 2019 là 32,62 triệu đồng/người.

quang ninh hoan thanh dua cac xa thon thuoc chuong trinh 135 ra khoi dien dac biet kho khan
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết mọi sự quan tâm, đầu tư của nhà nước sẽ thực sự hiệu quả khi phát huy được vai trò chủ thể của chính người dân, cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020 đã được triển khai sâu rộng từ cơ sở, nhận được sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, cộng đồng, xã hội và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2017 đến năm 2019, thông qua phong trào thi đua và các đợt vận động đã kêu gọi được sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ của trên 1.000 lượt tổ chức, cá nhân, với tổng kinh phí huy động được là trên 96 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên, đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 1.389 hộ, xây dựng 3 công trình trường học và hỗ trợ thực hiện các tiêu chí, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK.

Đối với đề án 2085, sau 2 năm thực hiện, đề án đã thực hiện hỗ trợ 4.210 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại các xã, thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và vốn vay sản xuất kinh doanh, với tổng kinh phí trên 59 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là hơn 13 tỷ đồng. Qua thực hiện Đề án đã góp phần giải quyết căn bản việc thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và một phần nhu cầu về vốn vay phát triển sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, tạo sinh kế bền vững cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người dân ở địa bàn ĐBKK. Tỷ lệ hộ dân vùng dân tộc thiểu số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96.91%

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu khẳng định: “Cần phải tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa những tấm gương, những cách làm hay trong việc phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ luôn đồng hành với người dân và địa bàn vùng núi, dân tộc thiểu số trên địa bàn".

Tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ chú trọng xây dựng, nhân rộng các dự án, mô hình phát triển sản xuất với quy mô hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra các sản phẩm nông lâm nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, gắn với thực hiện chương trình OCOP.

Đồng thời, xây dựng quy chế, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng gắn với công tác duy tu, bảo dưỡng để phát huy tối đa hiệu quả các công trình, dự án được đầu tư, hỗ trợ từ Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085.

Tiếp tục chủ động trong cân đối, huy động và bố trí nguồn lực đảm bảo để thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, phù hợp với đặc thù thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh. Cuối cùng là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của xã hội và của chính cộng đồng thôn bản, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

quang ninh hoan thanh dua cac xa thon thuoc chuong trinh 135 ra khoi dien dac biet kho khan
Nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, 101 tập thể, 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085 và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tiến Dũng