Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 09:39

Quảng Ninh: Dự kiến thu ngân sách năm 2020 có thể đạt 42 nghìn tỷ đồng

14:41 | 04/08/2020
Thông tin từ Sở Tài chính Quảng Ninh, dự kiến số thu ngân sách Nhà nước cả năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh có thể đạt trên 42 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 91% so với cùng kỳ.
Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Ninh; dự báo tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn năm 2019. Bố trí dự toán chi thường xuyên năm 2020 (phần chi hoạt động) không thấp hơn mặt bằng chi năm 2019.

Cũng theo báo cáo, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh đã đạt gần 25.000 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Sở Tài chính cũng đưa ra dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2021 là 39.202 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 9.515 tỷ đồng, thu nội địa trên 29.680 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương là 23.052 tỷ đồng.

0352 xuat nhyp khau quang ninh
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Quảng Ninh đang dần khôi phục trở lại tại các cửa khẩu

Đồng thời, dự kiến xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021- 2023 tăng 1%, tổng thu từ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức tăng bình quân 2%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đánh giá: “Năm 2020 là năm hết sức khó khăn đối với tình hình thu ngân sách của Trung ương nói chung và địa phương nói riêng, đặc biệt trước những diễn biến mới về dịch Covid-19 hiện nay”.

Hiện dư địa thu NSNN từ năm 2019 không còn, trong khi một số khoản thu chiếm cơ cấu lớn như: Khu vực đầu tư nước ngoài; thu ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí, trong 6 tháng qua chỉ đạt từ 30-40% dự toán năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để có thêm dữ liệu phân tích, đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực cho sát thực tế làm căn cứ xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021- 2023.

Riêng đối với dự toán chi ngân sách địa phương, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu mục tiêu là phải bảo vệ được tỷ lệ điều tiết lại từ các khoản thu vượt nộp về Trung ương để lại cho tỉnh. Bên cạnh đó cần bổ sung thêm đề xuất với Bộ Tài chính: Tỉnh Quảng Ninh được trích lại tỷ lệ nhất định từ nguồn vượt thu thuế xuất nhập khẩu thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ cho địa phương để đầu tư hạ tầng khu vực biên giới.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp để xem xét, chỉ đạo, xây dựng các giải pháp điều hành ngân sách. Kịch bản thu ngân sách được xây dựng chi tiết cho từng tháng, quý, với nhiều phương án cụ thể, trong đó có tính đến khả năng không đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm nay.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm chi ngân sách địa phương như: Tiếp tục thực hiện cắt giảm chi hành chính, hội họp, đi công tác đã bố trí trong kế hoạch năm 2020 ở cả 3 cấp ngân sách. Thu hồi và điều chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 đối với các dự án khó có khả năng hoàn thành giải ngân 50% kế hoạch vốn trước ngày 30/6…

Tiến Dũng