Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 21:37

Quảng Ninh: 6 tháng đầu năm 2020, hơn 245 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội

14:20 | 08/07/2020
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 30/6/2020, có 245.264 người dân trong tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 38% so với lực lượng lao động.

Trong đó có 234.293 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, giảm 17 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 50,6% kế hoạch. Có 10.971 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.349 người (63,4%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 50,6% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 222.975 người, tăng 636 người (0,3%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 92% kế hoạch.

5833 bhxh quang ninh
Bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng, giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh

Toàn tỉnh có 1.231.059 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Như vậy, số người tham gia BHYT đã tăng 14.028 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ 93,2% người dân tham gia BHYT.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 204 tỷ đồng (7,8%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 47,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ BHXH của tỉnh xấp xỉ 187 tỷ đồng, vẫn trong khả năng kiểm soát và thấp hơn mức bình quân cả nước. Việc giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được BHXH tỉnh Quảng Ninh thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia...

Trong 6 tháng tiếp theo của năm 2020, BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Song song với đó, cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương trong công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

Đồng thời, BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác khai thác phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng, thanh tra, kiểm tra, đổi mới công tác tuyên truyền và kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Huyền Trang