Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 23:13

Quảng Ngãi ra văn bản hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

10:08 | 03/11/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, thành viên của Tổ công tác tiếp nhận kiến nghị khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên của Tổ công tác làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thuộc địa bàn do địa phương quản lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Tổ công tác.

Quảng Ngãi ra văn bản hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Tổ công tác tiếp nhận kiến nghị khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh

Các thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt và tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; bảo đảm thực hiện phương châm “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và tổng hợp nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thành Long