Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/06/2021 01:57

Quảng Bình: Xây dựng chương trình hành động quốc về sản xuất tiêu dùng bền vững đến năm 2030

19:41 | 24/05/2021
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương là đơn vị chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Quảng Bình: Xây dựng chương trình hành động quốc về sản xuất tiêu dùng bền vững đến năm 2030
Đến năm 2030, Quảng Bình xây dựng thêm từ 5-6 mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; giảm 7- 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính trên địa bàn

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là từng bước cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua đó, nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển kinh tế toàn hoàn trên địa bàn, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đến năm 2025, xây dựng áp dụng từ 4 - 5 mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 1- 2 chuỗi liên kết cho các ngành hàng chủ lực; giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính trên địa bàn; 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại...

Đến năm 2030, xây dựng áp dụng thêm từ 5-6 mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 2-3 chuỗi liên kết cho các ngành hàng chủ lực; giảm 7- 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính trên địa bàn; 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; giảm thiểu ít nhất 50-60% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 40% đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương hàng năm chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện, thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ theo quy định…

Nguyễn Tuấn