Quảng Bình: Người tham gia bảo hiểm xã hội tăng

Chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như hậu quả thiên tai, lũ lụt nhưng tại tỉnh Quảng Bình số người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn tăng tích cực.
Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội đổi mới chuyên nghiệp, hiệu quả Doanh nghiệp cố tình "lách" luật để giảm trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội

Chiều ngày 1/6, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng đầu năm 2022.

Quảng Bình: Người tham gia bảo hiểm xã hội tăng
Người dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia Hội nghị tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tin về số người tham gia bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, 5 tháng năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đạt 104.568 người, tăng 478 người so với cuối năm 2021. Trong đó, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 70.625 người, tăng 383 người so với cuối năm 2021; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 33.943 người, tăng 95 người so với cuối năm 2021.

Ngoài ra, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 810.510 người, giảm 6.240 người so với cuối năm 2021, đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 89,3%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 62.744 người, tăng 393 người so với cuối năm 2021.

Trong 5 tháng 2021, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương đạt 790.637 triệu đồng, tăng 16.144 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Riêng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ hàng tháng trong 5 tháng năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ đến hết tháng 5/2022 là 84.531 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 47.489 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 21.483 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn; 3.343 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; 1.124 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề 259 người, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề 454 người. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 1.239.851 triệu đồng.

Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã được triển khai đồng bộ từ trạm y tế tuyến xã đến bệnh viện tuyến trung ương để phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế. Trong 5 tháng đầu năm 2022, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 325.350 lượt người.

Quảng Bình: Người tham gia bảo hiểm xã hội tăng
Hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh Quảng Bình

Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, đây là 1 nhiệm vụ quan trọng giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. "Trong thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai các chính sách hỗ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19"- ông Dũng cho hay.

Nhờ quyết tâm đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 92 đơn vị sử dụng lao động với 2.738 lao động với số tiền tạm dừng đóng là 7.211 triệu đồng; xác nhận danh sách cho 7.369 lao động của 616 đơn vị sử dụng lao động để lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ kinh phí do bị thiệt hại của Covid-19.

Xác nhận danh sách cho 7.810 lao động để đơn vị sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất và để được hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Ngoài ra, đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 10.368 triệu đồng cho 35.447 lao động của 2.731 đơn vị sử dụng lao động. Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất trong 6 tháng là 1.755 triệu đồng cho 230 lao động của 6 đơn vị sử dụng lao động.

Đến hết tháng 12/2021, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình cũng đã hoàn thành chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 46.854 lao động với số tiền 117.248 triệu đồng; đến hết tháng 5/2022 thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng cho 2.830 đơn vị sử dụng lao động là 22,4 tỷ đồng, đạt 100% đơn vị sử dụng lao động thuộc diện được hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến nay Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình chỉ mới xác nhận danh sách cho 5 lao động của 2 đơn vị sử dụng lao động để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao do còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp lập danh sách người lao động để thụ hưởng chính sách.

Quảng Bình: Người tham gia bảo hiểm xã hội tăng
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương sẽ tập trung triển khai các giải pháp để tiếp tục phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận thực tế, công tác thực hiện chính sách tại Quảng Bình vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng so với cuối năm 2021 nhưng mức tăng trưởng chưa cao.

Trong đó, hiện địa phương đã khai thác được 4.239 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng do số người tham gia giảm mạnh, lên đến 4.144 người dẫn đến số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến hết tháng 5/2022 chỉ tăng 95 người so với cuối năm 2021. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa bền vững, số người tham gia tính đến hết tháng 5/2022 là 810.510 người, giảm 6.240 người so với cuối năm 2021.

Một trong các nguyên nhân theo ông Nguyễn Văn Dũng là do việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế của người tham gia, tuy nhiên đời sống của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh.

Riêng đối với bảo hiểm y tế, từ tháng 1/2022 giảm 9.087 người tham gia tại Quảng Bình do không tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 100% vì không được công nhận là các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ tháng 1/2022 mức đóng tối thiểu tăng hơn gấp đôi do áp dụng mức chuẩn nghèo nông thôn làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng.

Để khắc phục những mặt còn hạn chế, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phát triển người tham gia; tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các cơ sở khám khám chữa bệnh tăng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công ty Bắc Hà xin ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt vì hết tiền

Công ty Bắc Hà xin ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt vì hết tiền

Công ty TNHH Bắc Hà (Công ty Bắc Hà) đã không có khả năng thanh toán được khoản nợ đến hạn của ngân hàng nên xin ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt từ ngày 1/8.
Ảnh hưởng bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện du lịch biển

Ảnh hưởng bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện du lịch biển

Lo ngại ảnh hưởng cơn bão số 1 Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển từ 10 giờ 2/7.
Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Tỉnh Thanh Hóa có 100% tổng số người nộp thuế phải thực hiện hóa đơn điện tử, với 14.707 tổ chức, doanh nghiệp, 1.092 hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử.
Thanh Hóa: Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp

Thanh Hóa: Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định giao Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp
Đường ngập nước, hàng chục hộ kinh doanh TP. Cần Thơ kêu cứu

Đường ngập nước, hàng chục hộ kinh doanh TP. Cần Thơ kêu cứu

Mỗi khi mưa lớn hay triều cường, tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. Cần Thơ) lại ngập sâu, khiến tình trạng kinh doanh của các tiểu thương đã khó càng thêm khó.

Tin cùng chuyên mục

Triển vọng kết nối du lịch giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với vùng Bắc Trung Bộ

Triển vọng kết nối du lịch giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với vùng Bắc Trung Bộ

Với kỳ vọng kết nối du lịch là một trong các giải pháp chủ lực nhằm tăng lượng khách, doanh thu và định vị thương hiệu của địa phương trong thời gian tới.
Hà Nội: Họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2022

Hà Nội: Họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2022

Chiều 1/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2022. Nhiều vấn đề nóng đã được phóng viên, báo chí đặt câu hỏi.
25 doanh nghiệp vận tải tỉnh Gia Lai tăng giá cước từ 6-20%

25 doanh nghiệp vận tải tỉnh Gia Lai tăng giá cước từ 6-20%

25 doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh, doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tăng giá vé, giá mở cửa.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Quảng Nam hướng phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Quảng Nam hướng phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ

Quảng Nam cần phát huy hơn nữa tiềm năng để phát triển, trở thành tỉnh công nghiệp phát triển mạnh về kinh tế biển.
TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ

Việc đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, tạo sự đột phá phát triển kinh tế biển cho TP. Hồ Chí Minh và cả nước.
Hà Nội: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 7,79%

Hà Nội: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 7,79%

6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GRDP của thành phố ước tính tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 6,02%; quý II tăng 9,49%.
Vụ Việt Á: Nhiều lãnh đạo bệnh viên Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bị kỷ luật

Vụ Việt Á: Nhiều lãnh đạo bệnh viên Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Khu công nghiệp Bình Dương thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Khu công nghiệp Bình Dương thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các khu công nghiệp tại Bình Dương đã thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 192% kế hoạch năm 2022.
Nam Định nhân rộng mô hình thu gom rác thải trên sông

Nam Định nhân rộng mô hình thu gom rác thải trên sông

Công cụ thu gom rác thải trên sông đang được Nam Định nhân rộng nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra biển
Sai phạm tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Sai phạm tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.
Tỉnh Quảng Ninh: Tìm cách tháo gỡ khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải

Tỉnh Quảng Ninh: Tìm cách tháo gỡ khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải

Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp giải quyết khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải, đặc biệt tại 2 đô thị lớn là TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả
Thành phố Hà Nội: Gắn kết du lịch với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP

Thành phố Hà Nội: Gắn kết du lịch với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP

Chuỗi các chương trình Festival nông sản, sản phẩm OCOP, và du lịch làng nghề đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gắn với du lịch tại Thành phố Hà Nội.
Đà Nẵng: Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại sông Hàn

Đà Nẵng: Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại sông Hàn

Lúc 11h45 trưa ngày 30/6, tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại sông Hàn (TP. Đà Nẵng), rất may không có thiệt hại về người.
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố các dự án nông nghiệp vi phạm xây dựng

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố các dự án nông nghiệp vi phạm xây dựng

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 3 quyết định thu hồi số tiền vi phạm trên 135 triệu đồng do chủ đầu tư cùng các đơn vị giám sát, thi công làm tăng giá trị
Đà Nẵng: Trao giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đà Nẵng: Trao giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 30/6, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Đà Nẵng - Năm 2022”.
Quảng Nam: Trụ sở UBND xã bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đêm

Quảng Nam: Trụ sở UBND xã bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đêm

Khuya 29/6, một trụ sở UBND xã bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm tại tỉnh Quảng Nam, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, rất may không có thiệt hại về người.
Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung bước đầu phát huy hiệu quả. Cần có những thể chế rõ ràng về liên kết vùng để thúc đẩy toàn vùng phát triển.
Bí thư Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

Bí thư Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định có 15 thành viên, do ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.
Du lịch Hà Nội đón hơn 8,6  triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Du lịch Hà Nội đón hơn 8,6 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Du lịch Hà Nội đã đón hơn 8,6 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động