Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 09:58

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

15:04 | 27/05/2021
Ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Đại hội, về phía Petrovietnam có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Như Linh, Tổng giám đốc và ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT. 162 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp đại diện cho 1.922.521.750 cổ phần tương ứng với 82,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ra sự đình trệ sản xuất, làm cho nhu cầu tiêu thụ điện giảm, PV Power phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành sản xuất của các nhà máy điện nói riêng và hoạt động SXKD toàn Tổng công ty nói chung. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đoàn kết cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV PV Power, cùng với sự nỗ lực, áp dụng hiệu quả các giải pháp trên trong điều hành, sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty, các đơn vị thành viên, nên trong năm 2020 Tổng công ty đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các nhà máy điện vận hành sản xuất an toàn, liên tục, ổn định, tham gia thị trường điện cạnh tranh hiệu quả. Sản lượng điện đạt 19,166 tỷ kWh, bằng 103% kế hoạch (KH) trong bối cảnh thiếu khí, thủy văn hạn hán, Qc thấp, phụ tải giảm do tác động đại dịch Covid-19.

PV Power hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty mẹ và toàn tổng công ty về lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty đạt 120% KH), nộp Ngân sách Nhà nước (đạt 118% KH), tiết kiệm tiết giảm chi phí sản xuất (đạt 101% KH).

Bên cạnh đó, PV Power đã thực hiện tốt, an toàn tuyệt đối, rút ngắn tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và định kỳ các nhà máy điện (NMĐ).

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Trong năm 2020, PV Power đã đẩy mạnh nghiên cứu xúc tiến đầu tư các dự án điện khí LNG: NMĐ LNG Cà Mau 3, dự án NMĐ miền Trung 1&2, Nghiên cứu góp vốn đầu tư phát triển dự án điện LNG Cà Ná, dự án điện LNG Quảng Ninh.

Với những kết quả tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, POW tiếp tục được Forbes bình chọn là 50 mã giao dịch tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam và PV Power nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững.

Doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn tổng công ty không để xảy ra trường hợp mắc dịch bệnh đối với người lao động, công tác vận hành sản xuất NMĐ liên tục, không bị ảnh hưởng đình trệ.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình về: báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành... cùng một số nội dung quan trọng khác.

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 theo hình thức trực tuyến đã đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch điều hành. Đại diện HĐQT PV Power đã trả lời các câu hỏi thảo luận của các cổ đông trong đó tập trung làm rõ, giải trình một số vấn đề trong các báo cáo được trình bày tại Đại hội, tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Tổng Công ty cũng như chia sẻ về một số thông tin hoạt động của PV Power.

Thay mặt cổ đông lớn Petrovietnam, ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã biểu dương, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Power cùng với sự đồng hành, sẻ chia của các cổ đông, PV Power đã vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020 từng bước khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thành tích chung của Tập đoàn. Với vai trò là cổ đông lớn của Tổng Công ty, lãnh đạo Petrovietnam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PV Power để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tập thể PV Power tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập PV Power đối với bà Nguyễn Hoàng Yến để bầu bổ sung là Thành viên HĐQT PV Power. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng bầu bổ sung ông Vũ Chí Cường làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐTN năm 2021 đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình với tỉ lệ thống nhất cao.

PV