PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa của đại gia đình Petrovietnam

PV

PV

PV GAS xác định công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp – thương hiệu PV GAS phải phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam.
Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi mặt hoạt động của Petrovietnam Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập PV GAS - Khẳng định sức mạnh đoàn kết và văn hóa doanh nghiệp

Để ghi nhận kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành Quyết định khen thưởng cho 5 tập thể điển hình, có chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa của đại gia đình Petrovietnam - Ảnh 1.
Người lao động đoàn kết, tin tưởng, hân hoan chào mừng sinh nhật PV GAS – Tuổi 32 rực rỡ

PV GAS xác định công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp – thương hiệu PV GAS phải phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam và tin tưởng sức mạnh tổng hòa của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tạo nên những thành công mới, tiếp tục phát triển sự nghiệp bằng những phương thức mới, tiến bộ, gắn bó chặt chẽ với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu của từng đơn vị trong đại gia đình Petrovietnam.

Phát huy nền tảng văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp, chi phối hoạt động của mọi thành viên và tạo nên bản sắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Tác động to lớn của văn hóa doanh nghiệp tạo nên phong thái riêng, giúp phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; đồng thời nâng tầm vị thế của doanh nghiệp, tạo nên một tập thể đoàn kết – sáng tạo – năng động có sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ và hấp dẫn lực lượng lao động tiên tiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng đó, văn hóa doanh nghiệp được chú trọng triển khai trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Khởi điểm là Kế hoạch số 5799/KH-DKVN về việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn. Đây thực sự là kim chỉ nam đúng thời điểm, đúng định hướng, đi trước cả nhiều hướng nhận định trong xã hội tại Việt Nam về tính nhất thiết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao và mang tính thực tiễn của Văn hóa Petrovietnam, quá trình định hình và phát triển văn hóa doanh nghiệp của từng đơn vị trong Tập đoàn có biến chuyển tích cực, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, tạo nên bản sắc của Văn hóa Dầu khí, mà người lao động phải trân trọng, gìn giữ và phát triển với phương hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, góp phần khẳng định thương hiệu, vị thế của một Tập đoàn kinh tế đầu tàu vững mạnh, tiên phong trong nền kinh tế quốc dân.

PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa của đại gia đình Petrovietnam - Ảnh 2.
Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang tham gia Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tuân thủ, triển khai và phát huy những định hướng sáng suốt từ triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tái tạo xây dựng những giá trị văn hóa doanh nghiệp để tiếp tục phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, PV GAS đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PVGAS mang tính chất bao trùm lấy người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, khách hàng, đối tác làm trung tâm trong quá trình phát triển.

Hiệu quả của tái tạo văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, PV GAS đã có nhiều lần xây dựng, biến đổi, quảng bá nhận diện thương hiệu, tạo dựng và lan tỏa các nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Vào năm 2018, bộ nhận diện thương hiệu mới của PV GAS đã được giới thiệu, mang tinh thần của Tập đoàn và “Những người đi tìm lửa” nhưng vẫn giữ những nét riêng độc đáo của đơn vị.

PV GAS xác định, quá trình triển khai văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS nhằm: Truyền tải để cán bộ công nhân viên thấu hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Gắn kết các thành viên trong “Mái nhà chung” PV GAS, thống nhất quan điểm và hành động; Tạo động lực làm việc trong nội bộ, tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường. Văn hóa doanh nghiệp song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của châu Á. PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy PV GAS, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị trực thuộc và thành viên cùng toàn thể Người lao động PV GAS đồng tâm cam kết và thể hiện quyết tâm cao để triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tiêu biểu, PV GAS đã xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đưa nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể; ban hành Sổ tay một số Quy định ứng xử của Người lao động PV GAS; Hoàn thiện, áp dụng thực hiện các quy chế, quy trình, quy định, giải thưởng trong PV GAS, làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống nhận diện thương hiệu và sử dụng thống nhất, đúng quy định thông qua hệ thống cơ sở vật chất, ấn phẩm, sản phẩm... đáp ứng công việc, hoạt động đều mang dấu ấn văn hóa; Bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ TT& văn hóa doanh nghiệp;… Việc xác định các giá trị văn hóa của đơn vị tạo nên chuẩn mực để cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện: thực hiện chương trình 5S, đổi mới hình ảnh, không gian làm việc, tạo nét riêng biệt của từng bộ phận tại đơn vị.

PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa của đại gia đình Petrovietnam - Ảnh 3.
Văn hóa an toàn là một trong những kim chỉ nam trong thực hành VHDN tại PV GAS

Bên cạnh đó, PV GAS chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thông qua: hoạt động teambuiding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, các cuộc thi, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... nhằm tăng cường sự gắn kết của cán bộ công nhân viên; Tăng cường công tác an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí và đưa hình ảnh PV GAS càng ngày càng gần gũi và thân thiện với cộng đồng; tôn vinh thương hiệu bằng những hành động thiết thực và phù hợp…

Với những nỗ lực tái tạo, văn hóa doanh nghiệp đã đồng hành tạo nên những thành quả của PV GAS, làm tăng sức chiến đấu trước đại dịch Covid-19, tác phong làm việc trực tuyến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm… góp phần tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đưa PV GAS giữ vững vị thế hàng đầu về sáng kiến sáng tạo trong những năm qua.

Việc triển khai và truyền thông tích cực 03 nhóm giải pháp cốt lõi, có tính đột phá của PV GAS, đó là: con người/công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống đã nhất quán về tư tưởng và hành động, tiên phong thực hiện các chuẩn mực văn hóa PV GAS trong các chương trình hành động, các mục tiêu cụ thể trong công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp PV GAS cũng được thể hiện rõ nét qua tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Ban/đơn vị, giữa cán bộ công nhân viên với nhau được nâng lên rõ rệt và gắn kết chặt chẽ. Mối quan hệ đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và nhân viên ngày càng gần gũi, thân thiện hơn. Các hoạt động của PV GAS đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số - công nghệ thông tin trong xử lý công việc đã được quan tâm, triển khai quyết liệt. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công nhân viên tiếp tục duy trì ở mức cao. Phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

Các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội đã được tổ chức gắn liền với các chuẩn mực, giá trị văn hóa PV GAS. PV GAS tự hào trở thành một mẫu hình về văn hóa doanh nghiệp được các tổ chức đánh giá độc lập công nhận. Hàng năm, cùng với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, quá trình tôn vinh văn hóa doanh nghiệp cũng đã tạo nên sức mạnh để PV GAS liên tiếp lọt vào các bình chọn doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam; trở thành một trong những thương hiệu phát triển bền vững, có uy tín nhất trên thị trường. Gần đây nhất, PV GAS vinh dự đứng trong Danh sách 9 công ty hàng đầu, 10 năm liên tiếp được tạp chí Forbes vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022” và Top 5công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất.

Hiệu quả của quá trình tái tạo văn hóa Petrovietnam, việc triển khai mạnh mẽ văn hóa PV GAS đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn nói chung và PV GAS nói riêng; con người tại PV GAS có tính xung kích, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đội ngũ cán bộ công nhân viên PV GAS hăng say, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong chuyên nghiệp, đoàn kết trong tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp và uy tín của PV GAS trong xã hội, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV GAS trong nước và quốc tế.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

VITA Clinic và VinaCapital Foundation hợp tác hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam

VITA Clinic và VinaCapital Foundation hợp tác hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam

VITA Clinic và VinaCapital Foundation (VCF) vừa công bố hợp tác nhằm hỗ trợ và thay đổi cuộc sống của trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.
TTVN Group ký kết hợp tác năng lượng với 2 doanh nghiệp Nhật Bản

TTVN Group ký kết hợp tác năng lượng với 2 doanh nghiệp Nhật Bản

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng Đối tác tăng trưởng xanh Châu Á lần thứ 2, TTVN Group đã ký hợp tác với 2 doanh nghiệp Nhật Bản để phát triển điện khí.
PC Đà Nẵng: Sẵn sàng ứng phó tình huống sự cố điện khi bão số 4 đổ bộ

PC Đà Nẵng: Sẵn sàng ứng phó tình huống sự cố điện khi bão số 4 đổ bộ

Ứng phó bão số 4, PC Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các máy phát dự phòng, máy biến áp lưu động,…cùng các phương tiện để nhanh chóng xử lý khi có sự cố về điện.
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Thích ứng linh hoạt với diễn biến bất thường của thời tiết

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Thích ứng linh hoạt với diễn biến bất thường của thời tiết

Nhiệt điện Nghi Sơn đã luôn đảm bảo quản lý, vận hành an toàn Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường của thời tiết
PVI - Hành trình trở thành định chế tài chính, bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

PVI - Hành trình trở thành định chế tài chính, bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

Với những thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm, PVI luôn duy trì hiệu quả kinh doanh, trở thành một trong những định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Các đơn vị PV GAS truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí biển, bờ

Các đơn vị PV GAS truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí biển, bờ

PV GAS và các đơn vị thành viên triển khai tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân với việc đảm bảo an ninh, an toàn cho đường ống dẫn khí biển, bờ.
PV GAS sẵn sàng bước vào Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX năm 2022

PV GAS sẵn sàng bước vào Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX năm 2022

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến sẽ diễn ra tại TP Vũng Tàu từ ngày 28-30/9/2022.
Công ty Dịch vụ Khí: Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

Công ty Dịch vụ Khí: Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

Phong trào sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất từ lâu đã không hề xa lạ với đội ngũ người lao động Công ty Dịch Vụ Khí.
Công ty Khí Cà Mau tổ chức tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm 2022

Công ty Khí Cà Mau tổ chức tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm 2022

Đảng ủy Công ty Khí Cà Mau tổ chức tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” để lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên.
Truyền tải điện miền Trung sẵn sàng ứng phó bão số 4 - Noru

Truyền tải điện miền Trung sẵn sàng ứng phó bão số 4 - Noru

Theo dự báo, bão Noru sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung thuộc phạm vi quản lý vận hành do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý. Vậy công tác chuẩn bị như thế nào?
Khánh thành Nhà máy bia Heineken lớn nhất Đông Nam Á

Khánh thành Nhà máy bia Heineken lớn nhất Đông Nam Á

Tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã khánh thành Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu.
Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19

Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19

Báo chí Thanh Hóa sẽ đồng hành, chia sẻ những khó khăn, nhân rộng những điển hình doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa sau đại dịch Covid-19.
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III

Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hiến máu nhân đạo: Hoạt động ý nghĩa nhân ngày truyền thống của PVFCCo

Hiến máu nhân đạo: Hoạt động ý nghĩa nhân ngày truyền thống của PVFCCo

Với phương châm “Hiến máu cứu người – Nụ cười hạnh phúc”, PVFCCo đã phối hợp với PVTrans tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại trụ sở PVFCCo Tower.
LONGi hoạt động hiệu quả tại thị trường Việt Nam

LONGi hoạt động hiệu quả tại thị trường Việt Nam

Sau 3 năm có mặt tại Việt Nam, Công ty công nghệ năng lượng mặt trời LONGi đã có bước phát triển hiệu quả, là động lực để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động.
Giải pháp bền vững tại doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Giải pháp bền vững tại doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Một trong những giải pháp cho bức tranh tiêu dùng bền vững mà Unilever Việt Nam đang hướng tới chính là mô hình kinh tế tuần hoàn.
PV GAS đón đoàn làm việc cấp cao thuộc Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

PV GAS đón đoàn làm việc cấp cao thuộc Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Ngày 19/9, Tập đoàn SCG Chemicals (SCG) và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập PV GAS - Khẳng định sức mạnh đoàn kết và văn hóa doanh nghiệp

Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập PV GAS - Khẳng định sức mạnh đoàn kết và văn hóa doanh nghiệp

Ngày 20/9, tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (20/9/1990 – 20/9/2020).
PVCFC ban hành Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh, khẳng định chuẩn mực thương hiệu

PVCFC ban hành Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh, khẳng định chuẩn mực thương hiệu

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, PVCFC, Hose: DCM) chính thức ban hành Bộ Quy tắc ưng xử kinh doanh áp dụng cho toàn thể thành viên.
Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau góp phần phát triển giáo dục tại Cà Mau

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau góp phần phát triển giáo dục tại Cà Mau

Ngày 15/09, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau, HOSE: DCM) đã chính thức ký kết hợp tác với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau.
PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

PV GAS luôn quan tâm đầu tư, triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất, quy trình quản trị...
Công ty Xây dựng Trương Gia tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy nhân sự

Công ty Xây dựng Trương Gia tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy nhân sự

Công ty Trương Gia đang tái cấu trúc nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân sự tốt hơn, đảm bảo triển khai dự án khu biệt thự Nghỉ dưỡng VS Phoenix Villa
PC Hà Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp

PC Hà Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp

Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện chuyển lưới, nâng cấp, cải tạo lưới điện.
Vinamilk là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Việt Nam với định giá 2,8 tỷ USD

Vinamilk là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Việt Nam với định giá 2,8 tỷ USD

Vinamilk được định giá 2,814 tỷ USD, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021, tiếp tục là thương hiệu ngành thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam.
Khởi công Dự án cẩu khung đầu tiên của Việt Nam thương hiệu Tân cảng Sài Gòn

Khởi công Dự án cẩu khung đầu tiên của Việt Nam thương hiệu Tân cảng Sài Gòn

Công ty CP Tân cảng Gantry tổ chức lễ khởi công dự án “Đóng mới cẩu RTG”, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu sản xuất cẩu khung đầu tiên của Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động