Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 08:58

PV GAS triển khai thực hành Văn hoá doanh nghiệp năm 2021

11:07 | 27/01/2021
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức Chương trình đào tạo triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) PV GAS mang tên: "Cách thức hành động để đi đến mục tiêu".

Tham gia tư vấn tại Khóa đào tạo có bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Tổng giám đốc; ông Lê Ngọc Đăng, Nhà huấn luyện và các thành viên của công ty ActionCOACH CBD FIRM. Khóa đào tạo cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Dầu khí.

PV GAS triển khai thực hành Văn hoá doanh nghiệp năm 2021

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Chương trình đào tạo triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc phê duyệt và triển khai “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”, quá trình tiếp tục triển khai và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS được đẩy mạnh, tạo nên những giá trị và thành tựu đáng ghi nhận trong gần 2 năm qua.

Là đơn vị Lá cờ đầu của toàn Tập đoàn, trong 30 năm xây dựng và phát triển, PV GAS đã xây dựng thành công và duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt. Chính vì vậy, trong thời gian tới, PV GAS tập trung phát huy bản sắc văn hóa của mình, thực hiện các chương trình thực hành thông qua phong cách, lề lối làm việc, tổng kết tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa để tiếp tục nâng tầm bản sắc văn hóa PV GAS. Đặc biệt, việc tuân thủ và tự hào phát triển các giá trị văn hóa Petrovietnam sẽ luôn luôn được PV GAS đặt làm kim chỉ nam hành động, kiên quyết xiết chặt đội ngũ, đóng góp một phần không nhỏ vào nền Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới.

PV GAS cũng xác định, để đưa Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam, phát huy VHDN PV GAS vào cuộc sống lao động, PV GAS cần tổ chức các khóa đào tạo, đưa Chương trình triển khai thực hành VHDN một cách mạnh mẽ hơn nữa, trang bị thêm lý tưởng và mục tiêu để cuối cùng có được sự thống nhất trong tư tưởng và trong hành động của toàn TCT; chung tay, hợp lực cả về tinh thần lẫn sức lực, trí tuệ của toàn thể đại gia đình PV GAS.

Tại khóa đào tạo dành cho các cán bộ cao cấp của PV GAS – khóa đào tạo mở đầu cho năm mới 2021, mở đầu cho Chương trình triển khai thực hành VHDN PV GAS, Ban tổ chức và các chuyên gia đã trình bày những nội dung liên quan đến các vấn đề văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp và phát triển văn hóa doanh nghiệp nói riêng, khẳng định văn hóa là lợi thế cạnh tranh quan trọng bậc nhất và bền vững nhất của doanh nghiệp/tổ chức; Để hoàn thiện và tăng cao tầm vóc của doanh nghiệp thì phải đầu tư cho văn hóa… Bằng các phương pháp đào tạo mở sôi động và đáng nhớ, Khóa đào tạo đã cung cấp các bước nhận diện và nâng tầm VHDN, phương pháp điều hành công tác VHDN, các lưu ý khi xây dựng và đổi mới các quy trình/giá trị văn hóa có tác dụng hữu hiệu, đề cao các giá trị văn hóa độc lập và tổng hòa với toàn Văn hóa Petrovietnam.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc PV GAS phụ trách công tác phát triển VHDN bày tỏ: “VHDN PV GAS là một nền tảng giá trị quý giá, được các thế hệ lãnh đạo và người lao động PV GAS dày công xây dựng và phát triển trong lịch sử 30 năm qua, hiện đang được đẩy mạnh cùng với quá trình triển khai “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”.

Trong thời gian tới, định hướng PV GAS sẽ thống nhất các giá trị văn hóa cốt yếu trong toàn TCT, đồng thời khuyến khích từng đơn vị duy trì những bản sắc riêng; tăng cường những chương trình/hoạt động VHDN có tính đoàn kết, chia sẻ cao “với trái tim nồng ấm”; đặc biệt tăng cường sức mạnh tập thể, tình thân ái đồng nghiệp bằng những nội dung tập huấn/phát triển VHDN mang tính gắn kết cao”.

PV