Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 18/06/2021 12:38

PV GAS: Tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác

14:35 | 29/03/2021
Ngày 26/3/2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021”.

PV GAS tổ chức Hội nghị về Công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021
Phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhấn mạnh: “Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian qua cũng như vai trò của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới”.

Được biết, trong công tác quản lý cán bộ, PV GAS luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Quy trình, thủ tục trong các khâu của công tác quản lý cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn, Điều lệ của PV GAS và Quy chế quản lý cán bộ của PV GAS.

Trong công tác người đại diện PV GAS tại các doanh nghiệp, năm qua đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Đẩy mạnh công tác thoái vốn/tăng vốn của Tổng công ty tại Đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao, phù hợp với chiến lược, định hướng của Tổng công ty đối với Đơn vị về hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện sắp xếp lại đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, phù hợp với yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và công tác tái cấu trúc; Đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng các phương án tái cấu trúc, quy trình thoái vốn…

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2021. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. PV GAS rất cần sự quyết tâm, năng động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Tổng công ty nói chung cũng như Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác.

PV GAS tổ chức Hội nghị về Công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021

Phát biểu kết luận hội nghị của Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn cho rằng, Hội nghị cần tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của Tổng công ty hiện nay; Cho ý kiến về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và công tác đánh giá cán bộ - nhấn mạnh, khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là ở khâu lựa chọn, sử dụng cán bộ bởi việc đánh giá đúng sẽ góp phần quyết định sử dụng đúng cán bộ và ngược lại; Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ của Tổng công ty.

Với công tác Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Tổng giám đốc PV GAS đề nghị Người đại diện của Tổng công ty cho ý kiến về một số nội dung như: thực hiện các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; Triển khai quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán liên quan đến công tác bổ nhiệm Người công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty, việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ… tại đơn vị thực tế hiện nay và hướng đề xuất để vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nhân lực và tiết giảm chi phí; Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với các đơn vị mà Tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được tìm hiểu các nội dung chuyên sâu: “Dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2021, xu hướng chuyển dịch năng lượng thế giới và Việt Nam trong thời gian tới” qua phần trình bày của Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ban Pháp chế Tổng công ty đã cung cấp thông tin mới: “Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật có liên quan.” Đây là nội dung quan trọng mà Tổng công ty cũng như các đơn vị cần nắm bắt và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai thực hiện.

PV