Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 03:14

PTC1 đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

20:29 | 28/08/2021
Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia Việt Nam (EVNNPT), công tác chuyển đổi số đã và đang là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời gian qua của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Với mục tiêu xây dựng EVNNPT trở thành tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đã ban hành Nghị quyết số 134-NQ/ĐU, ngày 17/6/2019 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện.

PTC1 đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Biển cấm có gắn QR-Code các nghị định của CP về xử phạt vi phạm an toàn hành lang lưới điện của Truyền tải điện Hà Nội thuộc PC1

Theo đó, EVNNPT đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung giải pháp đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, xây dựng văn hóa về chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện. Để công tác chuyển đối số thành công, PTC1 đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS), đồng thời xác định để chuyển đổi số thành công phải đặt con người làm trung tâm, chuyển đổi từ nhận thức để hình thành văn hóa chấp nhận cái mới. Đồng thời để thống nhất nhận thức về chủ trương, chính sách, sự cần thiết, hiện trang cũng như kết quả bước đầu và mục tiêu lâu dài của chuyển đổi số trong công ty.

Chuyển đổi số tại EVNNPT nói chung và PTC 1 nói riêng là thực hiện đồng thời chuyển đổi về nhận thức, nhân lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, công ty đã từng bước rà soát và hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ để cho phép tin học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. Ban hành chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền tải điện.

Theo đó, PTC1 đã ban hành quy định làm việc của Ban chỉ đạo CĐS và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của PTC1; thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Tổ công tác số 1 - CĐS trong lĩnh vực Quản trị nội bộ; Tổ công tác số 2 - Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (ĐTXD); Tổ công tác số 3 - CĐS trong lĩnh vực quản lý vận hành trạm biến áp (TBA); Tổ công tác số 4 - CĐS trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây (ĐZ); Tổ công tác số 5 - lĩnh vực: Viễn thông công nghệ thông tin (VTCNTT); Tổ công tác số 6 - lĩnh vực truyền thông, đào tạo chuyển đổi nhận thức (TT & CĐNT).

Đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo CĐS cùng với đó là sự chủ động lập kế hoạch, triển khai của các tổ công tác, công tác CĐS trong PTC1 đã có những tiến triển đáng kể.

Cụ thể, đối với công tác quản trị nội bộ, công ty đã hoàn thành lưu đồ hóa quy chế quản lý nội bộ, quy trình quản lý các phòng ban và đơn vị, tiến tới chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của công ty. Toàn bộ các văn bản pháp quy đã được cập nhật đầy đủ trên trang nội bộ của PTC1 giúp việc tìm kiếm được dễ dàng. Đặc biệt đến nay đã thống kê được 28 danh mục ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ do PTC1 tự phát triển, đánh giá các sản phẩm công nghệ/phần mềm tự thiết kế và sản xuất để xây dựng kế hoạch sửa đổi, phát triển nhằm đạt hiệu quả trong việc số hoá báo cáo. Dự kiến theo kế hoạch của EVNNPT đặt ra đến tháng 9/2021 công ty sẽ hoàn thành và triển khai văn phòng số D- Office.

PTC1 đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Sử dụng công nghệ thông tin trong Công tác quản lý, vận hành

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, PTC1 đã dần loại bỏ các hồ sơ giấy bằng những hình thức như: đấu thầu rộng rãi trên các trang đấu thầu quốc gia, ứng dụng chữ ký số trong thẩm định hồ sơ, số hóa hồ sơ đầu tư xây dựng. Đã cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các phần mềm dùng chung theo yêu cầu của EVNNPT; đẩy mạnh công tác đấu thầu và hồ sơ điện tử; lập bộ mã dự án ĐTXD để theo dõi giá thành, cấp phát vốn, 100% dự án ĐTXD được cấp vốn sau khi đã có mã dự án, đến nay 100% dự án đã có mã dự án.

Trong lĩnh vực TBA và ĐZ, bên cạnh việc tăng cường số hóa hồ sơ, cập nhật lên phần mềm dùng chung, đến nay PTC1 hiện đã tự xây dựng một số phần mềm để phục vụ quản lý vận hành như: module quản lý phiếu chỉnh định, phần mềm quản lý phiếu thao tác, quản lý xử lý sự cố. Đồng thời, công ty cũng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành đường dây như: Sử dụng thiết bị bay không người lái UAV trong công tác kiểm tra đường dây, xây dựng sơ đồ 3D, ứng dụng AI trong phân tích ảnh giám sát đường dây, ứng dụng hiện trường quản lý đội công tác; đã báo cáo EVNNPT về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành đường dây, AI trong phân tích ảnh.

Với phương châm chuyên đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức, PTC1 đã tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị CĐS cho CBCNV với thành phần tham gia đầy đủ theo yêu cầu; tuyên truyền phổ biến về chủ trương, quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của EVN, EVNNPT về CĐS thông qua trang tin Chuyển đổi số do PTC1 tự phát triển; Đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua việc cập nhật các tin tức trong và ngoài ngành, các đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Thơi gian tới, PTC1 xác định công tác CĐS tiếp tục bám sát kế hoạch mà EVNNPT giao để từ đó các tổ công tác CĐS của công ty nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện, để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng năng suất hơn, hiệu quả hơn.

Thu Hường