Phú Yên thay đổi ra sao sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, cơ cấu kinh tế Phú Yên chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ

Ngày 13/6, tỉnh Phú Yên là địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, sau gần 20 năm triển khai Nghị quyết 39, tỉnh Phú Yên đã duy trì và tăng cường hợp tác phát triển các tỉnh trong khu vực tiểu vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tỉnh cũng đã ký kết hợp tác với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội tạo điều kiện cho tỉnh phát triển, giới thiệu các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại Phú Yên, tạo điều kiện huy động thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển tỉnh.

Phú Yên: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực
Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết 39, cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên chuyển dịch tích cực, theo đúng hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết, Phú Yên đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 - 2020 đạt 8,3%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2020 tăng gấp 3,66 lần so với 2004. GRDP bình quân đầu người liên tục tăng, năm 2020 đạt 50,4 triệu đồng, đến năm 2021 đạt 51,4 triệu đồng/người, tăng gấp 9,7 lần so với năm 2004. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá, giai đoạn 2005-2020 tăng khoảng 13,5%, trong đó vốn khu vực tư nhân, vốn ngoài ngân sách Nhà nước chiếm khoảng trên 70%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo đúng hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải được tập trung đầu tư một cách đồng bộ, có trọng điểm và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Phú Yên đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa xây dựng Đề án cơ chế chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa nhằm khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa, phấn đấu trở thành vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, có tầm cỡ khu vực và quốc tế; ưu tiên phát triển kinh tế biển (hạ tầng cảng biển, dịch vụ hàng hải,…)”, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho hay.

Khơi thông điểm nghẽn

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương đã đóng góp ý kiến về quá trình thực hiện Nghị quyết 39 của tỉnh Phú Yên.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đồng tình với định hướng hình thành trung tâm chế biến xuất nhập khẩu nông, thủy sản thực phẩm của tỉnh. Qua đó, lưu ý Phú Yên cần phát triển hạ tầng thương mại, thương mại điện tử trong thời gian tới.

Ông Trần Duy Đông - Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần nhấn mạnh kết quả thực hiện phát triển kinh tế biển. Quy hoạch tỉnh phải có tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược để phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong quy hoạch thì trọng tâm vẫn là Khu công nghiệp Nam Phú Yên.., khu vực thành phố Tuy Hòa là động lực trung tâm phát triển và khu kinh tế ven biển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Yên - là địa phương đầu tiên trong vùng tổ chức Hội nghị tổng kết với sự tham gia của đông đủ lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành.

Qua báo cáo tổng tổng kết của Phú Yên cũng như đóng góp ý kiến của các bộ ngành, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đồng tình với một số tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao còn rất hạn chế. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm; thu hút đầu tư còn hạn chế; tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm trễ, kéo dài. Chất lượng doanh nghiệp thành lập mới chưa cao, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Liên kết vùng còn lỏng lẻo, phạm vi liên kết còn hẹp, mang tính tự phát, thiếu bền vững. Xung đột lợi ích trong liên kết phát triển giữa các địa phương và toàn vùng vẫn xảy ra nhất là trong thu hút nguồn lực xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng (bến cảng, sân bay,…), khu đô thị, khu công nghiệp…

Phú Yên: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Phú Yên cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp và năng lượng mới ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững tỉnh Phú Yên, đảm bảo “đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh”, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ tỉnh Phú Yên thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trên cơ sở khai thác thế mạnh nằm trên trục giao thông chính Bắc Nam, tuyến giao thông đường bộ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, cảng biển nước sâu Vũng Rô, cảng Bãi Gốc và sân bay Tuy Hoà. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp và năng lượng mới ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản… và phát triển các đô thị ven biển theo hướng đô thị thông minh, bền vững.

Phú Yên: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực
Phú Yên cần đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực phát triển các đô thị nhất là các đô thị ven biển.

Chú trọng liên kết vùng, phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Phú Yên là một trong các cửa ngõ giao thương quốc tế, nhất là liên kết khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà, Bắc Phú Yên - Nam Bình Định và Phú Yên - Tây Nguyên. Phát triển hành lang kinh tế dọc quốc lộ 25, quốc lộ 29, quốc lộ 19C, đường Đông Trường Sơn với các tỉnh Tây Nguyên, kết nối với khu vực Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, trong đó Phú Yên là một trong các cửa mở ra Biển Đông.

Tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng biển và ven biển, hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên. Phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến quy mô vừa và nhỏ tại khu vực đồng bằng, tập trung đầu tư và phát huy hiệu quả Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực phát triển các đô thị nhất là các đô thị ven biển, quan tâm đầu tư hạ tầng để nâng cấp một số thị trấn.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Nông: Chuyển “siêu dự án” chăn nuôi bò 2.632 tỷ đồng công nghệ cao sang chăn nuôi heo

Đắk Nông: Chuyển “siêu dự án” chăn nuôi bò 2.632 tỷ đồng công nghệ cao sang chăn nuôi heo

Sau một thời gian dài đất bỏ hoang, tỉnh Đắk Nông điều chỉnh “siêu dự án” chăn nuôi bò tổng vốn 2.632 tỷ đồng thành dự án trại heo giống tổng vốn 254 tỷ đồng.
"Thủ phạm" phá ruộng dưa của lão nông ở Nghệ An được bảo lãnh về để thi tốt nghiệp THPT

"Thủ phạm" phá ruộng dưa của lão nông ở Nghệ An được bảo lãnh về để thi tốt nghiệp THPT

Thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã cho bảo lãnh 5 thanh thiếu niên liên quan vụ phá ruộng dưa hấu về nhà để thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Nông sản xuất khẩu Đắk Nông: Đi theo các thị trường ngách

Lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho một số thị trường ngách tiềm năng là giải pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Đắk Nông để đối phó với những khó khăn.
Tỉnh Nghệ An gỡ khó để ngư dân tiếp tục ra khơi

Tỉnh Nghệ An gỡ khó để ngư dân tiếp tục ra khơi

Trước thực trạng khó khăn của ngư dân thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bước đầu có những chủ trương, giải pháp gỡ khó cho ngư dân.
Tỉnh Quảng Trị: Khách thập phương được viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9 vào ban đêm

Tỉnh Quảng Trị: Khách thập phương được viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9 vào ban đêm

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị ban hành công văn tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 vào ban đêm.

Tin cùng chuyên mục

Lão nông ở Nghệ An bị phá ruộng dưa làm đơn xin tha cho “thủ phạm”: “Để các cháu thi tốt nghiệp!"

Lão nông ở Nghệ An bị phá ruộng dưa làm đơn xin tha cho “thủ phạm”: “Để các cháu thi tốt nghiệp!"

Ông Phan Văn Tôn - lão nông ở Nghệ An bị kẻ gian phá hoại ruộng dưa chia sẻ: “Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm và mình hãy cho họ một cơ hội sửa sai”.
Bí thư Ngô Thanh Danh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông

Bí thư Ngô Thanh Danh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông có 15 thành viên, do ông Ngô Thanh Danh - Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.
Thừa Thiên Huế: 6 tháng cuối năm cần hỗ trợ, đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Thừa Thiên Huế: 6 tháng cuối năm cần hỗ trợ, đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp bàn giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2022.
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lũ cuốn trôi 4 người ở Cao Bằng

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lũ cuốn trôi 4 người ở Cao Bằng

Đêm qua (5/7), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 1 trong số 4 nạn nhân vụ lũ cuốn trôi ở Cao Bằng vào chiều cùng ngày.
Bắc Ninh xuất siêu trong 6 tháng đầu năm

Bắc Ninh xuất siêu trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh so với cùng kỳ năm trước tăng 13,3%.
Thanh Hóa: Gần 38.000 thí sinh bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Thanh Hóa: Gần 38.000 thí sinh bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Thanh Hóa có gần 38.000 thí sinh bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Tất cả các điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện để kỳ thi diễn ra thành công.
Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc lừa đảo bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19 và mạo danh cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh.
Kiến nghị tạm dừng thu cước hành lý, giảm giá vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Kiến nghị tạm dừng thu cước hành lý, giảm giá vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

UBND huyện Lý Sơn kiến nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi dừng thu cước hành lý, giảm giá vé hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và chiều ngược lại.
Đồng Tháp: Xử phạt một công ty sản xuất thức ăn thủy sản

Đồng Tháp: Xử phạt một công ty sản xuất thức ăn thủy sản

Một công ty sản xuất thức ăn thủy sản ở Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, tỉnh Đồng Tháp vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Kết nối doanh nghiệp Quảng Nam – Thái Lan năm 2022

Kết nối doanh nghiệp Quảng Nam – Thái Lan năm 2022

Chiều 5/7, tại TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam - Thái Lan năm 2022.
Hà Nội sớm có phương án thay thế 5 tuyến buýt Bắc Hà dừng chạy

Hà Nội sớm có phương án thay thế 5 tuyến buýt Bắc Hà dừng chạy

Thành phố Hà Nội sẽ có phương án tìm doanh nghiệp khác thay thế Công ty Bắc Hà để đảm nhận 5 tuyến buýt trợ giá mà đơn vị này xin dừng chạy.
Đầu tư cáp ngầm điện lưới ra huyện đảo Cồn Cỏ: Cần tính toán kỹ lưỡng

Đầu tư cáp ngầm điện lưới ra huyện đảo Cồn Cỏ: Cần tính toán kỹ lưỡng

Huyện Cồn Cỏ đang có những bước phát triển kinh tế biển đảo mạnh mẽ, nhu cầu điện sẽ tăng. Câu hỏi đặt ra là có nên đầu tư cấp điện ra đảo bằng cáp ngầm?.
Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị, nếu cơ quan, đơn vị nào tham mưu hoặc có văn bản hành chính bị khiếu kiện thì người đứng đầu phải hầu tòa.
Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, vùng sản xuất lương thực lớn nhất tỉnh, giống gạo ngon nhất thế giới đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Ruộng đồng khát khô bên đại công trình thuỷ nông 3.000 tỷ ở tỉnh Gia Lai

Ruộng đồng khát khô bên đại công trình thuỷ nông 3.000 tỷ ở tỉnh Gia Lai

Công trình hồ thủy lợi Ia Mơr (tỉnh Gia Lai) được phê duyệt thực hiện năm 2005, đến nay chưa hoàn thành khiến người dân thiếu nước sạch, ruộng đồng khô khốc.
Tiếp lửa cho các làng nghề trăm tuổi ở TP. Cần Thơ

Tiếp lửa cho các làng nghề trăm tuổi ở TP. Cần Thơ

Sau đại dịch, sức sống ở những nơi làm ra sản phẩm du lịch dần “mất lửa”, trong đó có các làng nghề truyền thống trăm tuổi ở TP. Cần Thơ.
Hà Nội: 100 tỷ đồng làm hầm đường bộ qua đường Trần Quang Khải

Hà Nội: 100 tỷ đồng làm hầm đường bộ qua đường Trần Quang Khải

Dự án hầm kết hợp đường cho người đi bộ qua đê sông Hồng và đường Trần Quang Khải được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt với tổng đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
Bình Định: 6 tháng đầu năm công nghiệp thương mại đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng

Bình Định: 6 tháng đầu năm công nghiệp thương mại đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng

Sở Công Thương Bình Định cho biết trong 6 tháng đầu năm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp thương mại có nhiều chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thương vong

Quảng Bình: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thương vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng gữa 2 xe ô tô tại đường tránh ven biển quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Lệ Thuỷ đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người đưa đi cấp cứu.
Tiếp cận nguồn nước sạch tại Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách nông thôn với thành thị

Tiếp cận nguồn nước sạch tại Hà Nội: Thu hẹp khoảng cách nông thôn với thành thị

Tỷ lệ tiếp cận nước sạch tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn; việc bảo đảm công bằng vẫn đang vướng mắc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động