Phú Thọ: Yêu cầu lãnh đạo cơ quan, địa phương không được đi lễ đền, chùa trong giờ hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không đi lễ đền, chùa... trong giờ hành chính nếu không được phân công.
Phú Thọ: Lễ hội Đền Du Yến được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Phú Thọ: Không thăm, chúc Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Văn bản số 60/UBND-KTTH về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đặc biệt là triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc trọng tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Tạo khí thế thi đua, phấn khởi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn; không tổ chức du xuân, liên hoan ảnh hưởng đến công việc và thời gian làm việc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không đi lễ đền, chùa… tham dự các hoạt động liên quan đến lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Kiên định mục tiêu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024. Triển khai chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án quan trọng trong quý I; các nhiệm vụ trọng tâm cả năm về đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân. Chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Phú Thọ: Yêu cầu lãnh đạo cơ quan, địa phương không được đi lễ đền, chùa trong giờ hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không đi lễ đền, chùa... trong giờ hành chính nếu không được phân công. (Ảnh minh họa)

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các công trình, dự án mới đảm bảo phân bổ chi tiết nguồn vốn và tổ chức thực hiện ngay trong quý I/2024. Theo dõi tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn, dự án đầu tư. Theo dõi tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trọng điểm năm 2024 và các dự án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thống nhất triển khai và tổ chức thực hiện trong Quý I/2024.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê; quy hoạch các khu công nghiệp Phù Ninh, Bắc Sơn, Đoan Hùng, Trung Hà II và các cụm công nghiệp giai đoạn 2023 - 2025; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam Nông, Bãi Ba 2, Đồng Phì, Ngọc Quan, Quảng Yên…; triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo các đơn vị vận tải đảm bảo cơ số phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân sau Tết của Nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bảo đảm đúng khung lịch thời vụ; chỉ đạo đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa và cây trồng vụ Xuân; triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, chè, cây ăn quả,... Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thật sự cấp bách. Rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2023 sang 2024. Đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán; chủ động, quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, thu hồi vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội đầu Xuân, đảm bảo các hoạt động lễ hội, vui xuân… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động lễ hội, nhất là các vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã (nếu có). Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân. Yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyên truyền, vận động du khách, người dân thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để có giải pháp động viên, thu hút lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2024. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi.

Công an tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Chủ động công tác phòng ngừa cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại lễ hội, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư…Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Ngọc Tiến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Phú Thọ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận xác định tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Thúc đẩy sản phẩm OCOP Hậu Giang

Năm 2024, Hậu Giang đặt mục tiêu công nhận ít nhất 8 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, thăng hạng ít nhất 25% sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cấp tỉnh.
Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Cà Mau: Thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND thu hồi 2 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn.
Nam Định đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc dài 50,6 km

Nam Định đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc dài 50,6 km

UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Chính phủ cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định.
Đầu tư công nghệ chế biến sâu: Mở lối ra bền vững cho nông sản Sơn La

Đầu tư công nghệ chế biến sâu: Mở lối ra bền vững cho nông sản Sơn La

Nhiều doanh nghiệp tại Sơn La đã đầu tư vào ngành chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản Sơn La.

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2024

Phú Thọ: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2024

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Đền Hùng 2024.
Phú Thọ: Dịch vụ xe điện đảm bảo phục vụ du khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Phú Thọ: Dịch vụ xe điện đảm bảo phục vụ du khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Gần 100 chiếc xe điện tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã sẵn sàng phục vụ du khách về Phú Thọ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay.
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận được ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận được ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Từ ngày 10/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận được ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động phát điện, phân phối điện và bán lẻ điện tại địa phương.
350 gian hàng tham dự Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2024

350 gian hàng tham dự Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2024

Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2024 có 350 gian hàng tiêu chuẩn, gồm nhiều sản phẩm thế mạnh của Phú Thọ và các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Giang ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa

Hà Giang ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết 39-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang, giai đoạn 2024-2030.
Lâm Đồng: Siết chặt thông tin quảng cáo các sản phẩm thực phẩm

Lâm Đồng: Siết chặt thông tin quảng cáo các sản phẩm thực phẩm

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường quản lý thông tin quảng cáo các sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Lễ hội chùa Thầy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội chùa Thầy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội chùa Thầy là lễ hội đặc sắc, mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng có sự kết hợp với những nét di sản văn hóa độc đáo.
Hà Nội trao danh hiệu 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Hà Nội trao danh hiệu 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội trao bằng công nhận danh hiệu 15 làng nghề và 104 chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương diễn ra từ ngày 11-15/4 tại khu vực chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Ninh Bình tổ chức cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024

Ninh Bình tổ chức cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã ban hành thể lệ cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024, cơ cấu giải thưởng dự kiến có 16 giải.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh.
Điện Biên: Gấp rút hoàn thành các hạng mục công việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Điện Biên: Gấp rút hoàn thành các hạng mục công việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Điện Biên đã và đang triển khai hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024

Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024

Tại Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã", Tuyên Quang có 2 đơn vị được tặng danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024.
Hải Phòng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức

Hải Phòng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức

Huyện An Dương, TP. Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải.
TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực thi Luật Bảo hiểm xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực thi Luật Bảo hiểm xã hội

Gần 100 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến những vấn đề về Luật Bảo hiểm, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử... được giải đáp tại hội nghị.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính Lâm Đồng còn 9 huyện, thành phố

Sau sáp nhập đơn vị hành chính Lâm Đồng còn 9 huyện, thành phố

Tỉnh Lâm Đồng có 03/12 đơn vị hành chính cấp huyện và 12/142 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp do không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
Thái Bình: Điều động Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Thái Bình: Điều động Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Ngày 10/4, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Vụ đặt biển “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, xã nhận trách nhiệm

Vụ đặt biển “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, xã nhận trách nhiệm

Liên quan đến tấm bia đá khắc “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, UBND huyện Vĩnh Lộc đã có báo cáo, xã xin nhận trách nhiệm.
Hà Giang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế

Hà Giang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động