Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129

Chiều 7/12, tại Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129...
Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Lương Tam Quang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Chiều 7/12, tại Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhằm phục vụ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc

Theo báo cáo của Nhà máy Z113, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đơn vị đã không ngừng được đầu tư đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Giai đoạn 2017 - 2023, đơn vị đã triển khai 49 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó, đã hoàn thành và được đánh giá nghiệm thu các cấp tổng số 28 đề tài, nhiệm vụ.

Về nguồn nhân lực, đơn vị luôn quan tâm, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn, quy chế, quy định nhằm kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản tổ chức triển khai các nội dung về công tác cán bộ đúng tiến trình, sát thực tiễn, đặc biệt là việc áp dụng các chính sách thu hút, giữ gìn đội ngũ cán bộ.

Nhà máy Z113 kiến nghị, cần cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ thích hợp để hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, có trình độ kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, cần có chế độ tuyển dụng công nhân, viên chức, nhất là kỹ sư trẻ tài năng, nghiên cứu sản phẩm lưỡng dụng… bởi hiện nay công tác này được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo của Nhà máy Z129 cho thấy, hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tổ chức sản xuất bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, tận dụng một số thiết bị có sẵn để tham gia vào sản xuất một số sản phẩm kinh tế dân sinh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn vị cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm động viên khuyến khích, tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với nơi làm việc, xây dựng nhà máy phát triển.

Với nguồn nhân lực hiện có, đơn vị đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu khoa học, nhờ đó đã phát huy được năng lực cán bộ kỹ thuật, tham gia có hiệu quả vào phát triển nghiên cứu, sản xuất.

Nhà máy Z129 kiến nghị, cần đề xuất và quy định rõ việc giao cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tăng chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ, quân nhân, công nhân quốc phòng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương với lãnh đạo, cán bộ Nhà máy Z113

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, chiến sĩ công nhân viên chức, người lao động Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129; biểu dương những kết quả hai Nhà máy đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai nhà máy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhiều thế hệ cán bộ, công nhân của hai Nhà máy đã anh dũng hy sinh và phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các đơn vị cần bảo đảm thực hiện được những mục tiêu chiến lược, song cũng phải giải quyết những vấn đề trước mắt, như đời sống an sinh, xã hội, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu… "lấy dài làm định hướng cho ngắn, lấy ngắn nuôi dài", trên tinh thần độc lập tự cường.

Bên cạnh đó, cần huy động được sự vào cuộc của toàn dân trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng nhưng vẫn phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, cần bảo đảm tính đặc thù song cũng có tính lưỡng dụng; vừa tự lực, tự cường nhưng phát triển hiện đại…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương với lãnh đạo, cán bộ Nhà máy Z129

Ghi nhận các kiến nghị của hai nhà máy, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển quốc phòng nói chung và ngành công nghiệp quốc phòng nói riêng. Phó Chủ tịch đề nghị, hai nhà máy tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục tham mưu chiến lược để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Tăng cường nguồn lực đầu tư cho xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, bởi xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về tài chính, khoa học, công nghệ.

Ngoài ra, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng; tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ các công nghệ mới…

Căn cứ kết quả, kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh của hai nhà máy và yêu cầu xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng đã đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban soạn thảo dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và cơ quan thẩm tra tiếp tục làm rõ quy định của dự thảo Luật đã thể chế đầy đủ các quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp chưa? Nội dung có bảo đảm tính khả thi, khắc phục được những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn cũng như trong thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan hay chưa?…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khảo sát một số cơ sở sản xuất của Nhà máy Z113
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khảo sát một số cơ sở sản xuất của Nhà máy Z113
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên người lao động tại Nhà máy Z113

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã khảo sát, thăm và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nhà máy Z113 và Nhà máy Z129.

Theo daibieunhandan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.

Tin cùng chuyên mục

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 23 thành viên, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách vừa được xuất bản.
Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tại TP. Hồ Chí Minh.
Học giả Brazil đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Brazil đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động