Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 07:20

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V

14:51 | 28/09/2020
Sáng ngày 28/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Lê Trung Chinh - cho biết, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù có nhiều biến động, thành phố vẫn huy động được nhiều nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: 11 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tại Việt Nam; 5 năm liên tiếp thuộc top 5 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng vị trí số 1 trong Top 10 thành phố đứng đầu xu hướng du lịch năm 2020 do Google công bố;....

Tuy nhiên, phong trào thi đua vẫn còn một số tồn tại như chưa phát triển đồng đều, liên tục; một số nơi còn lúng túng trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu do các cơ quan báo chí thực hiện. Việc bình xét khen thưởng có lúc, có nơi còn bị động, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao....

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng TP. Đà Nẵng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố sẽ thi đua yêu nước, học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Đại hội, dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hằng ngày; thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, đoàn kết chặt chẽ thêm.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, TP. Đà Nẵng trong kháng chiến đã trung dũng, kiên cường, và ngày nay mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng TP. Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước. Trong kết quả đó, có sự đóng góp của những điển hình thi đua yêu nước, phong trào thi đua yêu nước.

“Phong trào thi đua yêu nước của Đà Nẵng trong 5 năm qua đã kế thừa và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã tạo động lực và khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXI của thành phố đã đề ra”, Phó Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh Đà Nẵng và trao tặng quỹ bảo trợ trẻ em TP. Đà Nẵng 2 tỷ đồng

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong những năm tới, trước những thuận lợi và thách thức chủ quan, khách quan, để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua, TP. Đà Nẵng cần quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, luật về thi đua khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện công việc hằng ngày; thi đua phải thường xuyên liên tục có kiểm tra, đôn đốc, coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm; thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua, khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời đúng người, đúng việc những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; quan tâm đến khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo; cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao; xây dựng, xây phải đi đôi với chống; chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vô trách nhiệm….

“Với truyền thống yêu nước, bất khuất, trung dũng, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ và nhân dân TP. Đà Nẵng trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua chung của cả nước”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V
Tặng cờ thi đua của UBND TP. Đà Nẵng cho 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu thuộc các khối, cụm thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Chọn “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP. Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại” làm chủ đề thi đua cho giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ - cho biết sẽ tăng cường việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát động, tổ chức và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Ngoài ra, thực hiện thủ tục hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến các cơ sở.

“Thành phố tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới và bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, đề xuất các giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ V
Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Tại Đại hội, UBND TP. Đà Nẵng đã khen thưởng, biểu dương và tặng cờ thi đua cho 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu thuộc các khối, cụm thi đua; tặng bằng khen cho 27 tập thể, 141 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị, địa phương và các phong trào, cuộc vận động, lĩnh vực thi đua tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020.

Vũ Lê