Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/10/2020 06:27

Phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

14:33 | 15/11/2016
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
Phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Người nộp phí, lệ phí bao gồm: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải nộp phí hải quan theo quy định tại thông tư này.

Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện quá cảnh Việt Nam phải nộp lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo quy định tại thông tư này.

Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan; cơ quan hải quan nơi tiếp nhận đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức được cơ quan hải quan ủy nhiệm thu phí, lệ phí.

Dự thảo đề xuất mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh như sau: Phí hải quan đăng ký tờ khai, mức thu 20.000 đồng/tờ khai; phí hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mức thu 200.000 đồng/1 đơn.

Lệ phí quá cảnh đối với hàng hoá và lệ phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ quá cảnh (gồm: ôtô, đầu kéo, máy kéo) đều có mức thu 200.000 đồng/tờ khai, phương tiện.

Lệ phí đối với phương tiện cơ giới đường thủy quá cảnh (gồm: tàu thủy, ca nô, đầu kéo, xà lan), mức thu 500.000 đồng/phương tiện.

Dự thảo cũng nêu rõ miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh đối với Tờ khai hải quan trong các trường hợp: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh…

Theo Báo Điện tử Chính phủ