Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/02/2020 04:26
Thị trường lao động Nam Định

Phát triển tích cực

20:00 | 04/11/2019
Xác định giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động.
phat trien tich cuc
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định tư vấn hiệu quả cho người lao động

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã biên soạn, phát hành hàng nghìn cuốn sổ tay tuyên truyền về đào tạo nghề, việc làm và xuất khẩu lao động (XKLĐ) phát cho NLĐ, doanh nghiệp và cán bộ LĐ-TB&XH các cấp. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ việc làm, XKLĐ và dạy nghề cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã, nhằm nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm ở cơ sở. Ngoài ra, các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động cũng được triển khai kịp thời, công tác đào tạo nghề thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đẩy mạnh các hoạt động tư vấn việc làm, học nghề, chính sách về lao động, việc làm; khai thác, cập nhật, cung ứng thông tin thị trường lao động, duy trì hoạt động phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch và trực tuyến… cho người NLĐ. Kết quả, 8 tháng năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã có những chuyển biến vượt bậc. Tư vấn việc làm và học nghề cho 32.943 lượt người, tương ứng 411,8% so với kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 2.247 lao động, vượt xa so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trung tâm còn thực hiện công tác phân tích và dự báo thị trường lao động. Đặc biệt, khai thác thông tin việc làm trống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định được trung tâm chú trọng. Theo đó, 8 tháng đầu năm, trung tâm đã kết nối, khai thác thông tin của 802 doanh nghiệp, tìm ra 43.848 việc làm trống, hoàn thành tốt 9 phiên giao dịch việc làm, 7 phiên giao dịch việc làm cố định và 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Kết quả, đã có 141 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại phiên, 2.204 lượt người tham gia phiên, 684 người tham gia phỏng vấn tại phiên; có 134 người được tuyển dụng tại phiên và 387 người được doanh nghiệp hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp. Trung tâm đã phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động của Sở LĐ-TB&XH tỉnh thực hiện nhập dữ liệu cung - cầu lao động năm 2019 vào phần mềm; điều tra cầu lao động tại 15 xã/phường trên địa bàn TP. Nam Định; điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo hiểm thất nghiệp cũng là một trong những mặt mạnh được trung tâm giải quyết hiệu quả. 8 tháng đầu năm, trung tâm đã hướng dẫn cho 4.599 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với 4.396 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 4.189 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp; 123 người được hỗ trợ học nghề và 129 người có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho NLĐ, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường lao động, khai thác thông tin cung - cầu lao động, đổi mới phương thức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề. Ngoài ra, Sở sẽ đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao. Đồng thời, tăng cường nguồn vốn cho Quỹ Phát triển việc làm.

Nam Định đang tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án vay vốn tạo việc làm trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm. Đồng thời, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới, phát triển các làng nghề truyền thống và gắn tạo việc làm với chuyển dịch cơ cấu lao động để NLĐ có việc làm bền vững, thu nhập ổn định.

Thu Phương