Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 01:09

Phát triển Sơn La xanh, bền vững và bao trùm

18:05 | 22/02/2020
Với định hướng đưa Sơn La trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc vào năm 2030,  Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức tại Hà Nội chiều 21/2/2020. Sơn La cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.
phat trien son la xanh ben vung va bao trum
Đông đảo đại biểu tham gia hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cầu thị trong việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản và cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo các hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Sơn La cần bám sát, nghiên cứu kỹ các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội của Trung ương gửi cho các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn kiện của tỉnh cho phù hợp. “Mục tiêu cuối cùng của các văn kiện là làm sao bảo đảm cho mọi người dân đều được tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng thụ xứng đáng với các thành tựu phát triển của địa phương”- đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chỉ rõ, Sơn La là một tỉnh trọng điểm bảo đảm hệ sinh thái cho đồng bằng Bắc bộ nói riêng và phía Bắc nói chung. Thủy điện ở đây, nguồn nước ở đây không bảo đảm được môi trường thì Sơn La bị hại ít, cả vùng đồng bằng bị hại nhiều. Tỉnh nói phát phát triển xanh nhưng không chỉ riêng cho Sơn La mà cả nước. Vì vậy mục tiêu của Sơn La là phát triển xanh.

Đặc biệt, nhiệm vụ phát triển rừng mang tính chất sống còn với Sơn La và cả khu vực. Đề nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng được báo cáo, đề án trình Trung ương phân loại lại các loại rừng của tỉnh, tạo ra các quỹ phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý Sơn La trong vấn đề liên kết vùng. Nói đến Tây Bắc người ta nghĩ là rộng. Sơn La thuộc phía Tây của Tây Bắc, là trung tâm của Tây Tây Bắc. Vì vậy, bản thân Sơn La cũng phải nỗ lực đầu tư, phát triển để có đủ sức thuyết phục là trung tâm của vùng Tây Tây Bắc.

phat trien son la xanh ben vung va bao trum

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu, nêu lên những gợi ý với Đảng bộ tỉnh Sơn La về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng mong muốn sau hội nghị này có được các ý kiến mang tính chất có giá trị gia tăng, thể hiện được mong muốn hết sức cầu thị của Tỉnh ủy Sơn La là đưa tỉnh Sơn La phát triển hơn nữa.

Báo cáo của Tỉnh ủy Sơn La do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nêu tại hội nghị cho biết, nhiệm kỳ qua kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với việc hoàn thành 17/22 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIV đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm, 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 1 năm, 11 chỉ tiêu hoàn thành (có 5 chỉ tiêu không hoàn thành). Tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn đạt trên 6,18%/năm; quy mô kinh tế tăng mạnh, ước năm 2020 đạt 55.590 tỷ (giá hiện hành), tăng 1,53 lần so với 2015; GDP bình quân đầu người 2020 ước đạt 43,9 triệu đồng, tăng 13 triệu so với 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó nổi bật là sự phát triển của ngành nông nghiệp với các vùng chuyên canh và nhiều sản phẩm chủ lực với giá trị gia tăng cao, có sự gắn kết với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ và xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh từ 34,44% năm 2015 còn 19,44% năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, tăng 19 điểm % và nhiều việc làm mới được tạo ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; hệ thống Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Sơn La đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt giải quyết dứt điểm những yếu kém, ách tắc, tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh nhịp độ phát triển.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, tỉnh cần hoàn thiện mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới. Theo đó xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực; khai thác và phát huy ở mức cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế nhất là về vai trò, vị trí; điều kiện tự nhiên và khí hậu; bản sắc văn hóa, con người nhằm phát triển Sơn La xanh, bền vững và bao trùm với 3 trụ cột phát triển: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến và năng lượng sạch; du lịch. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và biên cương của Tổ quốc. Phấn đấu đưa Sơn La trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc vào năm 2030.

phat trien son la xanh ben vung va bao trum
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại hội nghị

Về chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần vừa bảo đảm tính khả thi vừa phù hợp tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Theo đó mục tiêu được nêu lên là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La xanh, bền vững và bao trùm”.

Theo Ban Kinh tế Trung ương, Sơn La cũng cần có những đánh giá sâu hơn và làm nổi bật hơn các tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, hạn chế đối với tỉnh trong 5 - 10 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những lợi thế về vai trò, vị trí của tỉnh trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; môi trường sinh thái; an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; lợi thế về điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng cho phát triển nông nghiệp và năng lượng sạch); về cảnh quan và văn hóa đặc sắc (phục vụ phát triển du lịch...).

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Hội nghị đóng góp cho tỉnh Sơn La, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: “Sơn La cần đánh giá hết các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh so với các địa phương trong vùng và cả nước để thấy rõ vị trí của mình để trên cơ sở đó xây dựng định hướng phát triển của tỉnh. Các chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể và khả thi”.

Quang Lộc