Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 06/12/2021 15:47

Phát triển nhà ở theo định hướng xanh, thông minh

22:24 | 26/10/2021
Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040, một số ý kiến chuyên gia cho rằng, trong xu thế phát triển bền vững, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, cần định hướng phát triển nhà ở xanh, nhà ở thông minh.

Sau 10 năm (2011-2020) thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nhà ở đã ngày càng được hoàn thiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng phần lớn nhu cầu nhà ở của nhân dân. Chất lượng nhà ở ngày càng nâng cao, từng bước tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở có cơ hội cải thiện chỗ ở tốt hơn.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn quốc đạt 24,4m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 25,1m2 sàn/người (tăng 3,8 m2 so với năm 2011); khu vực nông thôn đạt 24,0m2 sàn/người (tăng 6,2m2 so với năm 2011). Đa số các hộ dân đã có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, tỷ lệ hộ dân sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố chiếm 93,1% tổng số hộ có nhà ở.

Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở luôn là một vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo an sinh về nhà ở trong giai đoạn mới. Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc xây dựng các chính sách thu hút các nguồn lực phát triển nhà ở, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng thu cho ngân sách nhà nước, thu hút lao động và thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển, các chính sách an sinh về nhà ở, quan tâm, chăm lo hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn… để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững, là một nhiệm vụ quan trọng.

Phát triển nhà ở theo định hướng xanh, thông minh
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, việc xây dựng “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các chỉ tiêu về nhà ở xã hội và đảm bảo an sinh về nhà ở; định hướng để nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách về nhà ở trong thời gian tới; làm căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn tới…

Dự thảo đã đặt ra các mục tiêu cơ bản là phát triển, cải tạo, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2021-2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương đương 11,9 triệu căn nhà; đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc đạt khoảng 27m2 sàn/người, đến 2030 đạt 30m2 sàn/người; tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê; đa dạng hóa, đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dân; đẩy mạnh cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị; xây dựng chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, các nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội (công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân); hoàn thiện, sửa đổi các quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

Một số ý kiến đề xuất, cần có các giải pháp thu hút nguồn lực tài chính cho phát triển nhà ở, đa dạng hóa các loại hình sở hữu bất động sản… để thúc đẩy phát triển nhà ở. Ở góc độ doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty GP Invest - cho rằng, cần có các cơ chế ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển nhà ở có mức giá trung bình, cải tạo nhà chung cư cũ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án phát triển nhà ở.

Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, xu thế của thế giới là phát triển bền vững, phát triển bao trùm, khi kinh tế ngày càng phát triển, cấu trúc dân số, thu nhập của người dân tăng lên, nhu cầu lựa chọn nhà ở sẽ thay đổi theo hướng an toàn, hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường. Do đó, cần đặt ra các mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng nhà ở xanh, nhà ở thông minh.

Ở góc độ cơ quan quản lý, đại diện Bộ Xây dựng, cho biết, quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn tới là tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở, nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển nhà ở xanh, thông minh; phát triển nhà ở gắn với phát triển và chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư cũ; phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững.

Ngọc Quỳnh