Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 30/11/2020 14:35

Phát triển dự án PPP vì cộng đồng: Lắng nghe nhu cầu người dân

06:00 | 14/10/2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) có hiệu lực từ đầu năm 2021. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho các dự án PPP triển khai những năm tới. Tuy nhiên để phát triển các dự án PPP vì cộng đồng, cần lắng nghe nhu cầu của người dân.

Theo hướng dẫn của Liên hợp quốc về các dự án PPP vì cộng đồng, thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, khi xây dựng chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng, cần phải lắng nghe nhu cầu của người dân, cung cấp nhiều hơn, tốt hơn và đơn giản hơn cách tiếp cận cho người dân; nâng cao kỹ năng của cán bộ trong việc thực hiện các dự án, đặc biệt cần đảm bảo quyền lợi của phụ nữ trong các dự án, khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp vào chuyển giao các kỹ năng cần thiết; xây dựng các khuôn khổ chính sách và pháp lý cho phép cộng đồng tham gia tích cực và đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng…

4524-unnamed

Ông Phan Quang Vinh - Giám đốc Quốc gia Dự án USAID LEAP III tại Việt Nam - cho rằng, khi triển khai Luật PPP, Việt Nam cần chú trọng đến các dự án PPP đề cao tính vì cộng đồng, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa khu vực công - tư nhân - lợi ích của người dân, trong triển khai dự án. Theo đó, các dự án PPP triển khai trong giai đoạn tới không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn phải mang lại những giá trị thiết thực về phát triển bền vững và bao trùm.

Để thực hiện tốt các dự án PPP vì cộng đồng, phải đảm bảo hạn chế rủi ro cho các dự án bằng cách tăng khả năng dự báo, ổn định của môi trường kinh doanh thuận lợi; đặt ra các tiêu chí rõ ràng sàng lọc các dự án PPP tốt có tính đến “giá trị đối với cộng đồng” để lựa chọn triển khai; đưa tiêu chí bền vững về môi trường thành một yếu tố then chốt trong việc chấm thầu, trao thầu và thực hiện các dự án...

Mục tiêu phát triển bền vững cần phải coi là một phần của tiêu chí sàng lọc, tham vấn cộng đồng về dự án PPP. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, ngoài tham vấn cộng đồng, các mục tiêu phát triển bền vững phải coi là một phần của báo cáo tiền khả thi và khả thi của dự án.

Ông Phan Quang Vinh - Giám đốc Quốc gia Dự án USAID LEAP III tại Việt Nam:

Dự án PPP vì cộng đồng thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững phải là các dự án đạt tiêu chí cải thiện khả năng tiếp cận, công bằng đối với hạ tầng và dịch vụ công; có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường khả năng thích ứng và chống biến đổi khí hậu…

Lan Ngọc