Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn “dậm chân tại chỗ”, vì sao?

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên, đã nhiều năm, lĩnh vực này vẫn chưa bứt lên và phát triển.
Nghị quyết 115/NQ-CP: Cú hích thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ lên tới 5 tỷ đồng trong trường hợp nào?

Công nghiệp hỗ trợ được thành phố Đà Nẵng xác định là một trong 3 lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên phát triển góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn vào thành phố.

Để lĩnh vực này phát triển, TP. Đà Nẵng đã ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư công nghiệp hỗ trợ. Có thể nhắc đến như Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 30/10/2020 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng; UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn cứ “dậm chân tại chỗ”, vì sao?
Công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng qua nhiều năm vẫn chủ yếu là doanh nghiệp cơ khí nhỏ, chưa bứt lên để phát triển

Mặc dù được hỗ trợ nhiều chính sách để phát triển, trên thực tế phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng vẫn “ì ạch” sau rất nhiều năm.

Ở góc độ chính sách, không phải đến năm 2020, Đà Nẵng mới có nghị quyết về phát triển chính sách hỗ trợ. Trước đó, năm 2016, thành phố này đã ban hành Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố và UBND thành phố ban hành quyết định 34/2016/QĐ-UBND về quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Đà Nẵng. Trong đó, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng để đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, được ưu đãi về đất đai, vốn tín dụng….Thời điểm ban hành, chính sách này được đánh giá là có tính tiên phong để tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhưng, sau 4 năm ban hành, chính sách mới chỉ hỗ trợ được 1 đơn vị là công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Sản xuất Huỳnh Đức (KCN Hòa Khánh mở rộng, Đà Nẵng) với số tiền 2 tỷ đồng. Còn lại là “đứng bánh” bởi đi tiên phong nên có những điểm “vênh” so với các quy định chung của trung ương về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Để khắc phục điều này, năm 2021, trên cơ sở Nghị quyết 115 của Chính phủ về các giải phát để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 53 để thay thế Nghị quyết 20 năm 2016, UBND thành phố cũng căn cứ theo đó ban hành Quyết định 1927, 1928 quy định các chính sách, kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giải đoạn 2022 – 2025. Ưu điểm của các chương trình, Nghị quyết, Quyết định này là đã “khớp bánh” với các quy định của Trung ương.

Ngày 06/2/2023 căn cứ theo các Nghị quyết, Quyết định của lãnh đạo thành phố, Sở Công Thương Đà Nẵng đã ban hành thông báo 192/TB-SCT đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (đợt 1) để được thụ hưởng hỗ trợ chính sách lên tới hàng tỷ đồng.

Thông tin này đã được thông báo rộng rãi tại các trang thông tin điện tử thành phố, Sở Công Thương, nhiều báo đài đăng tải.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn cứ “dậm chân tại chỗ”, vì sao?
Thông tin chủ trương, chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng được công khai rộng rãi nhưng dường như bị doanh nghiệp "ngó lơ"

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, cho đến hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đợt 1 (30/4/2023), Sở mới nhận được vỏn vẹn duy nhất 1 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình của Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Tại sao khi khắc phục được nhược điểm về điểm vênh chính sách, thì chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa được doanh nghiệp “mặn mà”, vì sao ngân sách dành một khoản lớn “cho không” nhưng doanh nghiệp không nhận?

Qua thực tế khảo sát, phỏng vấn cho thấy rất nhiều doanh nghiệp thành phố chưa biết đến các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mặc dù các chính sách hỗ trợ đã được thông tin rộng rãi và hiện vẫn ở mục thông tin chính sách công khai của trang thông tin Sở Công Thương Đà Nẵng, thì tại nhiều buổi gặp mặt, tọa đàm các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thường xuyên kêu rằng không có chính sách hỗ trợ tạo động lực cho cho doanh nghiệp phát triển.

Tại sao doanh nghiệp không biết? Dường như có một sự ì ạch, bị động từ chính phía các doanh nghiệp trong tìm kiếm, theo dõi các thông tin, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Họ chỉ cặm cụi sản xuất, nhất là các doanh nghiệp nhỏ hầu như không có tương tác với các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ (chính sách đổi mới khoa học công nghệ - cũng là chính sách “cho không” tiền cho doanh nghiệp”). Thậm chí, nhiều chương trình do Sở Công Thương tổ chức để phổ biến các chính sách hỗ trợ, rất ít doanh nghiệp đến tham gia, dù đã được mời. Để đến khi hoạt động khó khăn họ nghiễm nhiên ý kiến: Không có chính sách hỗ trợ!!!

Một vấn đề nữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Đà Nẵng nói chung, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nói riêng hay ý kiến đó là “chưa có chính sách hỗ trợ đủ mạnh”. Như thế nào là “đủ mạnh”???

Theo dõi thông tin trong lĩnh vực ngành Công Thương, người viết nhận thấy rất nhiều chính sách của ngành Công Thương đến với doanh nghiệp Đà Nẵng đều thông qua hình thức Sở tự tìm tới để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tiêu biểu như trong thực hiện chính sách khuyến công (Nghị quyết 324 năm 2020 của HĐND TP. Đà Nẵng), chứ rất ít doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các chương trình hỗ trợ đã được thông tin đăng tải rộng rãi để tiếp cận. Thậm chí, có một doanh nghiệp đã từng nói đùa rằng “khi cán bộ Sở Công Thương nói về vấn đề hỗ trợ tiền đầu tư tôi còn tưởng là lừa đảo. Nhưng thực tế là chúng tôi được hỗ trợ thật, từ đó chúng tôi mới biết đến chính sách hữu ích như này và tiếp tục xin thụ hưởng những năm sau” (đơn vị này nhiều lần được hỗ trợ theo diện chính sách khuyến công).

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện tại, nếu doanh nghiệp Đà Nẵng nói chung, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng nói riêng vẫn cứ bị động trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ngồi chờ các Sở, ngành tìm đến hỗ trợ, thì tiền hỗ trợ vẫn sẽ phần lớn nằm lại trong kho bạc; các chính sách đã được ban hành tiếp tục bị “ngó lơ” trong khi các doanh nghiệp, hiệp hội vẫn tiếp tục kiến nghị “Cần có chính sách hỗ trợ” và “cần có chính sách hỗ trợ đủ mạnh”, đến kết quả cuối cùng là công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng còn rất lâu mới có thể bứt ra khỏi vòng luẩn quẩn để phát triển.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn cứ “dậm chân tại chỗ”, vì sao?

Doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất giấy tại Đà Nẵng kiến nghị đưa lĩnh vực này vào diện doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để được thụ hưởng các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của trung ương và địa phương

Thành phố Đà Nẵng có khoảng 110 doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chiếm 6,3% tổng số doanh nghiệp công nghiệp của thành phố. Trong đó, có 43 doanh nghiệp FDI, chiếm 39%; 67 doanh nghiệp trong nước tập trung chủ yếu ở lĩnh vực cơ khí chế tạo máy (chiếm gần 61%). Đa số các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Giá trị tăng thêm (VA) (theo giá so sánh năm 2010) của công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2022 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, chiếm 20% VA toàn ngành công nghiệp thành phố. Tỷ trong VA của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong toàn ngành công nghiệp chiếm khoảng 20,2% (năm 2022).

Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kinh tế số đang ở đâu trong GDP, GRDP?

Kinh tế số đang ở đâu trong GDP, GRDP?

Tổng cục Thống kê đã tiến hành đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP nhằm đánh giá đóng góp của lĩnh vực này trong nền kinh tế.
Hải Anh JSC: Đầu tư cho ngành công nghiệp năng lượng công nghệ cao

Hải Anh JSC: Đầu tư cho ngành công nghiệp năng lượng công nghệ cao

Thành lập Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao NOVA Energy là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển bền vững của Công ty Hải Anh JSC.
Hà Nội: Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến tạo đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội: Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến tạo đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ

Việc nỗ lực áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến đã giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (Hà Nam) có diện tích 223ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.
Bộ Công Thương và Samsung tổng kết khóa đào tạo kỹ sư khuôn mẫu tại Hàn Quốc

Bộ Công Thương và Samsung tổng kết khóa đào tạo kỹ sư khuôn mẫu tại Hàn Quốc

Ngày 17/11, Bộ Công Thương phối hợp với Samsung tổ chức lễ tổng kết khóa đào tạo kỹ sư khuôn mẫu tại Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Công bố Bộ công cụ chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Công bố Bộ công cụ chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Sáng 8/12, Bộ Công Thương và IFC đã chính thức công bố Bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Trung Quốc đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam

Trung Quốc đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam

Trong 11 tháng năm 2023, Trung Quốc đã đầu tư 3,96 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.
Thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đang “cản bước” thu hút vốn FDI vào miền Trung

Thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đang “cản bước” thu hút vốn FDI vào miền Trung

Khu vực miền Trung có nhiều ưu thế thu hút vốn FDI nhưng cũng còn nhiều “điểm yếu” cần khắc phục, nổi bật là còn đang thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.
Sắp diễn ra Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Sắp diễn ra Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 7 đến 9/12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2023.
igus® hợp tác với Tân Cảng Gantry nâng cao hiệu suất cẩu RTG

igus® hợp tác với Tân Cảng Gantry nâng cao hiệu suất cẩu RTG

igus® vừa đánh dấu bước tiến đột phá với dự án cẩu RTG đầu tiên của Việt Nam với Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry.
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tận dụng mạng xã hội để xúc tiến giao thương

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tận dụng mạng xã hội để xúc tiến giao thương

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội đã và đang tận dụng tối đa mạng xã hội để xúc tiến giao thương, thúc đẩy cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Từng bước làm chủ công nghệ sản xuất khuôn mẫu, gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng

Từng bước làm chủ công nghệ sản xuất khuôn mẫu, gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng

THACO INDUSTRIES chú trọng đầu tư chế tạo khuôn mẫu, cung ứng đa dạng sản phẩm khuôn phục vụ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô

Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô

Toyota Việt Nam tiếp tục tham gia Triển lãm Vimexpo 2023 với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

Sáng ngày 15/11 tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam đã chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối để phát triển”.
Kết nối cung - cầu sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

Kết nối cung - cầu sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

350 DN từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trưng bày hơn 1.000 sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và trao đổi xu hướng thị trường, kết nối cung cầu với các đối tác.
Vinamac Expo 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Vinamac Expo 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Triển lãm Vinamac Expo 2023 sẽ có 750 doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm là máy móc, thiết bị và công nghệ mới...
Công nghiệp ôtô: Nội địa hóa không còn là “giấc mơ”

Công nghiệp ôtô: Nội địa hóa không còn là “giấc mơ”

Sản lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước ngày càng tăng, điều này đã tạo cơ hội cho các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong nước tham gia chuỗi cung ứng.
Giải bài toán nhân lực, nguyên vật liệu cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Giải bài toán nhân lực, nguyên vật liệu cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Nguyên vật liệu phải nhập khẩu, thiếu nhân lực... là những rào cản cần được giải quyết, giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tham gia sâu vào chuỗi.
Gia nhập chuỗi sản xuất ngành hàng không, doanh nghiệp Việt cần điều gì?

Gia nhập chuỗi sản xuất ngành hàng không, doanh nghiệp Việt cần điều gì?

Để gia nhập ngành công nghiệp hàng không và chuỗi sản xuất Boeing, doanh nghiệp Việt Nam phải có chứng nhận AS9100 Hệ thống Quản lý chất lượng ngành hàng không.
Gỡ nút thắt để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Gỡ nút thắt để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Các chuyên gia đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm gỡ nút thắt, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội.
HARTING khánh thành nhà máy sản xuất tại Việt Nam

HARTING khánh thành nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Ngày 3/11, HARTING nhà cung cấp các giải ứng dụng trong công nghệ tự động hóa, cơ khí.., đã khánh thành nhà máy mới tại KCN VSIP, huyện Cẩm Giàng- Hải Dương.
Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu

Hà Nội đã và đang hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
Triển lãm Điện tử IEAE Hà Nội quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tham gia

Triển lãm Điện tử IEAE Hà Nội quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tham gia

Triển lãm IEAE Hà Nội có quy mô lớn tại Việt Nam, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực điện tử, điện gia dụng diễn ra từ ngày 2-4/11/2023.
Samsung cam kết đồng hành, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Samsung cam kết đồng hành, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Xác định Việt Nam là cứ điểm toàn cầu quan trọng, Samsung cam kết đồng hành, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.
Đề nghị ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hydrogen

Đề nghị ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hydrogen

Sáng 1/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động