Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 23:07
Ban Kinh tế Trung ương:

Phát huy vai trò tham mưu, hoạch định các chính sách lớn về kinh tế - xã hội

21:43 | 23/07/2020
Ngày 23/7, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận 6 tháng đầu năm, trong điều kiện công tác gặp nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban đã phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2020, đặc biệt đã hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao tất cả các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

3650 ban kinh te trung uong

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, qua đó góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ổn định kinh tế - xã hội trong thời gian cao điểm dịch Covid-19 cũng như giai đoạn phục hồi sau khi dịch được kiểm soát trong nước. Công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm thực hiện; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động của Ban được tổ chức tốt.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì hiệu quả; tổ chức thành công sự kiện lớn có hiệu quả cao và sức lan tỏa trong xã hội như Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam; Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội…

Đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm và nguồn trí tuệ, chất xám trong nước và quốc tế, góp phần phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước.

Quỳnh Nga