Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 16:26

Phát huy vai trò đầu mối quản lý tài chính, doanh nghiệp

06:00 | 01/10/2020
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ và Đảng uỷ cơ quan Bộ giao, trong điều kiện phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, nhân lực thiếu hụt, nhưng những năm qua, tập thể Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp đã đoàn kết, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương.

Quản lý tài chính, ngân sách hiệu quả

Là đơn vị đầu mối quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Công Thương, thực hiện Chỉ thị số 01, 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, dù có những khó khăn nhưng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, đối với công tác điều hành dự toán thu-chi ngân sách năm 2019, Vụ đã thực hiện kịp thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả. Trong đó, tăng cường hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện dự toán thu-chi NSNN năm 2019 được giao; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai điều hành dự toán thu-chi NSNN đúng chế độ, định mức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách...

Đặc biệt, 2019 là năm đầu tiên Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) chính thức tổ chức hoạt động theo ngành dọc. Với một khối lượng công việc lớn trong công tác quản lý và thu-chi tài chính với 63 đơn vị đầu mối, Vụ đã phối hợp với Tổng cục QLTT, xây dựng các văn bản phân cấp quản lý và xử lý tài chính, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ chi tài chính tại Tổng cục. Đồng thời, năm 2019 cũng là năm đầu tiên Khối Thương vụ chuyển về trực thuộc quản lý của Bộ Công Thương theo Luật Cơ quan đại diện. Vụ đã triển khai phối hợp, thực hiện bàn giao công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản đối với các Thương vụ Việt Nam từ Bộ Ngoại giao về Bộ Công Thương.

Về công tác xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2020, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 và Thông tư của Bộ Tài chính, ngay trong tháng 6/2019, Vụ đã trình Bộ công văn hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. Theo đó, để công tác phân bổ dự toán sát với thực tế triển khai, đảm bảo kịp tiến độ, ngay từ giữa năm 2019, Vụ đã tổ chức họp, rà soát ngân sách với các đơn vị, đánh kết quả thực hiện ngân sách năm 2019 và nhu cầu ngân sách năm 2020. Vì vậy, công tác lập dự toán năm 2020 của các đơn vị đã đảm bảo sát với nhu cầu thực tế. Công tác tổng hợp dự toán ngân sách của Bộ cũng được Bộ Tài chính đánh giá cao, đảm bảo kịp thời về thời gian và đầy đủ nội dung quy định.

Với sự chuẩn bị trên, năm 2020, dù điều kiện ngân sách chung cả nước bố trí cho các nhiệm vụ không tăng, nhưng ngân sách bố trí cho Bộ Công Thương vẫn được đảm bảo...

5734-be8152d2-bec8-4a97-9c4d-dcf250e20246

Quản lý hoạt động của doanh nghiệp

Cuối năm 2018, Bộ Công Thương đã bàn giao 6 Tập đoàn, Tổng công ty sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dệt may Việt Nam sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Sau khi thực hiện bàn giao, năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục quản lý 2 DN 100% vốn nhà nước và 11 DN có vốn nhà nước. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN nhà nước và DN có vốn nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ và sự tích cực của các DN, năm 2019, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa của Bộ đã đạt được thành quả nhất định.

Đối với nhiệm vụ giám sát tài chính DN, trên cơ sở kế thừa những kết quả về giám sát tình hình tài chính DN các năm trước, Vụ tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác tài chính, kế toán, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ chỉ đạo DN khắc phục các vấn đề còn tồn tại và tháo gỡ khó khăn giúp DN sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Theo quy định Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát vốn đầu tư nhà nước vào DN, năm 2018, Vụ tiếp tục được Lãnh đạo Bộ phân công làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ triển khai rà soát, đánh giá, thẩm định, tổng hợp, trình Bộ giao chỉ tiêu đánh giá DN thuộc Bộ năm 2018, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN... Với khối lượng công việc lớn, thời gian đòi hỏi phục vụ nhanh và yêu cầu quản lý sâu sát các hoạt động của DN, trong điều kiện nhân lực thiếu hụt, nhưng tập thể Vụ đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp còn trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các văn bản chế độ về chính sách thuế, như: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Nghị định, Thông tư về thuế thu nhập DN và rất nhiều văn bản chế độ khác về thuế, chính sách tài chính…

Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả tập thể, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua năm 2019.

Hoa Quỳnh