Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/06/2020 15:32
Đề án khuyến công Sóc Trăng

Phát huy tốt hiệu quả

06:00 | 02/07/2019
Sở Công Thương Sóc Trăng đang nỗ lực hoàn thành Chương trình Khuyến công tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu thực hiện 162 đề án với kinh phí 25 tỷ đồng, thu hút 125,92 tỷ đồng vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng.
phat huy tot hieu qua
Hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến sản xuất bánh pía - đặc sản tỉnh Sóc Trăng

Giai đoạn 2016 - 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành 1 kế hoạch và 66 đề án với tổng kinh phí trên 51,154 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình Khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 8 đề án, Chương trình Khuyến công địa phương thực hiện 1 kế hoạch và 58 đề án.

Tính đến hết tháng 6/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cũng đã thực hiện Đề án khuyến công quốc gia "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh pía - lạp xưởng - bánh phồng tôm"; hỗ trợ 3 cơ sở tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Nam; hỗ trợ 4 cơ sở đăng ký xây dựng website bán hàng…

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Sóc Trăng, các đề án được triển khai đã phát huy tốt hiệu quả, giúp các cơ sở CNNT cải thiện năng lực sản xuất; thu hút thêm vốn đầu tư mới cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; từng bước di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư…

Tuy nhiên, đa số cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, do vậy, chưa đủ điều kiện tiếp cận chính sách khuyến công. Lực lượng cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện còn mỏng, kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, do vậy, khâu lựa chọn, tư vấn rất hạn chế, dẫn đến nhiều đề án phải sửa, thậm chí phải dừng. Đặc biệt, nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp chưa thực hiện được do thiếu vốn.

Với những khó khăn trên, để hoàn thành các mục tiêu, nội dung thuộc Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương Sóc Trăng đã xây dựng nhiều giải pháp. Trong đó, ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các đề án thực hiện trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; đề án có vốn đầu tư lớn và thu hút nhiều lao động. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn khuyến công đúng quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đặc biệt là sự phối hợp với các huyện, thị xã trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí khác ngoài vốn ngân sách nhà nước phục vụ phát triển các hoạt động khuyến công.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh giám sát chặt chẽ các đề án đang triển khai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, nội dung. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về khuyến công nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đa dạng các đối tượng. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đề án và hiệu quả công tác khuyến công.

6 tháng cuối năm, khuyến công Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành một đề án khuyến công quốc gia với kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng; hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công địa phương và thực hiện tư vấn phát triển công nghiệp đạt doanh thu 200 triệu đồng/năm.

Bùi Việt