Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh xây dựng ngành Công Thương

Dân chủ sẽ tăng thêm đoàn kết, tạo sức mạnh. Dân chủ cũng thiết lập và củng cố kỷ cương, nguyên tắc trong mỗi tập thể. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Công Thương năm 2021.
“Ngành Công Thương đã từng bước vượt qua thách thức và đạt được những kết quả quan trọng”

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ năm 2021. Đây là một Hội nghị quan trọng, có sự tham dự của đầy đủ lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ và gần 300 đại biểu đại diện cho tập thể cán bộ, công chức cơ quan Bộ Công Thương.

Tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ

Để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Chính phủ đã thực hiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” để thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh xây dựng ngành Công Thương
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Bộ năm 2021 có sự tham dự của đầy đủ lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương

Trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ Công Thương đã quán triệt, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động; đặc biệt là bám sát diễn biến dịch bệnh để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - cho biết, căn cứ mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ của Bộ, các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ đã cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình để tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và Quy chế dân chủ Cơ quan Bộ, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Hội nghị cán bộ, công chức năm trước, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ chức năng phối hợp với Công đoàn Bộ đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh xây dựng ngành Công Thương
Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2021

Theo đó, năm 2021, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và xử lý kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; công tác phục vụ lãnh đạo, điều hành, hậu cần; công tác thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức… đều được chú trọng thực hiện, bám sát kế hoạch đề ra.

Về kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2021, ông Lý Quốc Hùng cho biết, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động. Đảng ủy Bộ định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; xây dựng tinh thần đoàn kết. Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

“Lãnh đạo Bộ đã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, công chức trong xử lý giải quyết công việc, trao đổi công khai những vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất trong điều kiện có thể. Do đó, đã tạo được không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả trong toàn cơ quan vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung, góp phần hạn chế những thắc mắc, đơn thư tố cáo, đảm bảo tình hình hoạt động của cơ quan luôn ổn định” - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh xây dựng ngành Công Thương
Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Bộ

Vì vậy, nhìn chung cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tích cực nghiên cứu và học tập các Nghị quyết của Đảng. Với không khí dân chủ và tinh thần xây dựng Đảng, cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã giới thiệu những cán bộ có phẩm chất và năng lực lãnh đạo để Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ bố trí vào các cương vị lãnh đạo phù hợp. Đồng thời, cũng mạnh dạn chỉ ra những cán bộ, đảng viên còn hạn chế và có khuyết điểm để giúp đỡ, nhắc nhở.

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được lãnh đạo Bộ coi trọng, quan tâm chỉ đạo kịp thời nên đã được thực hiện tốt và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt.

Song song với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, trong năm 2021, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ đã không ngừng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ. Bộ đã thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý, kể cả đương chức và nghỉ hưu; chính sách đối với người có công. Hằng năm, Hội đồng lương Bộ Công Thương đều họp để xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương sớm trước khi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đảm bảo chế độ chính sách của người lao động. Năm 2021, khối cơ quan Bộ, thực hiện nâng lương thường xuyên đối với 138 người và nâng lương trước hạn do có thành tích và trước hạn để nghỉ hưu 67 người thuộc 17 đơn vị.

Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cũng được Bộ Công Thương chú trọng. Bộ đã bố trí lại địa điểm làm việc của các đơn vị theo mô hình tổ chức mới để các đơn vị làm việc ổn định. Đồng thời, trang bị các điều kiện cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh những điểm nhấn tích cực, ông Lý Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Theo đó, việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế văn hóa công sở và Quy trình xử lý công việc có nơi, có lúc chưa nghiêm túc nên hiệu lực và hiệu quả của các quy định này chưa cao; việc thực hiện Quy chế dân chủ một số đơn vị trong cơ quan Bộ chưa được kiểm tra và giám sát thường xuyên; ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí của một số cán bộ công chức còn chưa cao; còn một số đơn vị và cá nhân chưa thực hiện tốt các quy trình ISO đã được ban hành; công tác giải quyết kiến nghị của công chức ở một số đơn vị còn chưa kịp thời…

Tại Hội nghị, đại diện 4 đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Văn phòng Bộ đã chia sẻ tham luận liên quan đến: công tác pháp chế ngành Công Thương; công tác quản lý ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động.

Trong đó, bà Lê Thị Hoàng Lan - Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán, Văn phòng Bộ - chia sẻ về vấn đề “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động” với nhiều ý kiến gợi mở. “Hãy để việc tiết kiệm chống lãng phí trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người. Việc này phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức và người lao động trong cơ quan”, bà Lan nhấn mạnh.

Thiết lập và củng cố kỷ cương, nguyên tắc trong mỗi tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dân chủ sẽ tăng thêm đoàn kết, tạo sức mạnh. Dân chủ cũng thiết lập và củng cố kỷ cương, nguyên tắc trong mỗi tập thể. Đồng thời cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay, cơ quan Bộ đã có hai cuộc họp của đại diện các cán bộ công chức viên chức và có tới 2 lần sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của các thiết chế lãnh đạo quản lý, gồm Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác, Quy chế về công tác cán bộ… và ban hành 27 Nghị quyết Ban Cán sự Đảng. Điều đó khẳng định Ban cán sự, lãnh đạo Bộ và tổ chức đoàn thể của Bộ rất nghiêm túc trong thực hiện quy chế, rất coi trọng phát huy dân chủ trong cơ quan Bộ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển ngành Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Dân chủ sẽ tăng thêm đoàn kết, tạo sức mạnh

"Không khí dân chủ đã tạo tinh thần làm việc hăng hái, trách nhiệm ở mỗi đơn vị; nhiều việc khó, phức tạp đã và đang từng bước được xem xét giải quyết; toàn ngành đã vượt qua được nhiều giai đoạn khó khăn thử thách và hoàn thành ngoạn mục nhiều chỉ tiêu, góp phần tích cực cho sự nghiệp kinh tế xã hội" - Bộ trưởng nhận định.

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, người đứng đầu ngành Công Thương chưa thật hài lòng với kết quả đã đạt được trong việc phát huy dân chủ, tạo kỷ cương, đoàn kết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác toàn ngành. “Nhiều đơn vị vẫn còn chậm tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ và chất lượng thực hiện chưa cao; tính chủ động tích cực và chất lượng tham mưu đề xuất chưa tốt; sự đồng thuận và quyết liệt trong thực thi, giải quyết những việc khó, tồn đọng chưa cao; kỷ cương nguyên tác làm việc trong một số đơn vị chưa được củng cố, phát huy” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương cần phải quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương chính sách Luật pháp… và các quy chế, quy định của Bộ; Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, cấp ủy, Tổ chức Đảng cùng cấp để nghiêm túc, tích cực, chủ động và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục rèn luyện đạo đức công vụ đối với Cán bộ công chức. Khi giao việc phải cụ thể và phải rõ tiến độ, mức độ hoàn thành, có kết quả đánh giá định kỳ. Trong quá trình thực thi cần phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, của tập thể, cán bộ.

Các tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các tập thể cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định của Đảng, ngành trong phát huy dân chủ, thực thi nhiệm vụ. Đồng thời phải tích cực, chủ động và trách nhiệm cao với công việc, không được né tránh, đùn đẩy, phó mặc. Phải biết lắng nghe và thật lòng cầu thị. Những việc khó, việc quan trọng, nhạy cảm, việc được quy định bắt buộc trong quy chế dân chủ của Bộ… nhất thiết phải được đưa ra tập thể thảo luận, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động.

Ngoài ra, các đơn vị bám sát nhiệm vụ của ngành và chương trình công tác năm của lãnh đạo Bộ và mỗi đơn vị để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chủ động phát hiện, đề xuất, xử lý những bất cập trong chính sách, pháp luật hiện hành. Chú trọng tham mưu giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng, phức tạp theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình.

Tích cực nghiên cứu các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và từ việc sâu sát các nhiệm vụ, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định hiện hành của Bộ… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng thực thi quy chế dân chủ, củng cố kỷ cương, đoàn kết; hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển ngành Công Thương
Thứ trưởng Đặng Hoàng An phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị lần này, nhằm động viên cán bộ, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã phát động thi đua năm 2022 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, các đơn vị chủ động xây dựng các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 32 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển ngành Công Thương
Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo Công đoàn Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động công tác của cơ quan. Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội, nhất là công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức và người lao động. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức. Tăng cường ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt, các đơn vị trong cơ quan Bộ cần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, khai thác mọi nguồn thu, góp phần chăm lo đời sống cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Hoàng Lan - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kết hợp hài hoà giữa công nghiệp hoá và phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết 06-NQ/TW

Kết hợp hài hoà giữa công nghiệp hoá và phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết 06-NQ/TW

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói về các giải pháp kết hợp phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo Nghị quyết 06-NQ/TW về phát triển đô thị.
Nhiều hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hoa Kỳ

Nhiều hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự nhiều hoạt động và có các cuộc gặp song phương cơ quan liên quan của Hoa Kỳ.
Việt Nam - Na Uy: Có nhiều lợi thế phát triển năng lượng

Việt Nam - Na Uy: Có nhiều lợi thế phát triển năng lượng

Việt Nam và Na Uy có nhiều điểm tương đồng chung như lợi thế địa lý về đường bờ biển dài tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thủy sản và năng lượng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng dự nhiều hoạt động tại Hoa Kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng dự nhiều hoạt động tại Hoa Kỳ

Trong ngày 11/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tướng tham dự nhiều hoạt động tại Hoa Kỳ, trong đó có cuộc làm việc với Bộ Thương mại Hoa Kỳ.
Phòng chống thiên tai tại Yên Bái: Nâng cao công tác phòng ngừa

Phòng chống thiên tai tại Yên Bái: Nâng cao công tác phòng ngừa

Chiều ngày 11/5, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và đoàn công tác tiếp tục làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Airbus

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Airbus

Chiều ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Anand Stanley, Chủ tịch Tập đoàn Airbus khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Sơn La

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Sơn La

Tiếp sau tỉnh Hòa Bình, ngày 10/5, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Sơn La.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La

Bộ Công Thương kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La

Từ ngày 9-11/5, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu sẽ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại 3 tỉnh phía bắc.
Tập đoàn điện gió ngoài khơi Đan Mạch coi Việt Nam là thị trường quan trọng

Tập đoàn điện gió ngoài khơi Đan Mạch coi Việt Nam là thị trường quan trọng

Tập đoàn điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới Orsted (Đan Mạch) mong muốn đóng góp cụ thể hơn vào hình thành ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi Việt Nam.
Tập đoàn năng lượng Na Uy quan tâm đến dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Tập đoàn năng lượng Na Uy quan tâm đến dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Tập đoàn Equinor (Na Uy) mong muốn muốn đầu tư và phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam vì cho rằng đây là một thị trường nhiều hứa hẹn.
Hội thảo hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Hội thảo hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng

“Hội thảo hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng” diễn ra sáng nay (ngày 1/5) trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Mới đây, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi (Dự án Luật).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Bộ Công Thương thực hiện chuyển đổi số từ rất sớm

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Bộ Công Thương thực hiện chuyển đổi số từ rất sớm

Tại Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương thực hiện chuyển đổi số từ rất sớm và quá trình này đang diễn ra rất mạnh mẽ ở Bộ Công Thương.
Singapore quan tâm đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Việt Nam

Singapore quan tâm đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Việt Nam

Sáng 29/4/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam, trao đổi về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực năng lượng.
Trà Vinh cần phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế đa dạng

Trà Vinh cần phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế đa dạng

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 29/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh tham gia đoàn công tác và đã có những trao đổi về một số định hướng phát triển với tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 22/4, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thảo luận về định hướng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Dự thảo Quy hoạch Điện VIII được thông qua với sự thống nhất cao của Hội đồng thẩm định

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII được thông qua với sự thống nhất cao của Hội đồng thẩm định

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII). Tại cuộc họp, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá về Quy hoạch với đa số phiếu nhất trí thông qua Quy hoạch Điện VIII.
Việt Nam - Hà Lan: Hợp tác thúc đẩy các dự án thương mại, logistics, năng lượng bền vững

Việt Nam - Hà Lan: Hợp tác thúc đẩy các dự án thương mại, logistics, năng lượng bền vững

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với Thứ trưởng phụ trách Kinh tế đối ngoại của Bộ Ngoại giao Hà Lan - bà Haneke Schuiling, trao đổi về nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, logistics, năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn giữa hai nước.
Chương trình Thương hiệu quốc gia: Khẳng định giá trị, nâng tầm thương hiệu Việt

Chương trình Thương hiệu quốc gia: Khẳng định giá trị, nâng tầm thương hiệu Việt

Chia sẻ với báo chí bên lề Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia (THQG) Việt Nam 2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: Chương trình THQG Việt Nam có đóng góp lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá hình ảnh, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu...
"Truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân – nỗ lực để thành công"

"Truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân – nỗ lực để thành công"

“Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong các hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại, đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid-19 hiện nay…” - là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại hội thảo “Truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân – nỗ lực để thành công”.
Thương mại Việt Nam - Thái Lan: Nỗ lực hướng tới cân bằng và "cùng thắng"

Thương mại Việt Nam - Thái Lan: Nỗ lực hướng tới cân bằng và "cùng thắng"

Với vai trò thành viên Chính phủ phụ trách vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua, Bộ Công Thương Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm giải pháp cân bằng cán cân thương mại song phương, trong đó có Thái Lan, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Kỳ họp thứ 4 Uỷ ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Thái Lan: Nỗ lực hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế-thương mại

Kỳ họp thứ 4 Uỷ ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Thái Lan: Nỗ lực hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế-thương mại

Theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác liên Bộ, ngành của Việt Nam sang tham dự Kỳ họp lần thứ 4 Uỷ ban Hỗn hợp Thương mại (UBHHTM) Việt Nam – Thái Lan tổ chức ngày 20/4/2022 tại Băng Cốc, Thái Lan.
Doanh nghiệp "thăng hạng" nhờ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Doanh nghiệp "thăng hạng" nhờ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Đó là một phần thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đưa ra tại Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022, diễn ra ngày 20/4.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục thực hiện Quyết định 242 và giải bài toán nguồn cung xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục thực hiện Quyết định 242 và giải bài toán nguồn cung xăng dầu

Chiều 18/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 24/02/2022 về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022 để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu.
Việt Nam và Đan Mạch: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam và Đan Mạch: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 19/4/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020-2025.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động