Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 04/08/2020 04:18
Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại:

Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động

21:02 | 24/03/2020
Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại được Đảng ủy Bộ Công Thương chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, với mục tiêu “Dân chủ - Đoàn kết - Ổn định - Đổi mới - Phát triển", Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời, xác định mục tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập thể Đảng bộ luôn giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo từ Đảng ủy đến Ban Giám đốc và các cấp ủy Chi bộ. Do đó, 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn, giữ vững sự ổn định, từng bước phát triển.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cho biết: Với chức năng nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, hỗ trợ thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại luôn đổi mới và nâng cao chất lượng các báo cáo thông tin; dự báo về hình thức và nội dung; phục vụ đa dạng các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương; kịp thời cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Ngoài ra, Trung tâm còn nghiên cứu, phát triển thêm các nhiệm vụ theo yêu cầu tình hình thực tế, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Đảng bộ Trung tâm luôn chú trọng cập nhật, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại, tích hợp các cơ sở dữ liệu khác của các nhiệm vụ được giao; mở rộng cung cấp quyền truy cập cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả hơn công tác tra cứu và cung cấp thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin trên các trang tin điện tử, các ấn phẩm do Trung tâm xuất bản; mở rộng thêm các chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất tin bài các lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý…

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Đơn vị đã sớm ổn định, kiện toàn sau khi chia tách Chi bộ Nhà Xuất bản Công Thương và tiếp nhận các đảng viên ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện tốt các quy trình trong công tác tài chính, kế toán. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và từng bước triển khai lộ trình tự chủ.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng bộ được chú trọng. Đảng ủy Trung tâm quán triệt toàn thể đảng viên tham gia học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ Công Thương. Quan tâm thường xuyên và chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác truyên truyền, giáo dục nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội - đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. 5 năm qua, Đảng bộ Trung tâm luôn giữ được sự đoàn kết phát huy và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục các khó khăn vướng mắc giữ vững được sự ổn định, đoàn kết. Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, Đảng ủy Bộ đánh giá cao tập thể Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại trong việc thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội. Đảng ủy Trung tâm đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của Đại hội, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc đặc biệt là khâu chuẩn bị tốt, chủ động công tác nhân sự các cấp ủy, giới thiệu những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước Đại hội Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022: Xác định trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy bộ Công Thương, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế, Đảng bộ Trung tâm xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ tới với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết – Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu chính như: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương Khóa XIII; 95% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ít nhất 20 quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; Phấn đấu Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Đánh giá cao những phương hướng và chỉ tiêu cụ thể Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đề ra trong Đại hội - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng cho hay - 5 năm tới, dự báo tình hình thế giới sẽ diến biến phức tạp, khó lường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục là xu hướng tất yếu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang lại cả thời cơ và thách thức với các quốc gia. Đất nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tác động của biến đổi khí hậu dịch bệnh trên quy mô toàn cầu. Trong tình hình đó công tác thông tin, dự báo cần nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác quản lý, công tác xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát triển hiệu quả và bền vững của ngành Công Thương, đóng góp vào sự phải triển kinh tế - xã hội của đất nước.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đảng bộ Trung tâm quyết tâm thực hiện chủ đề của nhiệm kỳ 2020-2022: “Dân chủ, đoàn kết – Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Trung tâm quan tâm một số các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng, Quy chế của các tổ chức Đảng cơ sở. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Có như vậy mới nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy Trung tâm tới cấp ủy các Chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đồng thời đề cao vai trò cấp ủy trong kiểm tra và thực hiện và chấp hành nghị quyết của Đảng đề ra.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực dự báo tầm nhìn của đội ngũ cấp ủy lãnh đạo đơn vị; Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Xây dựng chi bộ và đảng bộ vững mạnh.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các chủ trương nghị quyết các quy định của Đảng để đảm bảo từng nhiệm vụ giải pháp đều được kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả. Trấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương kết hợp giữa kiểm tra giám sát của đảng với giám sát của chuyên môn.

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch công khai trong công tác hoạt động quản lý giải quyết công việc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đảng viên, của quần chúng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn hạn chế những phát sinh xây dựng tập thể đoàn kết.

Nâng cao chất lượng thông tin, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển công nghiệp và thương mại mở rộng tăng cường thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ. Chú trọng công tác truyền thông tập trung vào các lĩnh vực quản lý của Bộ duy trì và phát triển thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp, của đất nước.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 7 đồng chí, trong đó: Đồng chí Phạm Hưng – Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại là Bí thư Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương: Công tác thông tin, dự báo cần nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác quản lý, công tác xây dựng cơ chế chính sách, nhằm phát triển hiệu quả và bền vững của ngành Công Thương, đóng góp vào sự phải triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàng Lan