Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại:

Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại được Đảng ủy Bộ Công Thương chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, với mục tiêu “Dân chủ - Đoàn kết - Ổn định - Đổi mới - Phát triển", Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời, xác định mục tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập thể Đảng bộ luôn giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo từ Đảng ủy đến Ban Giám đốc và các cấp ủy Chi bộ. Do đó, 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn, giữ vững sự ổn định, từng bước phát triển.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cho biết: Với chức năng nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, hỗ trợ thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại luôn đổi mới và nâng cao chất lượng các báo cáo thông tin; dự báo về hình thức và nội dung; phục vụ đa dạng các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương; kịp thời cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Ngoài ra, Trung tâm còn nghiên cứu, phát triển thêm các nhiệm vụ theo yêu cầu tình hình thực tế, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Đảng bộ Trung tâm luôn chú trọng cập nhật, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại, tích hợp các cơ sở dữ liệu khác của các nhiệm vụ được giao; mở rộng cung cấp quyền truy cập cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả hơn công tác tra cứu và cung cấp thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin trên các trang tin điện tử, các ấn phẩm do Trung tâm xuất bản; mở rộng thêm các chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất tin bài các lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý…

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Đơn vị đã sớm ổn định, kiện toàn sau khi chia tách Chi bộ Nhà Xuất bản Công Thương và tiếp nhận các đảng viên ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện tốt các quy trình trong công tác tài chính, kế toán. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và từng bước triển khai lộ trình tự chủ.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng bộ được chú trọng. Đảng ủy Trung tâm quán triệt toàn thể đảng viên tham gia học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ Công Thương. Quan tâm thường xuyên và chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác truyên truyền, giáo dục nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội - đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. 5 năm qua, Đảng bộ Trung tâm luôn giữ được sự đoàn kết phát huy và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục các khó khăn vướng mắc giữ vững được sự ổn định, đoàn kết. Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, Đảng ủy Bộ đánh giá cao tập thể Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại trong việc thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội. Đảng ủy Trung tâm đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của Đại hội, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc đặc biệt là khâu chuẩn bị tốt, chủ động công tác nhân sự các cấp ủy, giới thiệu những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước Đại hội Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022: Xác định trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy bộ Công Thương, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế, Đảng bộ Trung tâm xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ tới với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết – Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu chính như: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương Khóa XIII; 95% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ít nhất 20 quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; Phấn đấu Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Đánh giá cao những phương hướng và chỉ tiêu cụ thể Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đề ra trong Đại hội - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng cho hay - 5 năm tới, dự báo tình hình thế giới sẽ diến biến phức tạp, khó lường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục là xu hướng tất yếu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang lại cả thời cơ và thách thức với các quốc gia. Đất nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tác động của biến đổi khí hậu dịch bệnh trên quy mô toàn cầu. Trong tình hình đó công tác thông tin, dự báo cần nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác quản lý, công tác xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát triển hiệu quả và bền vững của ngành Công Thương, đóng góp vào sự phải triển kinh tế - xã hội của đất nước.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đảng bộ Trung tâm quyết tâm thực hiện chủ đề của nhiệm kỳ 2020-2022: “Dân chủ, đoàn kết – Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Trung tâm quan tâm một số các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng, Quy chế của các tổ chức Đảng cơ sở. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Có như vậy mới nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy Trung tâm tới cấp ủy các Chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đồng thời đề cao vai trò cấp ủy trong kiểm tra và thực hiện và chấp hành nghị quyết của Đảng đề ra.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực dự báo tầm nhìn của đội ngũ cấp ủy lãnh đạo đơn vị; Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Xây dựng chi bộ và đảng bộ vững mạnh.

phat huy suc manh tap the nang cao hieu qua hoat dong
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các chủ trương nghị quyết các quy định của Đảng để đảm bảo từng nhiệm vụ giải pháp đều được kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả. Trấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương kết hợp giữa kiểm tra giám sát của đảng với giám sát của chuyên môn.

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch công khai trong công tác hoạt động quản lý giải quyết công việc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đảng viên, của quần chúng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn hạn chế những phát sinh xây dựng tập thể đoàn kết.

Nâng cao chất lượng thông tin, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển công nghiệp và thương mại mở rộng tăng cường thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ. Chú trọng công tác truyền thông tập trung vào các lĩnh vực quản lý của Bộ duy trì và phát triển thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp, của đất nước.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 7 đồng chí, trong đó: Đồng chí Phạm Hưng – Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại là Bí thư Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng -Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Công Thương: Công tác thông tin, dự báo cần nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác quản lý, công tác xây dựng cơ chế chính sách, nhằm phát triển hiệu quả và bền vững của ngành Công Thương, đóng góp vào sự phải triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàng Lan

Tin mới nhất

Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025: Những mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025: Những mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày: 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.
Đại hội Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp

Đại hội Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 16/6/2020,tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP ( VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới phải nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.    
EVNGENCO3 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII

EVNGENCO3 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII

Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đổi mới” - Phương châm của Đại hội Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đổi mới” - Phương châm của Đại hội Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng bộ Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 05/6/2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Tin cùng chuyên mục

Công tác xây dựng Đảng được Chi ủy Cục Phòng vệ thương mại quan tâm trên cả 3 mặt trận

Công tác xây dựng Đảng được Chi ủy Cục Phòng vệ thương mại quan tâm trên cả 3 mặt trận

Hoà trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây Chi bộ Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đã tổ chức thành côg Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương đã đến dự và chỉ đạo đại hội.
Đảng bộ Văn phòng Bộ Công Thương: Đồng lòng, chung sức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Văn phòng Bộ Công Thương: Đồng lòng, chung sức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 5/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy; và Đại diện Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ đã đến tham dự và chúc mừng Đại hội.
Cục Hóa chất: Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Cục Hóa chất: Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Cục Hóa chất xác định, quyết tâm tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương: Tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương: Tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành một đơn vị hàng đầu của Bộ Công Thương về nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
Đảng bộ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 26/5/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đảng bộ Cục Công thương địa phương: Tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020 - 2025

Đảng bộ Cục Công thương địa phương: Tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020 - 2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/5, Đảng bộ Cục Công thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.    
Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo

Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đoàn kết, nỗ lực, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đó sẽ là nền tảng để Đảng bộ Cục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.
Đảng bộ Báo Công Thương: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững

Đảng bộ Báo Công Thương: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững

Với mục tiêu hướng tới: “Phát huy truyền thống xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sáng tạo, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng, phát triển Báo Công Thương hiện đại, bền vững”, Đại hội Đảng bộ Báo Công Thương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra trang trọng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ.    
Chi bộ Tạp chí Công Thương: Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Chi bộ Tạp chí Công Thương: Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/5/2020, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Xây dựng Đảng vững mạnh, thi đua lập thành tích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Xây dựng Đảng vững mạnh, thi đua lập thành tích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chi bộ Vụ Chính sách thương mại Đa biên: Tiếp tục hành động quyết liệt, thực hiện thành công nhiệm vụ 2020 - 2022

Chi bộ Vụ Chính sách thương mại Đa biên: Tiếp tục hành động quyết liệt, thực hiện thành công nhiệm vụ 2020 - 2022

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, ngày 19/5, Chi bộ Vụ Chính sách Thương mại (CSTM) Đa biên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Viện Năng lượng: Hướng đến mục tiêu trở thành viện nghiên cứu hàng đầu trong khu vực

Viện Năng lượng: Hướng đến mục tiêu trở thành viện nghiên cứu hàng đầu trong khu vực

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Năng lượng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trở thành viện nghiên cứu năng lượng hàng đầu trong khu vực.
Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 18/5/2020, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Đại hội có tham dự của các đảng viên trong Chi bộ trong đó bao gồm đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự đảng.
Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương: Nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương: Nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.    
Đảng bộ cơ quan TKV phải tạo được 3 đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ cơ quan TKV phải tạo được 3 đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/5/2020, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đảng bộ cơ quan Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Cục Xuất nhập khẩu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Cục Xuất nhập khẩu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 15/5/2020, Đảng bộ Cục Xuất nhập khẩu đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Tập trung hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020  - 2022

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Tập trung hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 14/5/2020, tại Hà Nội,  Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.    
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cục Công nghiệp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cục Công nghiệp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiều ngày 11/5/2020, Đảng bộ Cục Công nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ: Đoàn kết, dân chủ, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ: Đoàn kết, dân chủ, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động