Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/09/2020 16:45

Phát huy hiệu quả công tác thống kê ngành nông nghiệp

18:35 | 19/06/2019
Ngày 19/6 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT) và Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị công tác phối hợp trong hoạt động thống kê giữa ngành nông nghiệp với ngành thống kê.    

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ NN &PTNT - cho biết, những năm qua, thống kê ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc thu thập thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành và cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước.

Thông tin thống kê ngành đã trở thành nguồn thông tin không thể thiếu trong các cuộc giao ban chỉ đạo sản xuất ở tất cả các cơ quan quản lý của ngành từ Trung ương đến địa phương. Bộ NN & PTNT rất quan tâm, coi trọng việc thống kê, coi đây là công cụ hữu hiệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ và ngành.

phat huy hieu qua cong tac thong ke nganh nong nghiep
Ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ NN &PTNT phát biểu tại hội nghị

Cũng theo ông Việt, thời gian qua, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan, Bộ NN - PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê triển khai nhiều hoạt động phối hợp như: xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê; thực hiện các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê; tổ chức khảo sát thực tế sản xuất nông lâm thủy sản, đời sống dân cư ở một số địa phương; trao đổi, thống nhất nội dung, phương pháp, cách tính một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm, thủy sản và đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc chia sẻ, trao đổi thông tin, số liệu thống kê giữa hai đơn vị có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp với cục thống kê ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là trong việc thu thập, xử lý, trao đổi và chia sẻ thông tin, dẫn đến nhiều chỉ tiêu thống kê nông, lâm, thủy sản được công bố còn chênh lệch khá lớn giữa số liệu điều tra, thu thập của Bộ NN &PTNT và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Bên cạnh đó, chế độ báo cáo của Bộ NN &PTNT áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và các Sở NN & PTNT quy định về thời gian báo cáo chưa thống nhất với chế độ báo cáo áp dụng cho các cục thống kê, dẫn đến số liệu chênh lệch giữa 2 ngành. Ngoài ra, cách tính một số chỉ tiêu tăng trưởng một số lĩnh vực, sản phẩm giữa 2 ngành còn chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến số liệu còn chênh lệch, sai khác…

Đại diện Cục Thống kê tỉnh An Giang cho biết, Sở NN & PTNT tỉnh trong nhiều năm qua đã tích cực phối hợp cùng Cục Thống kê thực hiện nhiều cuộc điều tra thống kê. Số liệu có tính thống nhất cao, khắc phục được tình trạng “chất vấn - giải trình” giữa hai bên trong các kỳ họp ở địa phương. Thông tin phản ánh kịp thời tình hình sản xuất, nhất là thông tin liên quan đến đầu tư, bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp...

Tuy nhiên đại diện Cục thống kê An giang cho rằng, trong điều tra thu thập thông tin, kỹ thuật viên nông nghiệp chưa tuyệt đối tuân thủ theo phương án điều tra thống kê. Các đơn vị cấp huyện, cụ thể là Phòng Nông nghiệp, Trạm Trồng trọt & Bảo vệ thực vật chưa tuân thủ triệt để niên độ thời vụ theo quy định, thời gian kết thúc diện tích xuống giống kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra năng suất, sản lượng.

“Ngoài ra, trong vụ sản xuất, thông tin về năng suất lúa giữa 2 bên có lúc còn có sự khác biệt, bên Thống kê ước năng suất lúa cả vụ, bên Nông nghiệp năng suất lúa tính luỹ kế theo tiến độ thu hoạch hàng tuần”- Đại diện Cục thống kê tỉnh An Giang chia sẻ.

phat huy hieu qua cong tac thong ke nganh nong nghiep

Để chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên đạt hiệu quả cao hơn, ông Lê Trung Hiếu - Vụ trưởng Vụ Thống kê nông lâm thủy sản, Tổng cục Thống kê đề xuất, Bộ NN & PTNT cần tổ chức điều tra chuyên đề để tính toán các chỉ tiêu phục vụ nhu cầu mới như đánh giá hiệu quả sản xuất, chuyển đổi cây trồng, phương pháp sản xuất tiên tiến… Thống nhất sử dụng thông tin về tình hình sâu bệnh, dịch hại, ảnh hưởng của điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết đối với cây trồng, vật nuôi theo nguồn thông tin từ Bộ NN & PTNT.

Theo nhiều đại biểu, Bộ NN & PTNT cần xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê; xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dùng chung ở các cấp nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch và không thống nhất về số liệu…

Hoàng Tỷ