Quảng Ninh:

Phát hiện hàng chục giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp khi chưa có quy hoạch khoáng sản

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh Quảng Ninh và việc chấp hành pháp luật về đất đai của UBND các thành phố: Móng Cái, Uông Bí.
Quảng Ninh: Xử phạt 125 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình lấn biển vùng đệm vịnh Hạ Long Quảng Ninh: Nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động Quảng Ninh: Chỉ đạo giải quyết dứt điểm phản ánh, kiến nghị của công dân về đất đai

Giao, cho thuê đất trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

KLTT đã chỉ ra nhiều tồn tại về các lĩnh vực như việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TN&MT theo thẩm quyền đã phân cấp; về công tác thanh tra; về lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ; khoáng sản…

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ UBND tỉnh Quảng Ninh chậm ban hành, chưa kịp thời ban hành một số nội dung đã được Luật Đất đai, Luật Đo đạc và Bản đồ và các Nghị định hướng dẫn thi hành giao; một số quy định tại Quyết định số 3000/2017/QĐ- UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật

Về lĩnh vực đất đai, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của 10 tổ chức sử dụng đất thực hiện 10 dự án, KLTT chỉ rõ cơ quan quản lý nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện 2 dự án (Dự án khu dân cư phía Bắc đường mới thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đặng Đức; Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long của Công ty CP tập đoàn kinh tế Hạ Long) trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là không đúng quy định tại khoản 1 điều 52 Luật đất đai năm 2013.

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí theo phương thức Chủ đầu tư được giao đất để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt, sau khi hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư được thanh toán bằng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng quỹ đất xây dựng nhà ở của Dự án tương đương với tổng dự toán của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt (tại thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ các căn cứ điều chỉnh dự án theo quy định).

Đồng thời, qua kiểm tra 20 hồ sơ giao đất, cho thuê đất có 1 hồ sơ giao đất, cho thuê đất trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và 1 hồ sơ giao đất (có 446,5m2 đất) không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt.

Bên cạnh đó, KLTT cũng chỉ rõ, UBND thành phố Uông Bí ban hành quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp theo quy định. Theo giải trình của UBND thành phố Uông Bí thì UBND Thành phố đã ban hành quyết định đính chính 57 quyết định giao đất nêu trên thành công nhận quyền sử dụng đất; Chậm thực hiện việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

UBND thành phố Móng Cái chưa thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động trên hồ sơ địa chính; hồ sơ không có đơn đề nghị tách thửa; chưa xác định nghĩa vụ tài chính đối với 1 trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất cho 1 trường hợp không phù hợp quy hoạch; 1 trường hợp không có thông báo danh sách niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và 1 trường hợp không có hồ sơ lấy ý kiến khu dân cư về xác định thời điểm và nguồn gốc sử dụng đất.

UBND huyện Đông Triều thiếu kiểm tra, rà soát để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trên 26 lô đất của Dự án Mở rộng khu dân cư Vĩnh Tuy 1 (công ty CP Kim Long làm chủ đầu tư) khi chưa đủ điều kiện xây dựng

UBND huyện Hải Hà chậm thực hiện việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thưởng giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng khu dân cư đô thị phía Bắc đường mới tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Quảng Ninh: Nhiều tồn tại về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường -0
Ảnh minh họa (nguồn: ITN)

Cấp giấy phép hoạt động khoảng sản khi chưa có quy hoạch khoảng sản

Bên cạnh lĩnh vực đất đai, Bộ TN&MT cũng chỉ ra một số tồn tại đối với UBND tỉnh Quảng Ninh, sở TN&MT tỉnh về lĩnh vực khoáng sản.

Theo KLTT, UBND tỉnh thực hiện Quy hoạch khoáng sản điều chỉnh theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND thực chất là Quy hoạch khoáng sản của tỉnh nhưng không ghi thay thế Quyết định số 1160/QĐ-UBND; Quy hoạch khoáng sản điều chỉnh không lấy ý kiến của các Bộ TN&MT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng trước khi trình HĐND tỉnh theo quy định;

Quy hoạch khoáng sản và Quy hoạch khoáng sản điều chỉnh không có loại khoáng sản là đất san lấp; 3 mỏ đá đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản còn thời hạn, trữ lượng nhưng không được đưa vào quy hoạch điều chỉnh; Quy hoạch khoáng sản điều chỉnh đối với loại khoảng sản pyrophilit xã Quang Sơn, huyện Hải Hà khi chưa được Bộ TN&MT khoanh định khu vực có khoảng sản phân tán nhỏ, lẻ. Chưa rà soát khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định.

UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 4535/GP-UBND cho công ty CP đầu tư phát triển và XD Trí Đức để làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án: Đường kết nối cao tốc Vân Đồn - Móng Cái xuống cảng Vạn Ninh; đường liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng; các dự án đầu tư công khác phù hợp với quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

KLTT chỉ rõ, Giấy phép khai thác trên quy định cho phép được cung cấp cho các dự án đầu tư công khác là chưa đúng theo tiêu chí đã được khoanh định (khu vực KV10 khoanh định khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ dự án Đường kết nối cao tốc Vân Đồn - Móng Cái xuống cảng Vạn Ninh; đường liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái).

Cấp 35 giấy phép hoạt động khoảng sản khi chưa có quy hoạch khoảng sản; cấp giấy phép tại khu vực khi chưa có quyết định phê duyệt khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp giấy phép hoạt động khoảng sản chậm thời hạn theo quy định.

Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoảng sản không thuộc quy hoạch khoảng sản; chuyển 1 khu vực từ kế hoạch đấu giá sang phê duyệt khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và chỉ định cấp giấy phép hoạt động khoảng sản cho tổ chức duy nhất nộp hồ sơ tham gia đấu giá là chưa đúng tiêu chí khoanh định theo quy định; phê duyệt tiền đặt trước chưa phù hợp theo quy định; phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoảng sản, cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản chậm thời hạn theo quy định.

Bộ TN&MT tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức, qua đó chỉ ra có 8/10 tổ chức chưa kiểm tra, rà soát đảm bao việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) đối với nguồn vật liệu san lấp đề thi công mặt bằng cho dự án của chủ đầu tư và các nhà thầu đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Đối với Sở TN&MT, KLTT chỉ rõ trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã không thực hiện việc bán, tiếp nhận hồ sơ và không chủ trì việc xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Chưa xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Bài Thơ do chưa báo cáo kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt.

Đối với, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh, việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoảng sản có một số nội dung chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

daibieunhandan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hàng trăm hộ dân “sống mòn” trong dự án “treo”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hàng trăm hộ dân “sống mòn” trong dự án “treo”

Đã gần 27 năm từ ngày phê duyệt dự án, hàng trăm hộ dân sinh sống, có đất canh tác tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) vẫn phải “sống mòn" trong dự án "treo".
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khẩn sau phản ánh của Báo Công Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khẩn sau phản ánh của Báo Công Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình vừa tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành để giải quyết dứt điểm vướng mắc tại dự án khu dân cư phố Bùi Sỹ Tiêm, Thái Bình.
Hộp thư ngày 7/12: Phản ánh liên quan Công ty Eternal Properties Thảo Điền và Khu đô thị An Phú - An Khánh

Hộp thư ngày 7/12: Phản ánh liên quan Công ty Eternal Properties Thảo Điền và Khu đô thị An Phú - An Khánh

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh liên quan đến việc huy động vốn của Công ty Eternal Properties Thảo Điền, thu hồi đất tại Ninh Thuận và một số nội dung.
Cảnh báo đối tượng mạo danh lãnh đạo Báo Công Thương để mời quảng cáo

Cảnh báo đối tượng mạo danh lãnh đạo Báo Công Thương để mời quảng cáo

Một số đối tượng đã mạo danh lãnh đạo Báo Công Thương, gọi điện tới các doanh nghiệp, đơn vị để mời chào quảng cáo, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hộp thư ngày 4/12: Phản ánh sữa non GrandSure Gold “nổ” công dụng

Hộp thư ngày 4/12: Phản ánh sữa non GrandSure Gold “nổ” công dụng

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh liên quan đến sữa non GrandSure Gold, dấu hiệu lừa đảo thông qua kinh doanh sữa Halanmilk và một số nội dung.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Duy Anh xây dựng trường mầm non sai phép

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Duy Anh xây dựng trường mầm non sai phép

Công ty TNHH Thương mại và Đào tạo Duy Anh bị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 110 triệu đồng vì tổ chức thi công sai nội dung Giấy phép xây dựng.
Cục Hải quan Hải Phòng phản hồi thông tin về áp giá tính thuế xe nhập khẩu “làm khó” doanh nghiệp

Cục Hải quan Hải Phòng phản hồi thông tin về áp giá tính thuế xe nhập khẩu “làm khó” doanh nghiệp

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa có phản hồi liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về việc áp giá cho lô hàng xe ô tô điện nhập khẩu vào Việt Nam.
Điện Biên: Nhiều sai phạm tại 94 dự án đầu tư xây dựng của UBND huyện Tuần Giáo

Điện Biên: Nhiều sai phạm tại 94 dự án đầu tư xây dựng của UBND huyện Tuần Giáo

Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm ở 94 dự án đầu tư xây dựng của UBND huyện Tuần Giáo tại Kết luận số 799/KL-TTr ngày 6/11/2023.
Hộp thư ngày 30/11: Người dân đồng tình cấm người có nồng độ cồn tham gia giao thông

Hộp thư ngày 30/11: Người dân đồng tình cấm người có nồng độ cồn tham gia giao thông

Hộp thư bạn đọc nhận nhiều ý kiến đồng tình cấm người đã sử dụng rượu bia lái xe; Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn xây dựng sai quy hoạch.
Hộp thư ngày 27/11: Bạn đọc hiến kế lấy lại tiền gửi từ Ngân hàng SCB

Hộp thư ngày 27/11: Bạn đọc hiến kế lấy lại tiền gửi từ Ngân hàng SCB

Hộp thư bạn đọc nhận phản hồi của bạn đọc liên quan đến xổ số Vietlott; Cách nào để người dân có thể rút tiền gửi tại Ngân hàng SCB và một số nội dung khác.
Phản hồi thông tin liên quan tới nhãn hàng Cú Đấm Thép TV

Phản hồi thông tin liên quan tới nhãn hàng Cú Đấm Thép TV

Ngày 27/11, Báo Công Thương nhận được đơn của ông Phan Đình Huy - Chủ kênh Youtube Cú Đấm Thép TV có nội dung chính như sau:
Thái Bình: Công ty XNK thực phẩm Thái Bình có “làm khó” UBND tỉnh để "kiếm lời" từ tài sản đi mượn?

Thái Bình: Công ty XNK thực phẩm Thái Bình có “làm khó” UBND tỉnh để "kiếm lời" từ tài sản đi mượn?

UBND tỉnh Thái Bình đã thu hồi đất, hoàn tiền tài sản nhưng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình vẫn sử dụng và tiếp tục cho một số đơn vị thuê.
Hộp thư ngày 23/11: Phản ánh Công ty XNK thực phẩm Thái Bình; đường tại quận Hải An chậm hoàn thiện

Hộp thư ngày 23/11: Phản ánh Công ty XNK thực phẩm Thái Bình; đường tại quận Hải An chậm hoàn thiện

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình; tuyến đường do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư chậm thi công hoàn thiện...
Thanh Hóa: Dãy biệt phủ trái phép chưa xử lý vì thiếu tiền... đo đất

Thanh Hóa: Dãy biệt phủ trái phép chưa xử lý vì thiếu tiền... đo đất

Một dãy biệt phủ của 3 anh em trong một gia đình được xây dựng trái phép dưới chân núi Vặng (Thanh Hóa), song chính quyền xã chưa xử lý do chưa có tiền đo đất.
Hiểm hoạ từ mỏ đá Mỹ Phong (Hoà Bình): Dân kêu nhưng xã chưa thấu!

Hiểm hoạ từ mỏ đá Mỹ Phong (Hoà Bình): Dân kêu nhưng xã chưa thấu!

Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động của trạm trộn và mỏ đá Mỹ Phong (xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), song chính quyền xã cho biết chưa nhận được phản ánh
Nghiêm cấm khai thác đất trái phép khi đóng cửa mỏ đất cấp cho Tập đoàn Định An

Nghiêm cấm khai thác đất trái phép khi đóng cửa mỏ đất cấp cho Tập đoàn Định An

(Thanh tra) - Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Tập đoàn Định An (Tập đoàn Định An).
Hộp thư ngày 20/11:Phản hồi về xổ số Vietlott, phản ánh về Công ty Chế biến XNK thủy sản Hải Phòng

Hộp thư ngày 20/11:Phản hồi về xổ số Vietlott, phản ánh về Công ty Chế biến XNK thủy sản Hải Phòng

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản Hải Phòng kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm; phản hồi về xổ số Vietlott
Hộp thư ngày 16/11: Phản ánh liên quan đến hoạt động của Hải quan Hải Phòng và dự án Thanh Long Bay

Hộp thư ngày 16/11: Phản ánh liên quan đến hoạt động của Hải quan Hải Phòng và dự án Thanh Long Bay

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh liên quan đến việc Hải quan Hải Phòng chậm trễ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; Dự án Thanh Long Bay chưa được cấp phép....
Cận cảnh tuyến đường 190 tỷ đồng thi công dang dở ở vùng cao Hòa Bình

Cận cảnh tuyến đường 190 tỷ đồng thi công dang dở ở vùng cao Hòa Bình

Tuyến đường bê tông xã Sơn Thủy - Tân Thành, huyện Mai Châu, Hòa Bình thi công dang dở 2 năm nay ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, mất an toàn giao thông.
Hòa Bình: Khổ sở vì đường 190 tỷ đồng thi công dang dở

Hòa Bình: Khổ sở vì đường 190 tỷ đồng thi công dang dở

Tuyến đường bê tông từ xã Sơn Thủy đi xã Tân Thành (huyện Mai Châu, Hòa Bình) thi công hơn 2 năm chưa thể hoàn thành, khiến người dân gặp không ít khó khăn.
Hộp thư ngày 13/11: Phản ánh MBBank Thái Bình làm khó khách hàng; Bệnh viện Mắt Sài Gòn phẫu thuật hỏng mắt

Hộp thư ngày 13/11: Phản ánh MBBank Thái Bình làm khó khách hàng; Bệnh viện Mắt Sài Gòn phẫu thuật hỏng mắt

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về MBBank chi nhánh Thái Bình gây khó khăn cho khách hàng khi vay vốn; Bệnh viện Mắt Sài Gòn và một số nội dung khác.
Hệ thống đèn điện trên con đường đẹp nhất Quảng Ngãi đang vô dụng

Hệ thống đèn điện trên con đường đẹp nhất Quảng Ngãi đang vô dụng

Đường Trường Sa ở tỉnh Quảng Ngãi tuy được đầu tư hệ thống đèn điện rất bài bản, tuy nhiên thường xuyên hư hỏng, ngưng hoạt động trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị, lãng phí tiền đầu tư từ ngân sách.
Vắng như... chợ đêm Đông Hà

Vắng như... chợ đêm Đông Hà

Chợ đêm Đông Hà với kỳ vọng tạo nên một nét chấm phá cho nền kinh tế đêm của TP Đông Hà. Thế nhưng, dự án hơn 11,3 tỷ đồng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chậm trễ và thiếu sự hợp tác với các cơ quan chức năng để đưa khu vực chợ đêm hoạt động trở lại.
Tổng giám đốc về nước, công nhân bị nợ lương xuyên đêm túc trực tại công ty

Tổng giám đốc về nước, công nhân bị nợ lương xuyên đêm túc trực tại công ty

Hơn 200 người lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị nợ lương, BHXH hàng tỉ đồng sau khi Tổng giám đốc người Hàn Quốc về nước 2 tháng chưa trở lại.
Hộp thư ngày 9/11: Hãng thời trang Yody có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng; sữa Nanomilk vi phạm quảng cáo

Hộp thư ngày 9/11: Hãng thời trang Yody có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng; sữa Nanomilk vi phạm quảng cáo

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về hãng thời trang Yody và sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nanomilk cùng một số nội dung khác
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động