Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 03/12/2020 04:56

Phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, SHB nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng

17:57 | 08/05/2020
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng, vốn tự có lên gần 34.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng để ngân hàng hoàn tất toàn bộ các trụ cột của Basel II trong năm 2020. 

Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng. Trong đó, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 27/04/2020, SHB chào bán thành công gần 300,8 triệu cổ phiếu và trong quý 1, SHB đã phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018.

phat hanh thanh cong hon 500 trieu co phieu shb nang von dieu le len 17558 ty dong
SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2019. Cổ tức SHB chưa chia năm 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý 3/2020 theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện tại, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SHB; qua đó sẽ giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tăng vốn là cơ sở để ngân hàng hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II.

Bên cạnh đã hoàn thành trụ cột thứ nhất của Basel II đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư 41 - NHNN, với việc tăng vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, SHB đã cơ bản hoàn tất trụ cột II và tiến tới hoàn tất đầy đủ toàn bộ ba trụ cột của Basel II. Hiện tại chỉ có rất ít ngân hàng công bố đã hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II. Trong năm 2020, trên cơ sở hoàn tất các cấu phần cuối cùng của khung ICAAP, SHB sẽ chính thức hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II, tiếp tục góp phần khẳng định nỗ lực và hành động cụ thể của SHB nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của Cơ quan quản lý và tiến tới đáp ứng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro.

Thùy Linh