Pháp luật Việt Nam “tù mù” hay chính BBC NEWS “mù” luật?

Vừa qua, trên BBC News tiếng Việt đã phát đi bài viết “Luật pháp Việt Nam: Vì sao đến giờ vẫn tù mù và lộn xộn?”.
Ngày Pháp luật Việt Nam phải tạo sự lan tỏa trong nhân dân Ra mắt Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

Trong bài viết này, BBC News tiếng Việt có bàn về Điều 2 Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định: “1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức…” nhưng trong Điều 4 lại “đột ngột” quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Pháp luật Việt Nam “tù mù” hay BBC NEW “mù” luật?

Từ nội dung trên, BBC News tiếng Việt cho rằng “Số lượng đảng viên chỉ chiếm 5% dân số đã cho thấy sự khiên cưỡng, theo kiểu điều sau đá điều trước” trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam.

Với cách đặt vấn đề như đã nêu BBC News tiếng Việt đã thể hiện rõ sự “tù mù” không hiểu gì về pháp luật Việt Nam. Người Việt Nam có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Câu nói này muốn ám chỉ những kẻ dốt nát kiểu như BBC News tiếng Việt nhưng lại cứ thích khoe mẽ, nói năng bạt mạng, cố tỏ ra ta đây là hiểu luật nhưng thực ra thì lại chẳng hiểu gì cả. Câu nói trên của người Việt Nam muốn khuyên răn con người ta không nên nói năng bậy bạ về những điều gì mình không hiểu rõ mà có ngày gặp tai họa vào thân. Bởi họa không ở đâu xa, họa từ miệng mà ra đấy. Kể ra với những kẻ nói năng bạt mạng, không suy nghĩ như trên BBC News thì cũng chẳng đáng mất thời gian làm gì. Nhưng thiển nghĩ chẳng lẽ lại buông xuôi, thế nên cũng nói đôi điều may ra cũng giúp được những kẻ “mù luật” trên BBC News tiếng Việt sáng mắt ra đôi chút để lời ăn tiếng nói bớt hàm hồ.

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam thuộc quan hệ giữa đảng chính trị với bộ máy công quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, đồng thời là đảng duy nhất cầm quyền. Đảng ta không cho phép ai đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp, pháp luật. Mọi hoạt động của Đảng, của các tổ chức đảng và đảng viên trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về quyết sách của mình. Đảng giữ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước thông qua đường lối, chủ trương, nghị quyết. Đảng lãnh đạo Nhân dân bằng cách tuyên truyền, thuyết phục, chứng minh cho nhân dân thấy tính đúng đắn, khoa học, sáng tạo trong đường lối, chủ trương nghị quyết của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Nhà nước để thực hiện vai trò lãnh đạo chứ không phải Đảng lãnh đạo với tư cách là một chủ thể độc lập đứng bên ngoài hay đứng trên Nhà nước bằng mệnh lệnh, quyền uy chỉ đạo, điều hành cụ thể. Nhà nước của dân, do dân và vì dân thực hiện chức năng quản lý, điều hành xã hội là để phục vụ Nhân dân chứ không phải nhân dân tồn tại để phục vụ nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, để thực hiện chức năng quản lý, điều hành xã hội của mình một cách hiệu lực, hiệu quả, Nhà nước tổ chức ra bộ máy cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp). Nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị. Thông qua thực hiện dân chủ, công dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia vào các công việc Nhà nước và xã hội xây dựng các quyết định chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Yếu tố trung tâm của mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý là Nhân dân làm chủ. Mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đều từ Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đảng trực tiếp nắm chính quyền, lãnh đạo chính quyền nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước. Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội của mình tham gia vào các hoạt động của Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”: “Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Rõ ràng ở đây không hề có sự “khiên cưỡng” hay “điều sau đá điều trước” như những gì mà BBC News tiếng Việt rêu rao. Thực chất luận điệu ấy của BBC News tiếng Việt vẫn không gì khác là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Nhưng họ đã lầm. Bất luận nhà nước và xã hội nào cũng đều do giai cấp nhất định lãnh đạo thông qua chính đảng đại diện cho giai cấp. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này đã được lịch sử lựa chọn, được nhân dân tin tưởng và được khẳng định bằng năng lực và hiệu quả lãnh đạo. Có thể nói hơn 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là hơn 35 năm đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội ngày càng được khẳng định thuyết phục. “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thực tế đã đập tan hoàn toàn những luận điệu, chiêu trò bóp méo, xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện hơn nữa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Quốc An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế tích cực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.
Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Những cán bộ đảng viên Hà Nội thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm việc thực hiện lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”.
Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

Tin cùng chuyên mục

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 31/7 đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 31/7/2023, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, EVN còn tích cực thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU (ngày 20/7/2023) về đổi mới công tác truyền thông chính sách.
Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 họp về kết quả bước đầu của cuộc thi.
Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có Quy định số 110-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng.
Ban Tuyên giáo Trung ương  tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đây là nội dung quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về “Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nội dung Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12/6/2023.
Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Mặc dù chịu nhiều khó khăn, song trong 3 năm qua, doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ động, linh hoạt vượt khó.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/BTCTW “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023".
Những lưu ý khi truyền thông chính sách pháp luật về chủ quyền biển đảo

Những lưu ý khi truyền thông chính sách pháp luật về chủ quyền biển đảo

Chiều ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về chủ quyền biển đảo.
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”.
Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động