Petrovietnam quan tâm, chăm lo cho người lao động hưu trí

Ngày 29/9, Petrovietnam tổ chức Hội nghị Ban Liên lạc hưu trí đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
Petrovietnam thúc đẩy các giải pháp giữ vững sản lượng khai thác dầu khí Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Petrovietnam: Lan tỏa tạo sức mạnh

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Liệu - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn; đồng chí Hoàng Xuân Hùng - Phó Trưởng Ban, Tổng thư ký Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn.

Petrovietnam quan tâm, chăm lo cho người lao động hưu trí
Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác chăm lo người lao động hưu trí, đồng chí Nguyễn Việt Nga - Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn cho biết: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị trong toàn Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách bởi tác động của nền kinh tế toàn cầu và cả nước.

Tuy nhiên, với nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành, Petrovietnam duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả. Công tác chăm lo người lao động hưu trí gắn với thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Tập đoàn. Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4496/QĐ-DKVN ngày 14/8/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, công tác chăm lo cho người lao động hưu trí được duy trì liên tục trong những năm qua và trong năm 2023.

Để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của các cán bộ hưu trí, trong giai đoạn 2019 - 2023, Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn đã tổ chức 1 Hội nghị về công tác cán bộ hưu trí; 1 Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội; 1 Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2022; 1 Hội nghị công tác chăm lo người lao động hưu trí năm 2023; 3 cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế người cao tuổi.

Tính đến hết tháng 9/2023, tổng số người lao động hưu trí trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 8.909 người (tăng 674 người so với năm 2022), sinh hoạt tại 24 đơn vị (trong đó nhiều nhất là Ban Liên lạc hưu trí Vietsovpetro với 2.935 thành viên và ít nhất là Ban Liên lạc hưu trí PVU và DQS có 05 thành viên). Riêng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn (gồm cơ quan Công ty mẹ, PVU, PVCollege, VPI, các POC và Ban QLDA trực thuộc Tập đoàn) có 875 hội viên.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong quá trình hoạt động, Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn đã phối hợp với Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp phát huy tốt vai trò là đầu mối phối hợp giúp lãnh đạo Tập đoàn theo dõi, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn trong công tác chăm lo người lao động hưu trí, thực hiện các chế độ, chính sách nhằm động viên, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động hưu trí. Qua đó, việc chăm lo người lao động hưu trí trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Liên lạc hưu trí đơn vị; thực hiện kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Liên lạc hưu trí, đảm bảo đầy đủ thành phần, số lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Trong cơ cấu các ban liên lạc hưu trí đều có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác hưu trí, chủ tịch công đoàn, cán bộ lãnh đạo phụ trách các ban chuyên môn.

Đến tháng 9/2023, đã có 18/24 đơn vị đã sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí theo Quy chế năm 2019 của Tập đoàn, 3 đơn vị (PV GAS, PETROCONs, PV Drilling) đang hoàn thiện thủ tục để ban hành trong quý III/2023; một số đơn vị như DQS, PVE do số lượng người hưu trí còn ít (5-6 người) nên chưa ban hành Quy chế và không thành lập Ban Liên lạc hưu trí.

Cùng với chính quyền, Ban Liên lạc hưu trí, các tổ chức đoàn thể cũng tham gia tích cực chăm lo người lao động hưu trí là hội viên của tổ chức đoàn thể. Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2022 với chương trình xây nhà nghĩa tình dầu khí, đã hỗ trợ cho một số trường hợp cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại PTSC, VPI với số tiền trên 300 triệu đồng; năm 2023 với chương trình Mái ấm công đoàn là 520 triệu đồng.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định, thời gian qua, công tác chăm lo người lao động hưu trí được đảng ủy, lãnh đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao và triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng về chất lượng và số lượng các hoạt động triển khai. Công tác chăm lo đối với người lao động hưu trí bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp đã tạo dấu ấn sâu đậm giữa các thế hệ người dầu khí.

Các kết quả đã đạt được thực sự có ý nghĩa sâu sắc với những người lao động hưu trí dầu khí, các chế độ, quyền lợi, chính sách đãi ngộ, chăm lo cho người hưu trí thực sự là nguồn động viên tinh thần, thể hiện rõ nét giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam trong ứng xử đối với người lao động hưu trí; là nét văn hóa riêng của Petrovietnam, là chất keo gắn kết giữa các thế hệ người lao động dầu khí với nhau và với sự phát triển của Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường, nhưng yêu cầu về công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Tập đoàn quan tâm và ngày một tốt hơn. Hiện nay, cả nước chỉ duy nhất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức được việc chăm lo theo hệ thống, đảm bảo sự theo dõi, điều hành xuyên suốt. “Hiện nay, có nhiều lao động hưu trí có con em cũng làm việc trong ngành Dầu khí, do đó, việc quan tâm đến người lao động hưu trí chính là quan tâm đến gia đình người hoạt động dầu khí, quan tâm đến tương lai của người hưu trí sau này”.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn
Đồng chí Nguyễn Đăng Liệu - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu đề nghị Tập đoàn và các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho người lao động hưu trí, tạo phong trào sâu rộng trong toàn Tập đoàn và sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền chăm lo cho người lao động hưu trí ngày càng tốt hơn; trong đó công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với chuyên môn cùng chung tay chăm lo cho người lao động hưu trí, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, nghĩa tình dầu khí.

Đồng chí Nguyễn Đăng Liệu cũng nhấn mạnh, Ban Liên lạc hưu trí ngoài trách nhiệm làm cầu nối người về hưu với Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, cũng sẵn sàng tham gia, tư vấn cho Tập đoàn khi cần thiết; đồng chí cũng đề nghị các cán bộ hưu trí sẽ tích cực tham gia, cho ý kiến khi Tập đoàn tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Quang Phú
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX năm 2023.
Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Nhận bằng khen của Bộ Công Thương là thành tích cao quý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.
Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Hai giống lúa đặc biệt của Lộc Trời đã cùng với 4 giống lúa của hai doanh nghiệp khác từ Việt Nam đã được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng đã trở thành người bạn quen thuộc của bà con nông dân,chia sẻ những thông tin hữu ích, hỗ trợ bà con bắt kịp xu hướng công nghệ số trong nông nghiệp
Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Công ty về âm nhạc tương tác Amanotes vừa chính thức được vinh danh trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2023 do Anphabe bình chọn.

Tin cùng chuyên mục

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 10, Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam thông báo về việc thay đổi tên gọi của công ty.
Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang.
PV Power có Phó Tổng giám đốc mới

PV Power có Phó Tổng giám đốc mới

Ngày 30/11/2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

Ngày 29/11, PC Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Dịch vụ - Thương mại 1.
Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Từ bỏ nghề giáo viên “theo chồng” về Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công tác, chị Dương Thị Định đã trở thành tấm gương cán bộ trẻ tận tâm, trách nhiệm.
Mobifone Meet - Nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Mobifone Meet - Nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Giải pháp họp trực tuyến thế hệ mới Mobifone Meet là ứng dụng số đồng hành trong việc tiết kiệm chi phí,tăng hiệu suất công việc cho các doanh nghiệp và cá nhân
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm việc với TKV

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm việc với TKV

Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp do ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với TKV.
Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Trụ sở chính hãng sữa Nanomilk có địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nhà máy sản xuất tại lô CN – 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội).
TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tổng công ty TNS Holdings (mã CK: TN1) đang tập trung đầu tư cho công nghệ, mâng cao trải nghiệm khách hàng, nhờ vậy, công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng
MobiFone Meet được công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến

MobiFone Meet được công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến

Là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến, MobiFone Meet là dịch vụ số được tin dùng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đầu tư có chiều sâu cho chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá thành hợp lý đến tay người dùng.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ trong sản xuất…, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Dầu khí -

Dầu khí - 'Đầu tàu' của nền kinh tế Việt Nam

Sau 62 năm, đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam, chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.
Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Việc trang bị một hệ sinh thái giúp xây dựng "Văn phòng điện tử trực tuyến" là rất cần thiết. Nó giúp các tổ chức xây dựng môi trường làm việc một cách dễ dàng.
Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Trải qua hơn 6 thập niên với biết bao thăng trầm, các thế hệ người lao động dầu khí đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện ước nguyện của Bác Hồ.
VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Giải thưởng VinFuture là nhân tố đột phá giúp cải thiện hình ảnh quốc gia, đồng thời là nguồn cảm hứng kích thích đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động