Petrovietnam: Những bài học kinh nghiệm từ thực tế trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp

Ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một quá trình bền bỉ và lâu dài nhưng cũng cần phải có những thời điểm nhìn lại.
Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi mặt hoạt động của Petrovietnam Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Petrovietnam: Lan tỏa tạo sức mạnh

Vẫn biết, xây dựng văn hoá doanh nghiệp là cả một quá trình bền bỉ và lâu dài nhưng cũng cần phải có những thời điểm nhìn lại, tìm ra những tồn tại để rút kinh nghiệm, tiến hành tháo gỡ, thúc đẩy. Có như vậy thì văn hoá doanh nghiệp mới ngày càng tinh tuý, đi vào cuộc sống của doanh nghiệp.

Đánh giá những bài học kinh nghiệm, hạn chế trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa qua cho thấy, Hiện nay, một số đơn vị vẫn chưa thực sự coi trọng công tác truyền thông. Trong đó, số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác truyền thông tại còn mỏng nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nói chung và những nhiệm vụ truyền thông đột xuất, phát sinh đòi hỏi phải xử lý trong thời gian ngắn, gấp.

Petrovietnam: Những bài học kinh nghiệm từ thực tế trong công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp
Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã giúp dư luận xã hội ngày càng hiểu, chia sẻ hơn đối với hoạt động của ngành dầu khí

Tại một số đơn vị, nhiệm vụ truyền thông chưa phát huy hiệu quả tương tác với cổ đông (ở công ty cổ phần) và công chúng. Trong đó, cần phải lưu ý vấn đề xác định lượng thông tin đưa ra công chúng và đánh giá được tác động của thông tin đối với thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp được vốn hoá trên thị trường chứng khoán; không phải lúc nào cũng chỉ đưa thông tin một chiều tốt, đẹp về sản xuất kinh doanh và cần phải có cả quy trình, hệ thống xử lý những thông tin xấu, độc, bịa đặt để kịp thời xử lý những sự cố truyền thông. Mặt khác, nhiều đơn vị chưa có sự đồng đều về phương thức trong hoạt động truyền thông (báo mạng chiếm đa số, thông tin báo hình còn ít). Nội dung truyền thông còn mang tính lễ tân, sự kiện, chưa tạo được tiếng nói có ảnh hưởng đến nội bộ người lao động dầu khí cũng như dư luận xã hội...

Đáng lưu ý là doanh nghiệp chưa tạo được hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt tư tưởng, tâm trạng người lao động hoặc đã xây dựng nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Từ đó, ý thức trách nhiệm của một bộ phận người lao động chưa cao, việc lộ lọt thông tin chưa được kiểm chứng, còn có biểu hiện lợi dụng truyền thông tác động quá trình triển khai công tác nhân sự, tác động xấu đến đoàn kết nội bộ.

Trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vẫn còn đâu đó một vài bộ phận vẫn chưa hoàn toàn ý thức, hiểu rõ nội dung yêu cầu của từng giá trị trong hệ giá trị cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), do đó chưa ứng dụng, thực hành triệt để trong công việc. Công tác văn hóa doanh nghiệp tại một số đơn vị chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Việc nêu gương của lãnh đạo các cấp trong thực thi văn hóa doanh nghiệp, trong phối hợp điều hành chưa được ưu tiên quan tâm ở một số nơi, một số việc. Cá biệt, một số đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng ban hành văn bản để triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam một cách thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, việc thực hiện kết luận của Tập đoàn về văn hóa doanh nghiệp tại một số đơn vị còn chậm theo yêu cầu đề ra. Bộ máy tham mưu giúp việc về văn hóa doanh nghiệp chưa chuyên nghiệp, việc phối hợp, liên kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa doanh nghiệp với truyền thông, an sinh xã hội, công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng chưa thật sự kết nối và đồng bộ, làm phân tán nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ. Một số đơn vị khi xây dựng kế hoạch thực hiện chưa mang tính đặc trưng, chưa xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, có nội dung triển khai còn dàn trải, chưa đo lường được kết quả cụ thể, chưa khái quát và chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Đặc biệt là công tác tuyên dương, khen thưởng đột xuất, chuyên đề chưa được chú trọng.

Theo báo cáo của Tổ triển khai Tái tạo văn hoá Petrovietnam tại Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn thì các nguyên nhân chủ yếu gồm: Một số đơn vị chưa tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực, thời gian để triển khai xây dựng, phát huy công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp; Lực lượng làm công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp còn mỏng, kinh nghiệm triển khai một số cán bộ tại đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy tối đa việc phối hợp giữa các bộ phận/đoàn thể/đơn vị nhằm hỗ trợ, chia sẻ thông tin, mô hình; ­Công tác đầu tư hình ảnh, sản phẩm hữu hình phục vụ truyền thông và văn hóa doanh nghiệp còn hạn chế.

Từ thực tế triển khai giám sát, công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Petrovietnam đã chỉ rõ một số bài học lớn như việc triển khai thực hiện Nghị quyết có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhất quán, liên tục, xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên với quyết tâm cao và đồng thuận từ người đứng đầu đến từng CBCNV, người lao động; Công tác tuyên truyền phải gắn với huấn luyện, đào tạo liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, duy trì tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các buổi chia sẻ từ những chuyên gia đến chính những “người trong cuộc” về các chủ đề liên quan đến công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Petrovietnam: Những bài học kinh nghiệm từ thực tế trong công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp
Văn hoá chia sẻ tại Petrovietnam cần liên tục gìn giữ, phát huy

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tập thể để lồng ghép phổ biến, quán triệt nội dung, công việc cần thực hiện đối với toàn thể CBCNV, người lao động; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin thường xuyên, thông suốt, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện được liên tục, liền mạch.

Các đơn vị cần dành nguồn lực thích đáng kể cả về mặt con người, kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động, để đời sống của người lao động phải được nâng cao khi triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cần tôn vinh, khen thưởng đột xuất, kịp thời, xứng đáng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, thành tích tốt trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Có thể thấy rằng, trong thực tế triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp, các công tác như truyền thông, an sinh xã hội, tổ chức nhân sự... có sự liên thông lẫn nhau. Đúc rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai công thực tế mới vỡ lẽ ra là không hề “mới”. Ấy thế nhưng để triển khai được một cách đồng bộ, hiệu quả, thực sự nâng tầm thì không hề dễ dàng mà còn cần sự quyết liệt chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, nâng cao hơn nữa ý thức xây dựng văn hoá doanh nghiệp để hiểu rõ rằng đây chính là công tác xây dựng Đảng, bồi đắp giá trị văn hóa người lao động trong thời kỳ mới.

Thành Công
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

EVNGENCO2 quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao

EVNGENCO2 quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao

EVNGENCO2 quyết tâm vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Đồng Nai và Bình Dương

Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Đồng Nai và Bình Dương

Trong 2 ngày 20 - 21/6, Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) tổ chức khai trương 2 Văn phòng Đại diện Công ty ACTIV tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Trường Đại học Công Nghệ Đông Á: Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á: Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á là ngôi trường tiên phong theo mô hình đào tạo “Thực hành ứng dụng” đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.
Công ty Thủy điện Sông Bung đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí

Công ty Thủy điện Sông Bung đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí

Công ty Thủy điện Sông Bung đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí đóng tại Quảng Nam và Đà Nẵng nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

Vừa qua, T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1

Tin cùng chuyên mục

Livestream Mùa vàng thắng lớn 2024: Khi công nghệ kết nối niềm vui

Livestream Mùa vàng thắng lớn 2024: Khi công nghệ kết nối niềm vui

Mùa vàng thắng lớn 2024 của Phân Bón Cà Mau đang thu hút sự theo dõi của bà con khi hơn 100 chủ nhân đầu tiên trúng xe máy Honda Blade và nhẫn vàng 1 chỉ 99.99.
Đêm pháo hoa “Tình yêu diệu kỳ” sẽ chứng kiến cuộc đấu giữa Đức và Ba Lan

Đêm pháo hoa “Tình yêu diệu kỳ” sẽ chứng kiến cuộc đấu giữa Đức và Ba Lan

Đêm thi đấu thứ ba của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024, giữa Đức và Ba Lan với chủ đề rất lãng mạn “Made of Love Inspiration – Tình yêu diệu kỳ”.
BSR tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế tại Quảng Ngãi

BSR tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế tại Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp cùng UBMTTQ phường Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khánh thành Trạm Y tế phường do BSR tài trợ.
PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

Tạp chí Fortune ngày 18/6 đã công bố bảng xếp hạng 500 công ty Đông Nam Á năm 2024 - the Southeast Asia 500, PVOIL vinh dự nằm trong Top 100 của Bảng xếp hạng.
PV GAS 12 năm liên tiếp vào “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes Việt Nam bình chọn

PV GAS 12 năm liên tiếp vào “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes Việt Nam bình chọn

Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024”, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) 12 năm liên tiếp lọt danh sách này.
Petrovietnam và BSR khánh thành công trình Trường THCS Đông Sơn, tỉnh Thái Bình

Petrovietnam và BSR khánh thành công trình Trường THCS Đông Sơn, tỉnh Thái Bình

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) khánh thành công trình Trường THCS Đông Sơn, xã Đông Sơn, tỉnh Thái Bình.
Vinamilk - Doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk - Doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk thuộc nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên và là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong bảng xếp hạng này do tạp chí Tạp chí Fortune công bố
Kinh tế phục hồi hỗ trợ chứng khoán nửa cuối năm 2024

Kinh tế phục hồi hỗ trợ chứng khoán nửa cuối năm 2024

Nửa đầu năm 2024 đã chứng kiến nhiều biến động trên thị trường chứng khoán toàn cầu do tác động của các yếu tố kinh tế và địa chính trị.
Hợp đồng điện tử MobiFone eContract – Sự lựa chọn hiệu quả cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Hợp đồng điện tử MobiFone eContract – Sự lựa chọn hiệu quả cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Cùng với hệ sinh thái chuyển đổi số đa dạng, hợp đồng điện tử eContract của MobiFone đang góp phần tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại 4.0
Vingroup được Fortune vinh danh Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup được Fortune vinh danh Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tạp chí Fortune (Mỹ) vừa công bố Vingroup đứng đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và xếp thứ 45 bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
EVNNPT với những dấu ấn Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động 2024

EVNNPT với những dấu ấn Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động 2024

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là những dấu ấn của Công đoàn EVNNPT trong Tháng Công nhân 2024.
Đẩy nhanh thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

Đẩy nhanh thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng đang triển khai công tác chuẩn bị và đẩy nhanh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng.
Tập đoàn PAN lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn PAN lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vượt qua hàng loạt bước đánh giá của Fortune, Tập đoàn PAN (Mã: PAN) là một trong 70 doanh nghiệp Việt Nam có tên trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
Phòng thí nghiệm hiện đại nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương bên trong NMLD Dung Quất

Phòng thí nghiệm hiện đại nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương bên trong NMLD Dung Quất

Phòng thí nghiệm của NMLD Dung Quất được đánh giá là một trong những Phòng thí nghiệm hiện đại nhất châu Á - Thái Bình Dương với quy trình kiểm định nghiêm ngặt
Hành trình 17 năm hình thành và phát triển của PV GAS DISTR: Nỗ lực không ngừng, vững bước thành công

Hành trình 17 năm hình thành và phát triển của PV GAS DISTR: Nỗ lực không ngừng, vững bước thành công

Ngày 23/5/2007, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS DISTR) ra đời với nhiệm vụ phát triển mạng lưới phân phối khí thấp áp.
“Của để dành” tại trung tâm mới phía Đông Hà Nội hút khách nhờ vị trí “kế hồ cận lộ”

“Của để dành” tại trung tâm mới phía Đông Hà Nội hút khách nhờ vị trí “kế hồ cận lộ”

Phân khu Ánh Dương (Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City) nhanh chóng đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp và đầu tư bền vững của các “thượng đế” tại phía Đông Hà Nội.
Chứng khoán KBSV trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng khoán KBSV trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam vừa trao học bổng dành cho 40 sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Công đoàn Than Dương Huy: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Công đoàn Than Dương Huy: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Vừa qua, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024
Cấp thiết đưa thuế GTGT phân bón về mức 5%

Cấp thiết đưa thuế GTGT phân bón về mức 5%

Luật thuế 71/2014/QH13 đã bộc lộ khá nhiều bất cập khi đưa phân bón từ đối tượng đang chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Đại hội Thể thao PV GAS thành công tốt đẹp

Đại hội Thể thao PV GAS thành công tốt đẹp

Đại hội Thể thao của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) 2024 trong hai ngày 08-09/6/2024 hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động