Petrolimex công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc

Ngày 8/11/2023, tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Phát huy thế “kiềng 3 chân” Vĩnh Phúc: Nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, tạo đòn bẩy phát triển

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Kim Tuấn; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng.

Về phía Petrolimex có: Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đào Nam Hải; Ủy viên HĐQT – Trưởng Ban NSLT Lê Văn Hướng; Lãnh đạo các Ban Tập đoàn; Lãnh đạo các Công ty Xăng dầu trực thuộc Tập đoàn, các đối tác, khách hàng cùng cán bộ, công nhân viên Petrolimex Vĩnh Phúc.

Petrolimex công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc
Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải trao quyết định bổ nhiệm nhân sự và tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Vĩnh Phúc

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035” được Petrolimex quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc (nay là Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc). Việc tách chuyển Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực I thành Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc giúp cho Công ty chủ động trong việc đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; tham gia đấu thầu các hợp đồng bán hàng; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương trong việc điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân. Từ đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty nói riêng và của Tập đoàn nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định việc ra mắt Công ty có ý nghĩa rất lớn đối với sự phồn vinh của tỉnh, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhiên liệu cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị với vai trò, sứ mệnh mới, Công ty cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đáp ứng tốt nhu cầu an ninh năng lượng, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh và đáp ứng tốt yêu cầu các doanh nghiệp và nhân dân trên trong tỉnh ngày càng thực chất và thiết thực hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Petrolimex Vĩnh Phúc thực hiện ba nội dung quan trọng nhằm góp phần giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và thành tích chung của Tập đoàn, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát mục tiêu đã đề ra trong đề án thành lập Công ty, trước hết là phấn đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Tập đoàn đã giao (theo Quyết định số 793/PLX-QĐ-HĐQT ngày 25/10/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam); Chủ động kiện toàn lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình kinh doanh, quản trị, tổ chức tốt công tác thị trường, quan hệ khách hàng để gia tăng thị phần, sản lượng.

Thứ hai, tranh thủ sự ủng hộ của địa phương, tập trung đầu tư phát triển mạng lưới cảu hàng xăng dầu bán lẻ, mở rộng kênh phân phối theo các định hướng mới của Tập đoàn về đầu tư, phát triển cửa hàng xăng dầu theo tiêu chuẩn hiện đại, tự động hóa, chuyển đổi số để đáp ứng tính tiện ích, tính phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thứ 3, tăng cường công tác quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy chế, văn bản chỉ đạo của Tập đoàn nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng hiệu quả.

Cũng trong buổi Lễ, Petrolimex đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội thành phố Vĩnh Yên và trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội thành phố Phúc Yên nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh Lê Duy Thành; Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Kim Tuấn; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng.

Về phía Petrolimex có: Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đào Nam Hải; Ủy viên HĐQT – Trưởng Ban NSLT Lê Văn Hướng; Lãnh đạo các Ban Tập đoàn; Lãnh đạo các Công ty Xăng dầu trực thuộc Tập đoàn, các đối tác, khách hàng cùng cán bộ, công nhân viên Petrolimex Vĩnh Phúc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035” được Petrolimex quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc (nay là Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc). Việc tách chuyển Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực I thành Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc giúp cho Công ty chủ động trong việc đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; tham gia đấu thầu các hợp đồng bán hàng; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương trong việc điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân. Từ đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty nói riêng và của Tập đoàn nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định việc ra mắt Công ty có ý nghĩa rất lớn đối với sự phồn vinh của tỉnh, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhiên liệu cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị với vai trò, sứ mệnh mới, Công ty cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đáp ứng tốt nhu cầu an ninh năng lượng, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh và đáp ứng tốt yêu cầu các doanh nghiệp và nhân dân trên trong tỉnh ngày càng thực chất và thiết thực hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Petrolimex Vĩnh Phúc thực hiện ba nội dung quan trọng nhằm góp phần giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và thành tích chung của Tập đoàn, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát mục tiêu đã đề ra trong đề án thành lập Công ty, trước hết là phấn đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Tập đoàn đã giao (theo Quyết định số 793/PLX-QĐ-HĐQT ngày 25/10/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam); Chủ động kiện toàn lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình kinh doanh, quản trị, tổ chức tốt công tác thị trường, quan hệ khách hàng để gia tăng thị phần, sản lượng.

Thứ hai, tranh thủ sự ủng hộ của địa phương, tập trung đầu tư phát triển mạng lưới cảu hàng xăng dầu bán lẻ, mở rộng kênh phân phối theo các định hướng mới của Tập đoàn về đầu tư, phát triển cửa hàng xăng dầu theo tiêu chuẩn hiện đại, tự động hóa, chuyển đổi số để đáp ứng tính tiện ích, tính phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thứ 3, tăng cường công tác quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy chế, văn bản chỉ đạo của Tập đoàn nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng hiệu quả.

Cũng trong buổi Lễ, Petrolimex đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội thành phố Vĩnh Yên và trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ An sinh xã hội thành phố Phúc Yên nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quốc Trung
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Petrolimex đẩy mạnh công tác truyền thông về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Petrolimex đẩy mạnh công tác truyền thông về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex vừa triển khai đẩy mạnh truyền thông về công tác phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Petrolimex công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Quảng Nam

Petrolimex công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Quảng Nam

Tại tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa tổ chức lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Nam (Petrolimex Quảng Nam).
Petrolimex Aviation sở hữu 5 cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận vận hành theo tiêu chuẩn JIG

Petrolimex Aviation sở hữu 5 cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận vận hành theo tiêu chuẩn JIG

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 5 cơ sở cung cấp nhiên liệu đạt Chứng nhận vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
Petrolimex Lào Cai khai trương Cửa hàng Xăng dầu số 04

Petrolimex Lào Cai khai trương Cửa hàng Xăng dầu số 04

Công ty Xăng dầu Lào Cai - Petrolimex Lào Cai vừa khai trương Cửa hàng Xăng dầu số 04 tại thôn Phú Cường 1, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.
Petrolimex công bố quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Hưng Yên

Petrolimex công bố quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Hưng Yên

Ngày 18/12, tại Hưng Yên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex tổ chức lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên (Petrolimex Hưng Yên).

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh thăm, làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh thăm, làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ngày 15/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Tổng Giám đốc Petrolimex kiểm tra công tác bán hàng Tết Giáp Thìn 2024

Tổng Giám đốc Petrolimex kiểm tra công tác bán hàng Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 8/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex dẫn đầu đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra công tác bán hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra công tác đảm bảo nguồn tại Petrolimex Thanh Hoá

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra công tác đảm bảo nguồn tại Petrolimex Thanh Hoá

Ngày 7/2, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc đảm bảo nguồn tại Petrolimex Thanh Hóa.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 68 năm phát triển bền vững cùng đất nước

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 68 năm phát triển bền vững cùng đất nước

68 năm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng tại Chương trình “Mùa xuân cho em”

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng tại Chương trình “Mùa xuân cho em”

Tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 17.
Petrolimex - Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn năm 2023

Petrolimex - Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn năm 2023

Tại Nha Trang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa được vinh danh Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn năm 2023.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đào tạo khai thác hệ thống EGAS

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đào tạo khai thác hệ thống EGAS

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đã tổ chức lớp đào tạo trực tuyến khai thác hệ thống EGAS cho Người dùng chính (Key User) trên toàn quốc.
Petrolimex kiểm thử hợp nhất phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến

Petrolimex kiểm thử hợp nhất phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển vừa chủ trì cuộc họp tổ chức kiểm thử hợp nhất phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến.
Petrolimex tổ chức hội nghị tri ân khách hàng lớn năm 2023

Petrolimex tổ chức hội nghị tri ân khách hàng lớn năm 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex vừa tổ chức Hội nghị khách hàng lớn tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.
Petrolimex Hà Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các phong trào thi đua

Petrolimex Hà Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các phong trào thi đua

Thông qua các phong trào thi đua, Petrolimex Hà Giang phát huy vai trò chủ đạo của DNNN trong đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu.
Người lao động Petrolimex tích cực hưởng ứng Chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ”

Người lao động Petrolimex tích cực hưởng ứng Chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ”

280 đơn vị máu là kết quả thu được từ chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức.
Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay tại Cảng hàng không Điện Biên khi Cảng hoạt động trở lại

Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay tại Cảng hàng không Điện Biên khi Cảng hoạt động trở lại

Tại Cảng hàng không Điện Biên, Petrolimex Aviation đã thực hiện thành công tra nạp nhiên liệu bay Jet A-1 cho các tàu bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air.
Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Mới đây tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2023 của Bảo hiểm PJICO.
Tuân thủ pháp luật tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu tại Petrolimex

Tuân thủ pháp luật tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu tại Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn ý thức việc tuân thủ pháp luật là cơ sở quan trọng giúp Tập đoàn đi đúng hướng và trên nền tảng đó tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Công tác an toàn là ưu tiên hàng đầu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Công tác an toàn là ưu tiên hàng đầu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CHCN).
Petrolimex Đắk Lắk khai trương Cửa hàng xăng dầu số 83

Petrolimex Đắk Lắk khai trương Cửa hàng xăng dầu số 83

Ngày 21/11, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên -Petrolimex Đắk Lắk chính thức khai trương Cửa hàng xăng dầu số 83, cửa hàng thứ 4 đưa vào hoạt động trong năm 2023.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa khai giảng lớp đầu tiên trong chương trình tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2023 tại Tp. Đà Lạt.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vận hành văn phòng số Doffice

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vận hành văn phòng số Doffice

Ngày 13/11, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức ra mắt ứng dụng văn phòng số - Doffice trên nền tảng thiết bị di động, smartphone.
Công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Bắc Ninh

Công bố Quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Bắc Ninh

Ngày 2/11, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Ninh - Petrolimex Bắc Ninh và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO và Tập đoàn TTC ký kết hợp tác

Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO và Tập đoàn TTC ký kết hợp tác

Ngày 31/10, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - PJICO và Tập đoàn TTC chính thức ký hợp tác, cam kết trở thành đối tác chiến lược của nhau.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động