Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 11:04

PC Vĩnh Phúc: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2021

17:05 | 19/11/2021
Năm 2021, mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực (PC) Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh – tài chính theo kế hoạch.

Trong năm 2021, PC Vĩnh Phúc được giao kế hoạch đầu tư xây dựng 28 công trình. Trong quá trình triển khai dự án, công ty đã thực hiện quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình theo hướng dẫn tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 2322/QĐ-EVNNPC ngày 31/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp; quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng trong PC Vĩnh Phúc; kiểm tra, quản lý tiến độ theo hợp đồng, đồng thời sử dụng modul giám sát trên phần mềm IMIS để dễ dàng quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình.

Công ty đã chủ động cập nhật phần thông tin chung của dự án (thông tin khởi tạo dữ liệu dự án, kế hoạch vốn, tiến độ khởi công đóng điện dự án, tiến độ thực hiện dự án, thông tin gói thầu, báo cáo tuần) vào phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS). Đặc biệt, công ty đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm tồn tại phần mềm và nhấn mạnh CBCNV làm công tác đầu tư xây dựng, tư vấn, giám sát… cần thay đổi nhận thức về công tác vận hành phần mềm, những lợi ích to lớn mà phần mềm mang lại trong quản trị, điều hành, báo cáo.

Dịch Covid-19 đã kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư xây dựng của công ty. Tiến độ thực hiện thi công, lập, duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán, giải ngân… các dự án bị ảnh hưởng do một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội; hàng hóa bị ách tắc tại các cảng và các nhà thầu từ Hà Nội không di chuyển về Vĩnh Phúc để thực hiện dự án; giá cả các vật tư, thiết bị tăng đột biến do cước vận chuyển và giá kim loại màu leo thang …

Tuy khó khăn vất vả, nhưng tập thể PC Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các dự án đầu tư xây dựng năm 2021, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Quang Đạt