PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Ngày 06/02, Ban Chấp hành Đảng bộ PC Thanh Hóa ra Nghị quyết số 03-NQ/ĐU năm 2023, trong đó việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hết sức chú trọng.
PC Thanh Hóa: Đảm bảo cung ứng điện ổn định trong dịp Tết Quý Mão 2023 PC Thanh Hóa đảm bảo cung ứng điện chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân 2023

Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với Ngành điện ở giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Năm 2022, PC Thanh Hóa đã đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh, hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao

Theo đó, Công ty đã đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh; hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; công tác xây dựng Đảng, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; dân chủ cơ sở được phát huy, các tổ chức đoàn thể không ngừng lớn mạnh, có chuyển biến tích cực, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn và có sự cải thiện đáng kể; kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy; nội bộ đoàn kết, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đơn vị.

Bước sang năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao… điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động của Công ty.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị giao ban đầu năm 2023

Để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao vai trò và sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Ngày 06/02/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trong đó việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là nhiệm vụ có tính cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với ngành Điện ở giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung này, ngay từ những ngày đầu của năm, lãnh đạo PC Thanh Hóa yêu cầu đến tất cả cán bộ công nhân viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời giao cho các phòng/ban chức năng Công ty hoàn thiện cơ chế quản lý và hệ thống văn bản quản lý nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng luật; giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả công việc.

Mặt khác siết chặt kỷ cương, kỷ luật, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn vốn; chú trọng đến giám sát tài chính doanh nghiệp, định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mọi chi phí, đánh giá hiệu quả mang lại. Trường hợp xảy ra thất thoát, lãng phí sẽ làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm. Trước những yêu cầu đặt ra; giao cho các phòng/ban chức năng và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch được lượng hóa, bảo đảm phù hợp tình hình, đặc điểm, lấy nó làm cơ sở cho việc giao chỉ tiêu.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điện lực trực thuộc PC Thanh Hóa chủ động tăng gia sản xuất, tự cung cấp nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tiết giảm chi phí cho người lao động.

Thực tế cho thấy, thời gian qua PC Thanh Hóa đã triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Thông qua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất (tính riêng năm 2022 Công ty có 37 sáng kiến, trong đó 24 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện; 09 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin; 03 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí và 01 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sử dụng điện chiếu sáng tại trụ sở làm việc để tiết kiệm điện năng), áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong EVN, EVNNPC trên tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị; tiết giảm và tối ưu hóa các loại chi phí trong đấu thầu, đầu tư cải tạo, mua sắm trang thiết bị, hội nghị, sự kiện, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo… một cách tập trung, tránh dàn trải, phân tán, hình thức; xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, ngoài việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, Công ty còn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao, sát hạch trình độ, năng lực cho cán bộ công nhân viên nhằm sắp xếp, bố trí phân công công việc đáp ứng yêu cầu đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị và khách hàng cùng nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm; Công đoàn, Đoàn thanh niên kêu gọi đoàn viên phát huy sáng kiến, đăng ký những công trình, phần việc, chủ động tăng gia sản xuất. Song song với đó, Công ty tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện lực bao gồm: Tư vấn giám sát, thiết kế; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ; sửa chữa thí nghiệm điện; quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng; nghiệm thu, quản lý dây, cáp viễn thông và thông tin của các đơn vị khác treo trên cột điện; hotline... Các loại hình dịch vụ này có đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động.

Với sự chủ động, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, tin tưởng Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ góp phần cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra.

Hùng Mạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vững bước trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu ngành thuốc lá

Vững bước trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu ngành thuốc lá

Không ngừng chủ động, sáng tạo nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đã giúp Viện Thuốc lá ngày càng phát triển
Điện lực huyện An Dương đảm bảo cung cấp điện đổ ải vụ Đông Xuân 2024

Điện lực huyện An Dương đảm bảo cung cấp điện đổ ải vụ Đông Xuân 2024

PC Hải Phòng đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ bơm nước gieo cấy cho vụ Đông Xuân năm 2024 trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
BOT Đường tỉnh 830 được điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ về phương án tài chính ban đầu

BOT Đường tỉnh 830 được điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ về phương án tài chính ban đầu

Ngày 01/3/2024, phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT đường tỉnh 830 sẽ được UBND tỉnh Long An điều chỉnh về mức ban đầu như hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư
TKV: Mang xuân mới tới người lao động

TKV: Mang xuân mới tới người lao động

Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn TKV đã hăng hái bước vào năm sản xuất mới, với khí thế mới cùng niềm tin một năm nhiều thắng lợi.
TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ sau Tết nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Thép Việt Úc: Chủ động, mạnh mẽ chinh phục chặng đường mới

Thép Việt Úc: Chủ động, mạnh mẽ chinh phục chặng đường mới

Năm 2024 – Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel - Thép Việt Úc tự hào chào đón tuổi 30, kỷ niệm hành trình 30 năm với tâm huyết, sáng tạo và trách nhiệm.
Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - TKV chăm lo tết Giáp Thìn 2024 chu đáo cho người lao động toàn tập đoàn
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn:  Khẳng định vai trò nhà thầu quân đội trên các công trình trọng điểm

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn: Khẳng định vai trò nhà thầu quân đội trên các công trình trọng điểm

Trường Sơn đã khẳng định vai trò quan trọng, sự lớn mạnh và tinh thần trách nhiệm của Binh đoàn – nhà thầu quân đội trên các dự án trọng điểm.
Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Thắng lợi nhờ quyết liệt chuyển đổi số

Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Thắng lợi nhờ quyết liệt chuyển đổi số

Năm 2023, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt kết quả kinh doanh vượt trội, lọt “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam” nhờ chuyển đổi số mạnh mẽ, linh hoạt.
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ giành giải thưởng kép tại Asian Management Excellence Awards 2024

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ giành giải thưởng kép tại Asian Management Excellence Awards 2024

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa được vinh danh hai giải thưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc Giải thưởng Quản lý Xuất sắc châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan.
“Tết thợ mỏ - 2024” mang niềm vui đến với người lao động

“Tết thợ mỏ - 2024” mang niềm vui đến với người lao động

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Chương trình "Tết thợ mỏ - 2024" Xuân Giáp Thìn tại 3 vùng: Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí.
Hơn 1.000 người lao động được Công đoàn VISSAN chăm lo Tết

Hơn 1.000 người lao động được Công đoàn VISSAN chăm lo Tết

Công đoàn Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) vừa phối hợp cùng Công ty VISSAN tổ chức “Tết sum vầy - Xuân tri ân 2024” cho hơn 1.000 người lao động.
Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng gần 20%

Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng gần 20%

Vinamilk công bố báo cáo tài chính Quý 4/2023, ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 15.630 tỷ đồng và 2.351 tỷ đồng.
Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Vingroup
Những kinh nghiệm cần biết về văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Những kinh nghiệm cần biết về văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Để lựa chọn được văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh phù hợp các doanh nghiệp cần có những kinh nghiệm hữu ích về dịch vụ này.
Điện máy gia dụng Hòa Phát ra mắt bộ sưu tập thiết bị nhà bếp

Điện máy gia dụng Hòa Phát ra mắt bộ sưu tập thiết bị nhà bếp

Điện máy gia dụng Hòa Phát vừa ra mắt và hoàn thiện đầy đủ bộ sưu tập thiết bị nhà bếp với tính năng hiện đại, công suất mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và an toàn.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng phát động thi đua nâng cao độ khả dụng các tổ máy

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng phát động thi đua nâng cao độ khả dụng các tổ máy

Năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đặt mục tiêu sản xuất 7.740 triệu kWh, trong đó tập trung giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng các tổ máy.
Một loại sản phẩm giúp nông dân 3 giảm, 3 tăng

Một loại sản phẩm giúp nông dân 3 giảm, 3 tăng

“Xài NPK Phú Mỹ giúp 3 giảm, 3 tăng!” - là đúc kết của bà con nông dân sau một thời gian gắn bó với dòng sản phẩm này của PVFCCo.
Đảm bảo an toàn cho công nhân, nâng cao năng suất lao động.

Đảm bảo an toàn cho công nhân, nâng cao năng suất lao động.

Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho công nhân, giảm thiểu được tai nạn nghề nghiệp, đảm bảo được chất lượng cuộc sống công nhân và năng suất của doanh nghiệp?
Ký kết thỏa thuận khung mua bán khí mỏ Nam Du – U Minh

Ký kết thỏa thuận khung mua bán khí mỏ Nam Du – U Minh

Ngày 25/1/2024, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận khung mua bán khí mỏ Nam Du - U Minh giữa PV GAS, Jadestone Energy (JSE) và Petrovietnam.
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn bàn giao nhà tình nghĩa và trao quà cho các hộ nghèo tại xã Hải Hà

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn bàn giao nhà tình nghĩa và trao quà cho các hộ nghèo tại xã Hải Hà

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn bàn giao nhà tình nghĩa và trao quà cho các hộ nghèo tại thôn Hà Tây 1, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
DELTA Group đón mừng 10 triệu giờ an toàn tại dự án Masteri West Heights

DELTA Group đón mừng 10 triệu giờ an toàn tại dự án Masteri West Heights

Vào ngày 24/1/2024, Tổng thầu DELTA Group đã tổ chức Lễ đón mừng 10 triệu giờ an toàn tại dự án Masteri West Heights.
PVFCCo và đối tác Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ về việc cung ứng ure

PVFCCo và đối tác Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ về việc cung ứng ure

PVFCCo cùng đại diện chính quyền thành phố Iksan (Hàn Quốc) và Công ty Aton Industry (Hàn Quốc) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) 3 bên về việc cung ứng ure.
Chuẩn bị mâm cỗ gia tiên đón Tết tất cả... đều có siêu thị lo

Chuẩn bị mâm cỗ gia tiên đón Tết tất cả... đều có siêu thị lo

Tết nguyên đán năm nay, chương trình “Đến Co.op chở Tết về” của hệ thống siêu thị Saigon Co.op gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food,… nhận đặt mâm cỗ gia tiên.
DELTA Group lọt top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2023 (BXH VNR)

DELTA Group lọt top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2023 (BXH VNR)

Ngày 18/01/2024, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp cùng Báo VietNamNet đã chính thức tổ chức Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động