PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Ngày 06/02, Ban Chấp hành Đảng bộ PC Thanh Hóa ra Nghị quyết số 03-NQ/ĐU năm 2023, trong đó việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hết sức chú trọng.
PC Thanh Hóa: Đảm bảo cung ứng điện ổn định trong dịp Tết Quý Mão 2023 PC Thanh Hóa đảm bảo cung ứng điện chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân 2023

Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với Ngành điện ở giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Năm 2022, PC Thanh Hóa đã đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh, hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao

Theo đó, Công ty đã đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh; hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; công tác xây dựng Đảng, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; dân chủ cơ sở được phát huy, các tổ chức đoàn thể không ngừng lớn mạnh, có chuyển biến tích cực, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn và có sự cải thiện đáng kể; kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy; nội bộ đoàn kết, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đơn vị.

Bước sang năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao… điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động của Công ty.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị giao ban đầu năm 2023

Để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao vai trò và sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Ngày 06/02/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trong đó việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là nhiệm vụ có tính cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với ngành Điện ở giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung này, ngay từ những ngày đầu của năm, lãnh đạo PC Thanh Hóa yêu cầu đến tất cả cán bộ công nhân viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời giao cho các phòng/ban chức năng Công ty hoàn thiện cơ chế quản lý và hệ thống văn bản quản lý nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng luật; giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả công việc.

Mặt khác siết chặt kỷ cương, kỷ luật, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn vốn; chú trọng đến giám sát tài chính doanh nghiệp, định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mọi chi phí, đánh giá hiệu quả mang lại. Trường hợp xảy ra thất thoát, lãng phí sẽ làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm. Trước những yêu cầu đặt ra; giao cho các phòng/ban chức năng và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch được lượng hóa, bảo đảm phù hợp tình hình, đặc điểm, lấy nó làm cơ sở cho việc giao chỉ tiêu.

PC Thanh Hóa quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điện lực trực thuộc PC Thanh Hóa chủ động tăng gia sản xuất, tự cung cấp nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tiết giảm chi phí cho người lao động.

Thực tế cho thấy, thời gian qua PC Thanh Hóa đã triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Thông qua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất (tính riêng năm 2022 Công ty có 37 sáng kiến, trong đó 24 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện; 09 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin; 03 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí và 01 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sử dụng điện chiếu sáng tại trụ sở làm việc để tiết kiệm điện năng), áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong EVN, EVNNPC trên tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị; tiết giảm và tối ưu hóa các loại chi phí trong đấu thầu, đầu tư cải tạo, mua sắm trang thiết bị, hội nghị, sự kiện, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo… một cách tập trung, tránh dàn trải, phân tán, hình thức; xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, ngoài việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, Công ty còn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao, sát hạch trình độ, năng lực cho cán bộ công nhân viên nhằm sắp xếp, bố trí phân công công việc đáp ứng yêu cầu đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị và khách hàng cùng nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm; Công đoàn, Đoàn thanh niên kêu gọi đoàn viên phát huy sáng kiến, đăng ký những công trình, phần việc, chủ động tăng gia sản xuất. Song song với đó, Công ty tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện lực bao gồm: Tư vấn giám sát, thiết kế; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ; sửa chữa thí nghiệm điện; quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng; nghiệm thu, quản lý dây, cáp viễn thông và thông tin của các đơn vị khác treo trên cột điện; hotline... Các loại hình dịch vụ này có đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động.

Với sự chủ động, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, tin tưởng Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ góp phần cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra.

Hùng Mạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đưa vào hoạt động khách sạn Wink Đà Nẵng Riverside

Đưa vào hoạt động khách sạn Wink Đà Nẵng Riverside

Khách sạn Wink Đà Nẵng Riverside quy mô 357 phòng mang đến trải nghiệm lưu trú 4.0 cho du khách, đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng tại thành phố biển Đà Nẵng.
Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nói gì về việc không chia cổ tức năm 2022?

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nói gì về việc không chia cổ tức năm 2022?

Sáng 30/3, tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ về việc không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông.
Tân Cảng Sài Gòn công bố Cảng cạn Tân Cảng – Long Bình

Tân Cảng Sài Gòn công bố Cảng cạn Tân Cảng – Long Bình

Ngày 29/03, tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức lễ công bố Cảng cạn Tân Cảng – Long Bình và Hội nghị tri ân khách hàng.
Sladonezh - Nơi tạo nên hương vị ngọt ngào độc đáo

Sladonezh - Nơi tạo nên hương vị ngọt ngào độc đáo

Sladonezh được đặt tên là “Nơi tạo nên hương vị ngọt ngào độc đáo” nhờ sở hữu những chiếc bánh kẹo với vị thơm ngon đặc biệt.
Công ty Điện lực Đắk Nông ứng dụng phần mềm DMS trên lưới điện phân phối

Công ty Điện lực Đắk Nông ứng dụng phần mềm DMS trên lưới điện phân phối

Nhằm nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, PC Đắk Nông vừa phối hợp thử nghiệm thành công ứng dụng phần mềm DMS trên lưới điện phân phối.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 7.000 bài dự thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 2022-2023

Hơn 7.000 bài dự thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 2022-2023

Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".
Công ty Qui Phúc: Hàng trăm cán bộ công nhân viên lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Công ty Qui Phúc: Hàng trăm cán bộ công nhân viên lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Gần 200 cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng của Công ty Qui Phúc tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện tại Ngày hội “Giọt hồng Qui Phúc 2023”.
Di tích chiến thắng La Ngà và Vườn quốc gia Cát Tiên – Hành trình về nguồn ý nghĩa và sâu lắng

Di tích chiến thắng La Ngà và Vườn quốc gia Cát Tiên – Hành trình về nguồn ý nghĩa và sâu lắng

Hai chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành PV GAS vừa cùng tổ chức hành trình về nguồn tại Di tích chiến thắng La Ngà và Vườn quốc gia Cát Tiên.
VEAM - Doanh nghiệp chủ lực của ngành cơ khí Việt Nam

VEAM - Doanh nghiệp chủ lực của ngành cơ khí Việt Nam

Hoạt động trên 3 trụ cột chính gồm: Động cơ và máy nông nghiệp, ô tô-xe máy và công nghiệp hỗ trợ, hiện VEAM là doanh nghiệp chủ lực của ngành cơ khí Việt Nam.
Trụ sở nước hoa GoodCharme đã có mặt tại Hà Nội

Trụ sở nước hoa GoodCharme đã có mặt tại Hà Nội

Vừa qua nước hoa GoodCharme đã khai trương trụ sở mới tại Hà Nội, mang thế giới hương thơm đến gần hơn với người dân Thủ đô và các tỉnh miền Bắc.
EVN ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông Giờ Trái đất 2023

EVN ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông Giờ Trái đất 2023

Để lan tỏa công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, EVN đã ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác truyền thông.
PC Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

PC Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Sáng 25/3, PC Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”.
Artistry Việt Nam hợp tác độc quyền cùng Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2022

Artistry Việt Nam hợp tác độc quyền cùng Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2022

Thương hiệu chăm sóc sắc đẹp Artistry™ (Artistry Việt Nam) thuộc Amway công bố hợp tác độc quyền cùng Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 Nguyễn Phương Nhi.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khai trương cảng cạn (ICD) Tân Cảng Quế Võ

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khai trương cảng cạn (ICD) Tân Cảng Quế Võ

Ngày 24/3, tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khai trương cảng cạn (ICD) Tân Cảng Quế Võ.
Truyền tải điện Thừa Thiên Huế: Gắn biển công trình hệ thống phân phối 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Truyền tải điện Thừa Thiên Huế: Gắn biển công trình hệ thống phân phối 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Truyền tải điện Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ gắn biển công trình sửa chữa hệ thống phân phối 110kV Trạm biến áp 220kV Huế.
PC Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 60 triệu xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

PC Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 60 triệu xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Ngày 24/3, PC Thừa Thiên Huế phối hợp với phường Kim Long, thành phố Huế tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trương Văn Đặng.
10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”

10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 10 năm kho chứa LPG lạnh Thị Vải – hành trình đáng trân trọng và tự hào của những người đồng hành tâm huyết cùng dấn bước tiên phong.
T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ 2 tỷ đồng cho Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội.
Tập đoàn Viettel đứng số 1 châu Á về chỉ số nhận thức tính bền vững toàn cầu

Tập đoàn Viettel đứng số 1 châu Á về chỉ số nhận thức tính bền vững toàn cầu

Tập đoàn Viettel đứng số 1 Châu Á, đứng thứ thứ 14 trên thế giới về chỉ số nhận thức về tính bền vững toàn cầu, theo đánh giá xếp hạng của Brand Finance và IAA.
Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng".
Hợp tác, ra mắt đội bóng chuyền nam Thể Công - Tân Cảng

Hợp tác, ra mắt đội bóng chuyền nam Thể Công - Tân Cảng

Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân và Trung tâm thể dục thể thao Quân đội đã ký kết hợp tác và ra mắt đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng vào ngày 23/3.
PV GAS là một trong 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng 2022

PV GAS là một trong 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng 2022

Lũy kế năm 2022, PV GAS đạt doanh thu 100,7 nghìn tỷ đồng - tăng 28% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2021.
Hãng hàng không Emirates thay đổi nhận diện mới cho máy bay

Hãng hàng không Emirates thay đổi nhận diện mới cho máy bay

Hãng hàng không Emirates vừa thay đổi nhận diện mới cho dàn máy bay của mình. Đây là thay đổi nhận diện thương hiệu lần thứ ba của hãng kể từ năm 1985.
Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, Nhà máy Tetra Pak Bình Dương hoàn thành lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời, giúp giảm 700 tấn CO2 mỗi năm.
Vườn cà phê ba tầng sinh thái

Vườn cà phê ba tầng sinh thái

Vườn cà phê ba tầng sinh thái là khu vườn từ lâu vốn chỉ được trồng độc canh cây cà phê thì nay lại có thêm các cây khác như sầu riêng, bơ, tiêu hay cây điều.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động