Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 19/09/2019 04:57

PC Sơn La: Phát động Tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019

18:35 | 21/05/2019
Sáng ngày 21/5, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức lễ pháp động Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019.  

Tháng công nhân năm 2019 có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” gắn liền với triển khai “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (AT -VSLĐ) có chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Lễ phát động nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo AT-VSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ tại nơi làm việc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong Tháng công nhân năm 2019; tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động.

pc son la phat dong thang cong nhan va thang an toan ve sinh lao dong nam 2019

Phát động Tháng công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2019

Năm 2018, Công ty Điện lực Sơn La đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; Đã lập và triển khai Kế hoạch AT- VSLĐ đến các đơn vị trực thuộc, trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện tốt phòng chống tai nạn lao động; quản lý môi trường, lập hồ sơ vệ sinh lao động; chăm sóc và khám sức khoẻ cho người lao động.

pc son la phat dong thang cong nhan va thang an toan ve sinh lao dong nam 2019

Huấn luyện sơ cấp cứu và hồi sinh tổng hợp cho lực lượng lao động tại các đơn vị

Ngọc Diệp