Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 27/02/2021 20:34

PC Sơn La: Đáp ứng đủ điện cho nền kinh tế

13:45 | 25/01/2017
Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành điện trong sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã vượt qua khó khăn, thách thức, huy động các nguồn vốn từ ngân sách, các dự án trong nhân dân để đầu tư xây dựng các trạm biến áp, tuyến đường dây trung thế, hạ thế, phát triển hệ thống nguồn lưới điện.
PC Sơn La: Đáp ứng đủ điện cho nền kinh tế
Đời sống tinh thần của bà con đã được nâng cao

Góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo đó, Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã được PC Sơn La hoàn thành theo đúng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, chương trình điện khí hóa nông thôn được quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2016, PC Sơn La đã hoàn thành 2 dự án lớn, gồm: Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng, cấp điện cho 5.345 hộ ở 71 bản, thuộc 5 xã của huyện Mai Sơn và Sông Mã; Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2016, tổng mức đầu tư 69 tỷ đồng, cấp điện cho 2.799 hộ tại 49 bản thuộc 4 xã của các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Sông Mã. Đồng thời, tiếp tục khởi động Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện (Thuận Châu, Mường La, Phù Yên và Bắc Yên).

Tính đến hết năm 2016, tỉnh Sơn La có 89,7% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó khu vực nông thôn là 87,9%, đây là con số ấn tượng đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Sơn La. Kết quả đó không những tạo động lực để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn.

Chất lượng, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện

Cùng với tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện, công ty cũng luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư dám nghĩ, dám làm và đội ngũ công nhân lành nghề, sáng tạo chủ động, làm việc chuyên nghiệp. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho cán bộ quản lý và công nhân; thực hiện tốt chương trình 5S, gắn với xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành lưới điện, áp dụng hệ thống quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tập trung cải cách các thủ tục nội bộ, thực hiện phân cấp theo quy trình kinh doanh, bảo đảm đạt và vượt chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của Chính Phủ và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Nhờ vậy mà chỉ số kinh doanh của PC Sơn La những năm gần đây đều có mức tăng trưởng, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống, thời gian cắt điện ít hơn, dịch vụ ngày càng hoàn thiện, thủ tục cấp điện cho khách hàng được thực hiện nhanh nhất.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, PC Sơn La tích cực tham mưu cho tỉnh và ngành Điện tập trung nguồn lực, tăng tốc hơn nữa việc phát triển lưới điện; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 97,5% số hộ có điện lưới quốc gia.

Cầm Văn Giáo - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La

TagTag: