Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/08/2020 16:04

PC Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

17:14 | 11/10/2019
Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đi qua 3/4 chặng đường thời gian, chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã và đang “nước rút” triển khai nhiều nhóm giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 cho thấy sản lượng điện thương phẩm của Quảng Ninh đạt 3.241,162 triệu kWh đạt 74,3 % so với kế hoạch, tăng 9,3 % so với cùng kỳ năm 2018; Giá bán điện bình quân 1.819,21 đồng/kWh tăng 6,57 đồng so với kế hoạch; Tổn thất điện năng 4,73%; Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 24,73% . Mặc dù với số liệu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng có những khả quan, tuy nhiên, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Điện lực trực thuộc.

pc quang ninh phan dau hoan thanh cac chi tieu san xuat kinh doanh nam 2019
Công nhân Điện lực Vân Đồn – Cô Tô kiểm tra hành lang lưới điện tại máy cắt CT6 - Bãi Vàn Chảy

Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019,Công ty Điện lực Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các điện lực làm việc với chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thanh toán tiền không sử dụng tiền mặt. Chủ động phối hợp với Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh chủ trì triển khai đề án của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công. Từ đó đề xuất báo cáo UBND Thành phố, Thị xã, huyện để chỉ đạo các đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn vận động CBCNV trong đơn vị thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các Điện lực chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức trung gian ViettelPay,Ví mo mo, EC pay để triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Ngân hàng, Tổ chức trung gian tuyên truyền việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, thực hiện các giải pháp để thông tin, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chủ trương triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử của ngành điện bao gồm: Cơ sở pháp lý triển khai, quy trình, thủ tục cần cung cấp dịch vụ, hướng dẫn sử dụng để đăng ký sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện chiến dịch thay định kỳ công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, không cắt điện để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng; Tăng cường trang bị thiết bị HHU và máy tính bảng cho các đơn vị đáp ứng kịp thời cho công tác ghi chỉ số công tơ; Kiểm soát việc thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng điện, khách hàng nhiều mục đích giá, số hộ dùng chung để áp giá bán điện đúng quy định.

pc quang ninh phan dau hoan thanh cac chi tieu san xuat kinh doanh nam 2019
Công nhân Điện lực Hạ Long ghi chỉ số công tơ bằng HHU

Trong công tác giảm tổn thất điện năng, các Điện lực chủ động thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất theo quy định nhằm phát hiện các tồn tại trên lưới điện để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn ngừa sự cố lưới điện, giảm thời gian mất điện, giảm tổn thất điện năng. Không để quá tải đường dây, máy biến áp, thường xuyên theo dõi các thông số vận hành lưới điện, tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành, cải tạo lưới điện, hoán chuyển máy biến áp đầy, non tải một cách hợp lý, không để quá tải đường dây, quá tải máy biến áp trên lưới điện. Khẩn trương đóng điện các MBA chống quá tải năm 2019 và thực hiện phân tải, tách lộ giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng; Đối với các MBA khách hàng thường xuyên sử dụng non tải cần có biện pháp xử lý để giảm tổn thất không tải; Lập kế hoạch vệ sinh cách điện trên đường dây trung thế và các trạm biến áp đặc biệt ở khu vực bụi bẩn có độ nhiễm mặn cao; Theo dõi đánh giá tình trạng làm việc, hiệu quả các bộ tụ bù trung, hạ áp, có biện pháp hoán đảo, tách loại, vận hành phù hợp; Thực hiện tính toán tổn thất kỹ thuật bằng chương trình Smart Simulator để nhận dạng và phân tích tổn thất, đưa ra các giải pháp giảm tổn thất điện năng hợp lý; Sử dụng dữ liệu phần mềm đo xa vào trong công tác quản lý vận hành để lấy các thông số về cosφ, tình trạng mang tải, tình trạng lệch pha… tại các trạm biến áp để có các giải pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, độ tin cậy cung cấp điện đảm bảo các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được giao; Triển khai các nội dung để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; Xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; Xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các cán bộ công nhân viên và tham gia quá trình lao động sản xuất nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt Công ty đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao quí IV và năm 2019” với mục tiêu: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và đời sống nhân dân với chất lượng điện, dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Mục tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Điện lực Quảng Ninh là: “An toàn lao động - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”. Với những biện pháp tích cực kể trên, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Ngọc Lan – PCQN