Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 14:12

PC Hà Nam ứng dụng công nghệ khoa học 4.0 trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

16:07 | 26/10/2021
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đặt nhiệm vụ trọng tâm cho năm thực hiện kế hoạch 2021 với nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

PC Hà Nam đã triển khai áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực số hoá dữ liệu gồm tất cả dữ liệu về quản lý kỹ thuật, dữ liệu về khách hàng, dữ liệu về CBCNV, công trình đầu tư xây dựng, tài sản, 100% nghiệp vụ làm trên môi trường mạng, với các hồ sơ văn bản giấy được số hoá kèm chữ ký số. Việc tương tác giữa các cấp đơn vị, phòng ban trên không gian số dựa trên những dữ liệu và quy trình đã được số hoá, tạo ra quy trình khép kín, loại bỏ tất cả khâu trung gian.

Tự động hoá lưới điện trung áp, trạm biến áp không người trực kỹ thuật số, chăm sóc khách hàng tự động, đo xa. Củng cố trung tâm dữ liệu, máy chủ, đường truyền... Đảm bảo tất cả các hệ thống trong kế hoạch chuyển đổi số vận hành ổn định khi đưa vào khai thác và triển khai diện rộng. Đảm bảo an toàn an ninh mạng khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được đưa lên không gian số. Thường xuyên nâng cao đào tạo về nhận thức, kỹ năng vận hành, khai thác sử dụng các chương trình trong kế hoạch chuyển đổi số. Định hướng truyền thông để tất cả CBCNV nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số và nắm rõ các nhiệm vụ cần thực hiện.

PC Hà Nam ứng dụng công nghệ khoa học 4.0 trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Các đơn vị chủ động rà soát các phần mềm dùng chung, dùng riêng, cập nhật dữ liệu để kết nối với phần mềm số hóa. Thực hiện nghiêm việc đào tạo, kiểm thử, nhập dữ liệu mẫu, kiểm tra, góp ý các phần mềm số hóa quy trình trong quá trình triển khai tại Công ty và các đơn vị. Triển khai dự án phần mềm số hoá quy trình nội bộ là dự án rất quan trọng của Tổng công ty, giúp chuyển đổi toàn bộ phương thức sản xuất kinh doanh sang phương thức mới, nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chương trình đáp ứng đầy đủ nhu cầu đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy trình nói riêng và phần mềm số hoá quy trình nói chung.

Các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện công tác số hóa dữ liệu, số hóa các quy trình, chuyển đổi số các phần mềm: có sáng kiến, ý tưởng hay, cách làm tốt đăng ký trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN và tập hợp, báo cáo Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty. Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo cũng như sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các đơn vị và sự đồng lòng tập thể CBCNV PC Hà Nam tin rằng công cuộc chuyển đổi số tại Công ty thành công hơn mong đợi.

Trần Hoan-PC Hà Nam