PC Bình Định: Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Trong sự định hướng phát triển của địa phương, với vai trò “Điện đi trước một bước” của mình, PC Bình Định đã, đang và sẽ tiếp tục nhiệm vụ đi đầu để mở đường.
PC Bình Định: Hoàn thành thay thế lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện PC Bình Định thực hiện tốt Chỉ thị 20 về tiết kiệm điện

Tỉnh Bình Định đang hoàn thiện quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung; kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên các trụ cột tăng trưởng: Công nghiệp chế biến chế tạo; dịch vụ du lịch; logistics và vận tải; nông nghiệp công nghệ cao; đô thị hóa. Bình Định phát triển tất cả lĩnh vực, lấy nguyên tắc phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu; là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và du lịch của vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Trong sự định hướng phát triển của địa phương, với vai trò “điện đi trước một bước” của mình, PC Bình Định đã, đang và sẽ tiếp tục nhiệm vụ đi đầu để mở đường cho các ngành, lĩnh vực phát triển, góp phần đắc lực cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trong toàn tỉnh.

PC Bình Định: Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Nhà máy đèn Quy Nhơn sau ngày giải phóng 31/3/1975

Điện đi trước một bước - mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

Sau 46 năm ngày thành lập (ngày 8/12/1976), đến nay Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đang quản lý vận hành 548,55km đường dây 110kV; 3.033,7km đường dây trung áp 22, 35kV; 4.324,4km đường dây hạ áp 0,4kV; 15 TBA 110kV với công suất đặt 889MVA; 4.617 TBA phân phối với tổng dung lượng 1.676 MVA, để cấp điện cho trên 470 ngàn khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, điện thương phẩm thực hiện 2.221,28 triệu kWh, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lượng điện thương phẩm cấp cho công nghiệp - xây dựng đạt 1.003,63 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 45,18% tổng lượng điện thương phẩm; doanh thu tiền điện đạt 4.200 tỷ đồng và giá bán điện bình quân đạt 1.890,75 đồng/kWh; tổn thất điện năng 11 tháng đạt 3,8%, giảm 0,53% so với cùng kỳ 2021; về ĐTCCCĐ lưới phân phối thực hiện 211,72 phút, giảm 34,17% so với cùng kỳ 2021; về suất sự cố lưới điện 110kV kéo dài thực hiện 60,66% KH năm, suất sự cố lưới điện 110kV thoáng qua thực hiện 27,80% KH năm.

Tính đến nay, PC Bình Định đã hoàn thành việc lắp đặt 466.921 công tơ điện tử cho khách hàng để thực hiện ghi chữ số công tơ qua hệ thống đo xa RF-Sprider (đạt 100%), và tỷ lệ online duy trì đạt trên 98,8%; qua đó, góp phần gia tăng tính minh bạch và nâng mức độ hài lòng của khách hàng trong các giao dịch với ngành điện. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tăng nhanh và 11 tháng đạt 99,92%, tăng 26,55% so với cùng kỳ và tăng 21,92% so với kế hoạch EVNCPC giao cho đơn vị.

Ngoài ra, để không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, PC Bình Định đã đưa nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý vận hành nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, chất lượng cho khách hàng như: thành lập Đội sửa chữa nóng lưới điện(Hotlline2) không cần cắt điện; Trung tâm điều khiển SCADA - Phòng Điều độ điều khiển xa 14 trạm biến áp 110 kV không người trực; thao tác từ xa với số lượng 110 XT trung áp 22,35kV và 354 thiết bị có điều khiển xa đang vận hành trên lưới điện; thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện theo điều kiện vận hành thiết bị (CBM)…

Trong quá trình 46 năm hình thành và phát triển, để hoàn thành tốt nhiệm vụ là đơn vị đi trước một bước để mở đường cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, PC Bình Định đã phải giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc. Tuy nhiên theo từng giai đoạn mà có sự tập trung giải quyết phù hợp, trong đó trong giai đoạn đầu (1976-1993) phải tập trung giải quyết tình trạng thiếu nguồn điện; giai đoạn (1994-đến nay) là đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân toàn tỉnh.

Nhờ sự đoàn kết, nhất trí, sự cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên - người lao động, sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của EVNCPC, đã giúp cho PC Bình Định có được nguồn vốn để đầu tư xây dựng đường dây, nâng cấp hạ tầng lưới điện, cũng như hệ thống trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, và từng bước ngành điện đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện theo định hướng phát triển của chính quyền địa phương xây dựng Bình Định từ một tỉnh thuần nông trở thành địa phương phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại, du lịch và kinh tế biển.

Điện đi trước - tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế

Có thể nói, thành tựu nổi bật của PC Bình Định sau 46 năm là đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để hình thành nên một hệ thống nguồn, lưới điện đầy đủ theo cả nghĩa rộng và sâu, bao gồm các đường dây, trạm nguồn 220kV, 110kV lần lượt đưa vào vận hành; hệ thống lưới điện trung hạ áp cũng được đầu tư xây dựng, mở rộng ra khắp toàn tỉnh với các dự án vốn của ngành điện và vốn vay nước ngoài: Sida1,2,3, ReII, ReII mở rộng, RD, KFW1, 2, 3, Jica…, đảm bảo đủ cung cấp điện cho nhu cầu dùng điện cho an ninh- quốc phòng, văn hóa - xã hội, sinh hoạt tiêu dùng dân cư, và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ “Điện đi trước một bước” đã được PC Bình Định hiện thực hóa một cách đầy sáng tạo, để giờ đây nguồn cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có công suất dự phòng sẵn sàng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và không để phụ tải nào cần điện mà không được đáp ứng kịp thời.

PC Bình Định: Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu phương hướng, mục tiêu là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng: “ ... Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo đông lực phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh. Trong đó tập trung nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng và đưa Khu công nghiệp - Đô thị Becamex đi vào hoạt động; tích cực thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp hiện có và có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp mới…”. Do vậy, đòi hỏi về nhu cầu điện năng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên, khiến cho nhiệm vụ: “điện đi trước” của PC Bình Định đối với địa phương ngày một lớn hơn.

Tỉnh Bình Định trong quá trình đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để sẵn sàng đón các nhà đầu tư, nhất là hạ tầng của 6 khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích 15.300 ha và hạ tầng 55 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.940 ha; và hiện có 45 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 60,8%; đã thu hút 399 dự án đầu tư, trong đó có 281 dự án đã đi vào hoạt động, và tất cả đều được PC Bình Định đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ cho mọi nhu cầu sản xuất - kinh doanh của các đơn vị.

Ngoài ra theo kế hoạch thì trong năm 2022, ngành Điện sẽ đóng điện TBA 110kV Vân Canh; năm 2023 đóng điện TBA 110kV Cảng Quy Nhơn; năm 2024 đóng điện TBA 110kV Cát Nhơn; và các năm sau đó lần lượt trạm 110kV Hoài Ân, Gềnh Ráng, Nhơn Phú, An Nhơn2… sẽ tiếp tục đưa vào vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu dùng điện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập (8/12/1976-8/12/2022), tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên - người lao động của PC Bình Định cam kết sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, đồng thời triển khai tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình điện, cũng như tăng cường quản lý kỹ thuật, kinh doanh, vận hành lưới điện, nhằm đảm bảo đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa dòng điện liên tục thắp sáng niềm tin trong nhân dân.

Với việc xác định rõ ràng mục tiêu, nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch 2021-2025 một cách chi tiết; tin tưởng rằng, PC Bình Định sẽ thực hiện hoàn thành trách nhiệm: “điện đi trước một bước” trong công tác chuẩn bị nguồn, lưới điện một cách chu đáo, đầy đủ nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, và phục vụ đời sống của người dân trong tỉnh với chất lượng dịch vụ điện ngày càng cao.

Thành Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Panasonic khai trương Trung tâm đào tạo Panasonic Air-Conditioning Việt Nam đầu tiên tại Cần Thơ

Panasonic khai trương Trung tâm đào tạo Panasonic Air-Conditioning Việt Nam đầu tiên tại Cần Thơ

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm đào tạo Panasonic Air-Conditioning Việt Nam đầu tiên tại Cần Thơ
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vào top 50 lưới điện thông minh trên thế giới

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vào top 50 lưới điện thông minh trên thế giới

Kết quả đánh giá lưới điện thông minh năm 2022 do Tập đoàn Điện lực Singapore công bố, ngành điện TP. Hồ Chí Minh top 50 lưới điện thông minh trên thế giới.
Tập đoàn TTC đồng hành cùng quê hương Bến Tre

Tập đoàn TTC đồng hành cùng quê hương Bến Tre

Ngày 04/02/2023, Hội Đồng hương tỉnh Bến Tre phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp mặt truyền thống lần thứ 33 mừng xuân Quý Mão 2023.
Lazada khai mạc giải chạy Lazada run trên 6 nước Đông Nam Á

Lazada khai mạc giải chạy Lazada run trên 6 nước Đông Nam Á

Tập đoàn Lazada, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, sẽ chính thức khai mạc giải chạy trên toàn khu vực mang tên Lazada Run.
Chương trình giao lưu văn hóa Kimono - Ao dai Fashion Show sẽ được tổ chức vào ngày 4/3 tới

Chương trình giao lưu văn hóa Kimono - Ao dai Fashion Show sẽ được tổ chức vào ngày 4/3 tới

Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức chương trình trình diễn sân khấu mang tên Kimono-Ao dai Fashion Show.

Tin cùng chuyên mục

PC Quảng Bình: Hiệu quả công tác vệ sinh lưới điện bằng nước bằng nước áp lực cao

PC Quảng Bình: Hiệu quả công tác vệ sinh lưới điện bằng nước bằng nước áp lực cao

PC Quảng Bình đẩy mạnh thực hiện phương pháp vệ sinh lưới điện đang vận hành bằng nước áp lực cao được, từ đó phòng ngừa sự cố, giảm thời gian mất điện…
JTI Việt Nam 3 liên tiếp đạt danh hiệu Top Employers - Nơi làm việc hàng đầu

JTI Việt Nam 3 liên tiếp đạt danh hiệu Top Employers - Nơi làm việc hàng đầu

Tập đoàn JTI và JTI Việt Nam tự hào tiếp tục là Top Employer - Nơi làm việc hàng đầu năm 2023.
Nhãn hàng dinh dưỡng Nutrilite thưởng nóng 1 tỷ đồng cho anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Nhãn hàng dinh dưỡng Nutrilite thưởng nóng 1 tỷ đồng cho anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Nhãn hàng dinh dưỡng Nutrilite trao tặng 1 tỷ đồng đến anh em Nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ -Quốc Nghiệp vì thành công xác lập kỷ lục Guiness mới trong 1 phút 55 giây.
Honda Việt Nam tổ chức 2.200 chương trình đào tạo lái xe an toàn trong quý 4/2022

Honda Việt Nam tổ chức 2.200 chương trình đào tạo lái xe an toàn trong quý 4/2022

Quý 4/2022, Honda Việt Nam và các HEAD đã tổ chức 2.200 chương trình đào tạo Lái xe an toàn, tổ chức cho gần 770 ngàn học viên trên cả nước.
Hòa Phát tiêu thụ 402.000 tấn thép trong tháng 1, xuất khẩu thép có nhiều đơn hàng lớn

Hòa Phát tiêu thụ 402.000 tấn thép trong tháng 1, xuất khẩu thép có nhiều đơn hàng lớn

Tháng 1/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 392.000 tấn thép thô, tương đương 56% so với cùng kỳ 2022.
Năm 2022, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Năm 2022, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung được nhận danh hiệu tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
Tuyển than Cửa Ông: Chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tặng người lao động

Tuyển than Cửa Ông: Chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tặng người lao động

Công ty Tuyển than Cửa Ông (Quảng Ninh) đã chi gần 5 tỉ đồng mua cá song cho cán bộ, người lao động của công ty trong dịp Rằm tháng Giêng.
Sheraton Grand Đà Nẵng Resort - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Tháng 1/2023 vừa qua, Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ.
Hòa Phát ký hợp đồng gia công sản phẩm trứng gà sạch vào chuỗi các siêu thị WinMart

Hòa Phát ký hợp đồng gia công sản phẩm trứng gà sạch vào chuỗi các siêu thị WinMart

Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ sẽ cung cấp 500.000 – 550.000 quả trứng gà sạch đã được gia công vào chuỗi siêu thị WinMart thông qua đại lý phân phối.
Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Việc nhà máy sản xuất cấu kiện tại SCF hoạt động rất quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực mỏ và dầu khí...
PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân

PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đồng hành cùng các chương trình xã hội ý nghĩa Mừng Đảng – Mừng Xuân, mang đến tinh thần mới cho cộng đồng và người lao động.
Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Sáng 2/2/2023, Supe Lâm Thao đã ra mắt 6 loại phân bón mới, hứa hẹn tạo sự đột phá với ngành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
FedEx Express bổ nhiệm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia

FedEx Express bổ nhiệm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia

FedEx Express (FedEx), một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, bổ nhiệm bà Ee-Hui Tan làm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia.
Regal Legend đủ điều kiện chuyển nhượng sổ hồng

Regal Legend đủ điều kiện chuyển nhượng sổ hồng

Cùng với pháp lý ấn tượng, năm 2023, dự án của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung sẽ khánh thành với hàng loạt tiện ích cho cư dân.
Năm 2023, giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh đạt trên 8,9 tỷ USD

Năm 2023, giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh đạt trên 8,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel đạt 8,902 tỷ USD năm 2023 tăng 144 triệu USD so với năm 2022, theo báo cáo của tổ chức Brand Finance (Anh).
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân

Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ tổ chức các chương trình hoạt động đầu năm mới

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ tổ chức các chương trình hoạt động đầu năm mới

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) tích cực triển khai chương trình công tác, với tinh thần nỗ lực, quyền tâm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Các đơn vị PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua 2023, tạo khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.
3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao xanh đã được trồng mới tại mặt bằng +173, khu Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí)
Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Ngày 30/01/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động