Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 07:07

PC Bắc Kạn: Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng

00:21 | 21/01/2021
Nằm ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự chủ động, quyết tâm và các giải pháp hiệu quả, năm 2020 cũng như cả giai đoan 2016-2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trong, tạo tiền đề cho sự phát triển năm 2021 và kế hoạch 2021-2025.
PC Bắc Kạn: Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng
PC Bắc Kạn đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của PC Bắc Kạn cho thấy, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid -19 nhưng PC Bắc Kạn đã bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), chủ động linh hoạt các giải pháp quản lý điều hành, phát huy được tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, vừa cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, PC Bắc Kạn đã thực hiện 02 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện với khoảng 84.000 khách hàng được hỗ trợ tương ứng số tiền được giảm là 15,579 tỷ đồng.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt 222,79 triệu kWh tăng 0,26% so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 9,65% so với năm 2019, trong đó thành phần Công nghiệp xây dựng và Thương nghiệp dịch vụ là tăng trưởng ở mức cao nhất. Điện thương phẩm giai đoạn 2016 - 2020 là 978,98 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2016 - 2020 là 8,53%.

Chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 5,74% giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 0,08% so với kế hoạch giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 5 năm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch của Tổng công ty với mức giảm bình quân mỗi năm đạt 0,298% (năm 2015 tỷ lệ tổn thất là 7,71%). Đây được coi là một điểm sáng trong nỗ lực thực hiện tổng thể các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng đối với các tỉnh miền núi Đông Bắc.

Về kiểm tra giám sát mua bán điện năng, trong năm 2020, Công ty đã kiểm tra 34.574 lượt khách hàng (đạt 115% kế hoạch năm và bằng 99,8 % so cùng kỳ 2019); lập 6.114 biên bản các loại, trong đó đã xử lý 1.902 trường hợp hư hỏng sai lệch đo đếm và vi phạm sử dụng điện, thực hiện truy thu, bồi thường 684.591 kWh (đạt 114% kế hoạch năm và bằng 100,9% so cùng kỳ 2019), thành tiền 1,4 tỷ đồng (đạt 116% kế hoạch năm và bằng 106% so cùng kỳ 2019).

Năm 2020 cũng như giai đoạn 2016 - 2020 công tác thu nộp tiền điện đã được các Điện lực thực hiện tốt, toàn Công ty không có khách hàng thuộc diện nợ khó đòi, tỷ lệ thu nộp tiền điện luôn đạt 100%.

Là tỉnh chủ yếu khách hàng thuộc địa bàn nông thôn, miền núi, đến nay, PC Bắc Kạn đã chính thức tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để quản lý và bán lẻ đến tận hộ dân của 108/108 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tính đến 31/12/2020 tổng số hộ dân có điện là 78.261/ 80.413 hộ, đạt 97,32%, trong đó số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia đạt 96,54%.

Kết thúc năm 2020, PC Bắc Kạn đã hoàn thành sắp xếp mô hình tổ chức Đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở bám sát Quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015 của EVN. Hiện nay, bộ máy của PC Bắc Kạn khá tinh gọn, hiệu quả và không có lao động dôi dư.

PC Bắc Kạn: Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng
Ông Dương Quang Sơn – Giám đốc PC Bắc Kạn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của PC Bắc Kạn để khắc phục trong thời gian tới

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã được trong năm 2020 và giai đoạn phát triển 5 năm vừa qua, đại diện PC Bắc Kạn, ông Dương Quang Sơn – Giám đốc PC Bắc Kạn cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV người lao động trong toàn Công ty có thể hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Cụ thể, về công tác đầu tư xây dựng, một số dự án còn chậm tiến độ do các nguyên nhân như: Công tác giải phóng mặt bằng chậm do vướng vào đất quốc phòng; trình tự công tác thu hồi đất còn nhiều thủ tục phức tạp mất nhiều thời gian; một số thiết bị nhập khẩu chậm do ảnh hưởng của dịch Covid19... Dư nợ đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2019 còn ở mức cao nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn Ngân sách nhà nước của Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn.

Về công tác Quản lý vận hành, việc cập nhật thông tin và hồ sơ còn thiếu và chưa kịp thời. Hành lang tuyến đường dây vẫn còn có một số vị trí chưa đảm bảo theo quy định, lối lên các vị trí cột còn rậm rạp cây xanh; địa hình phức tạp lại chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết bất thường (mưa bão, giông, sét) gây ra nhiều sự cố.

Về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, dù PC Bắc Kạn đã phối hợp với các tổ chức Đoàn thể để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện nhưng trên thực tế có nhiều điểm vi phạm chưa được phát hiện kịp thời, dẫn đến những vi phạm phát sinh và hậu quả nghiêm trọng như dân chặt cây đổ vào đường dây bị điện phóng chết người, tai nạn điện giật trong dân vẫn xảy ra, các tổ chức cá nhân vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Theo ông Sơn, nguyên do quan trọng là vì các Điện lực đã không kịp thời phối hợp cùng các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các vi phạm khi mới manh nha nên dẫn đến tỷ lệ vi phạm vẫn tồn tại và chưa giảm được.

Trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Sơn cho rằng, công tác đào tạo tại chỗ của Công ty chưa đạt yêu cầu có nguyên do ở một số Điện lực, phòng chức năng còn chưa quan tâm chú trọng, thiếu sâu sát, cương quyết trong thực hiện quản lý nhân sự. Công ty có một nguồn nhân lực có trình độ, bằng cấp, có trí tuệ nhưng việc khai thác, huy động nguồn nhân lực này phục vụ đào tạo tại chỗ chưa đạt, do vậy năm 2021, các đơn vị cần phải có sự đổi mới, quyết tâm hơn nữa để khắc phục, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới.

Năm 2021, với mục tiêu là cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị tỉnh Bắc Kạn…, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã nhìn ra được những nguyên nhân của những tồn tại, bất cập để từ đó Ban Giám đốc lãnh đạo tập thể đơn vị đồng lòng, quyết tâm cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu được giao năm 2021.

Trước mắt đơn vị sẽ tập trung tiếp tục thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố, giảm thời gian mất điện để sửa chữa, giảm chi phí trong công tác quản lý...; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điện lực huyện, thành phố từ đó nâng cao năng suất lao động, khai thác tối ưu các trang thiết bị và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giảm chi phí cho công tác kỹ thuật - vận hành.

PC Bắc Kạn: Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng
Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà PC Bắc Kạn đã được trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2015-2020. Đồng thời cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2021 cần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của EVN là chuyển đổi số, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phầm mềm để phục vụ quản trị điều hành, khai thác trong hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự và đào tạo,….

Ông Tuấn cũng mong rằng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự linh hoạt và và sâu sát trong quản trị điều hành, sự cố gắng nỗ lực của tập thể đơn vị, PC Bắc Kạn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó.

Dũng Phương