Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 02:38

PC Bắc Giang nỗ lực triển khai các biện pháp hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021

21:46 | 16/11/2021
Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) vừa tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện giảm tổn thất điện năng các tháng đầu năm và bàn các biện pháp thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2021 để hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng.

Theo đó, chỉ tiêu giảm các TBA có tổn thất trên 7% và có điện tổn thất trung bình trên 2.000 kWh/tháng; giảm tổn thất các đường dây trung áp có tổn thất cao và bất thường đã đăng kí với Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

PC Bắc Giang nỗ lực triển khai các biện pháp hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021
Ông Nguyễn Bá Sơn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp tại điểm cầu PC Bắc Giang

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng chung theo chu kì điện thương phẩm toàn công ty là 5,13%, giảm 0,19% so với cùng kỳ và cao hơn so với kế hoạch giao năm 2021 là 0,43%, Trong đó: tổn thất lưới điện 110kV là 0,95%, tăng 0,05% so với cùng kỳ, tổn thất lưới điện trung và hạ áp là 4,48%, giảm 0,46% so với cùng kỳ. Tổn thất theo cấp điện áp tổn thất lưới điện 110kV là 0,95%/KH giao 0,85%, tăng 0,05% so với cùng kỳ; tổn thất trung áp 1,64%/KH giao 1,62%, giảm 0,15% so với cùng kì; tổn thất hạ áp 5,42%/KH 5,27%, giảm 0,61% so với cùng kì.

PC Bắc Giang nỗ lực triển khai các biện pháp hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021
Các điểm cầu truyền hình các điện lực tham dự cuộc họp

Do vậy, để thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021 là 4,70% theo chu kì điện thương phẩm; tổn thất 110kV là 0,85%, tổn thất trung áp 1,62%, tổn thất hạ áp 5,27% theo cấp điện áp, giảm tổn thất điện năng các TBA có tỷ lệ tổn thất trên 7% và có điện tổn thất trên 2.000 kWh/tháng, các đường dây trung áp có tỷ lệ tổn thất cao trong hai tháng còn lại như kế hoạch tổng công ty giao là hết sức nặng nề, đặc biệt điều kiện chi phí giá thành năm 2021 đã hết.

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng của công ty đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, vận hành, kinh doanh, nhằm thực hiện được mục tiêu trên. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo vận hành an toàn, giảm sự cố và giảm tổn thất điện năng.

Thực hiện khai thác có hiệu quả các TBA mới đóng điện thuộc dự án bổ sung năm 2021, các danh mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện tại các khu vực có biến động lớn về tổn thất điện năng.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, tinh thần quyết liệt triển khai mạnh mẽ để giảm tổn thất điện năng của các đơn vị, PC Bắc Giang sẽ phấn đấu trong những tháng còn lại của năm 2021 thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng mà Tổng công ty giao năm 2021.

Nguyễn Ngọc Tuấn