Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 22:06

Ninh Thuận: Kế hoạch dài hơi cho điện nông thôn

08:00 | 13/08/2019
Ngành Công Thương Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch nguồn vốn nhằm tiếp tục nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn cho thời gian sau năm 2020, qua đó bảo đảm chất lượng tiêu chí số 4 về điện nông thôn cho các xã đã hoàn thành.

Tính đến tháng 6/2019, 47/47 xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành tiêu chí số 4. Theo đại diện Sở Công Thương Ninh Thuận, đạt được kết quả trên là nhờ những lỗ lực của ngành Công Thương cùng các sở, ngành khác trong công tác lập quy hoạch, huy động nguồn vốn, quản lý lưới điện nông thôn…

ninh thuan ke hoach dai hoi cho dien nong thon
Hệ thống lưới điện nông thôn được đầu tư liên tục

Ngay từ khi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND phê duyệt Hợp phần II - Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau trạm 110kV; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 667/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV…

Đáng lưu ý, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã huy động được 219,6 tỷ đồng để đầu tư phát triển lưới điện, trong đó chủ yếu được huy động từ nguồn vốn của ngành điện. Ninh Thuận hiện cũng đang có 2 đơn vị quản lý kinh doanh bán điện trực tiếp đến các hộ dân, gồm Công ty Điện lực Ninh Thuận và Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cà Ná. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điện nông thôn, Sở Công Thương đã thống nhất với các đơn vị liên quan bàn giao lưới điện hạ áp của hợp tác xã cho Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến các hộ dân.

Theo Sở Công Thương Ninh Thuận, hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh được liên tục đầu tư trong nhiều năm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện dự kiến tiếp tục tăng cao ở khu vực nông thôn, sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 cho thời gian sau năm 2020. Trong đó, dự kiến vốn đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2025 là 542,388 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 400 tỷ đồng. Tỉnh cũng phấn đấu số hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành để cung cấp điện trực tiếp đến các hộ dân và đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Đặc biệt, duy trì 47/47 xã đạt tiêu chí số 4 cho các năm về sau.

Bên cạnh việc bố trí nguồn vốn, Sở Công Thương Ninh Thuận cũng lập kế hoạch khảo sát các khu vực dân cư mới hình thành, những khu vực có nhu cầu đầu tư phát triển lưới điện. Tham mưu, sắp xếp, bố trí vốn hàng năm từ nguồn vốn ngành điện; vốn vay ưu đãi; vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh và vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội.

Để thuận lợi triển khai và hoàn thành mục tiêu trên, Sở Công Thương Ninh Thuận cũng kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ vốn bằng nguồn vốn ngân sách cho tỉnh Ninh Thuận để đầu tư phát triển lưới điện các khu vực nông thôn, miền núi. UBND tỉnh Ninh Thuận giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; bố trí tỷ lệ phân bổ ngân sách hàng năm để đầu tư phát triển lưới điện phục vụ đời sống sinh hoạt các khu vực nông thôn, miền núi; dân tộc thiểu số

Ngành Công Thương Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch nguồn vốn với gần 1.000 tỷ đồng cho phát triển hệ thống lưới điện đến năm 2030.

Bùi Việt