Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/01/2020 13:10

Ninh Bình: Xây dựng nông thôn kiểu mẫu

10:00 | 13/11/2019
Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Ninh Bình đã chủ động nâng cao chất lượng các tiêu chí tại xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu.
xay dung nong thon kieu mau

Ninh Bình thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020; hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020.

Tỉnh Ninh Bình xác định, các xã khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và văn bản hướng dẫn thực hiện; lựa chọn 96 thôn để tập trung triển khai, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 400 triệu đồng/xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 100 triệu đồng/thôn đăng ký khu dân cư kiểu mẫu.

Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: "dễ làm trước, khó làm sau". Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, khắc phục khuynh hướng "nóng vội", tư tưởng "trông chờ, ỷ lại".

Để thực hiện, Ninh Bình đã tranh thủ và huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của hợp tác xã, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp. Đặc biệt, tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm "Dân làm, nhà nước hỗ trợ", tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động tối đa nguồn lực để tạo đột phá; chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, Ninh Bình gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Theo đó, về nguồn vốn, các địa phương đã khai thác mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nên kinh phí đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương hạn chế. Việc huy động đóng góp của nhân dân, cá nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ cho xã xây dựng NTM kiểu mẫu.

Do đó, ông Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình - kiến nghị, Chính phủ bổ sung nguồn vốn xây dựng NTM kiểu mẫu cho các địa phương; có cơ chế hỗ trợ và khen thưởng đặc thù cho các xã, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2019, Ninh Bình phấn đấu 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 24 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 sẽ được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng 1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Nguyễn Hạnh